Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP,
podczas którego rozpatrzone będą wnioski o nadanie tytułów rzeczoznawczych SIMP,
odbędzie się w dniu 9 lipca 2024 roku.

Z uwagi na trwające zmiany modernizacyjne w obszarze regulaminów i zasad, zostaje skrócony ostateczny termin
na złożenie kompletnego wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawczego SIMP z 14 dni do 5 dni.
Wniosek należy złożyć do dnia 4 lipca br.
Jednocześnie, informujemy, że kolejne terminy rozpatrywania wniosków wyznaczono na:
24 września oraz 19 listopada br.

Zwracamy uwagę, aby składane wnioski były dokładnie wypełnione i przesłane wraz z wymaganymi załącznikami.
Wnioski na uprawnienia rzeczoznawcze są przyjmowane tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną
na adres Komisji komisjarzeczoznawcow@simp.pl

Opłata za uzyskanie tytułów rzeczoznawczych SIMP powinna być dokonana w dniu złożenia wniosku,
a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do kompletu wymaganych dokumentów.

specjalność rzeczoznawcy SIMP

opłaty za uzyskanie tytułów rzeczoznawczych SIMP

pierwsza wnioskowana specjalność4242,- zł (*)  x 20% = 848,40 zł + 23% VAT = 1 043,43 
kolejna wnioskowana specjalność4242,- zł (*)  x 10% = 424,20 zł + 23% VAT =    521,77 zł
weryfikacja uprawnień4242,- zł (*)  x 10% = 424,20 zł + 23% VAT =    521,77 zł

(*) aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę

ZMIANA STAWEK OD 1 LIPCA 2024

specjalność rzeczoznawcy SIMP

opłaty za uzyskanie tytułów rzeczoznawczych SIMP

pierwsza wnioskowana specjalność4300,- zł (*)  x 20% = 860,00 zł + 23% VAT = 1 057,80 
kolejna wnioskowana specjalność4300,- zł (*)  x 10% = 430,00 zł + 23% VAT =    528,90 zł
weryfikacja uprawnień4300,- zł (*)  x 10% = 430,00 zł + 23% VAT =    528,90 zł

(*) zgodnie z obowiązującym minimalnym wynagrodzeniem za pracę od 1 lipca 2024 roku

Bieżące informacje:
https://simp.pl/dzialalnosc/rzeczoznawstwo/
https://simp.pl/do-pobrania/regulaminy/
lub w biurze ZG SIMP, tel. 22/826 45 55.

Skip to content