+48 22 827-17-68; 826-45-55 fax +48 22 826-03-54 simp@simp.pl

Do Laureatów XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMPna najlepszą pracę dyplomową obronioną w krajowych uczelniach technicznych

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych Komisja Konkursowa dokonała oceny prac dyplomowych.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015r.Kinotece Multiplex, Pałac Kultury i Nauki (wejście od al. Jerozolimskich), Plac Defilad 1 w Warszawie.

Ponieważ współorganizatorem uroczystości będzie firma WYG HR Consulting Sp. z o.o., która zaproponowała, aby do dnia spotkania w dniu 10 grudnia br. nie były ujawnione nazwiska laureatów,
w niniejszym komunikacie nie przekazujemy informacji na ten temat.

Jednocześnie informujemy, że na spotkaniu w dniu 10 grudnia br. nastąpi także podsumowanie drugiego Konkursu prowadzonego przez SIMP, tj. Konkursu TECHNIK-ABSOLWENT, w którym po raz dziewiąty uczestniczyć będą absolwenci średnich szkół zawodowych.

Imienne zaproszenia do udziału w imprezie zostaną przekazane laureatom, promotorom i Prezesom Oddziałów SIMP w terminie późniejszym.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Sekretarz Generalny SIMP
 /-/
Kazimierz Łasiewicki

Prezes SIMP
 /-/
Piotr Janicki

Uwaga – ZG SIMP nie zwraca zaproszonym kosztów dojazdu do Warszawy.