Uniwersytet w Vaasa w Finlandii przyznał tytuł doktora honoris causa 12 uznanym osobom, posiadającym szczególne zasługi naukowe lub społeczne. Nadanie godności honorowego doktoratu jakim jest tytuł honoris causa to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez uczelnie. W gronie wyróżnionych znalazł się nasz stowarzyszeniowy kolega profesor Piotr Bielaczyc.

We wrześniu 2024 r. odbędzie się uroczysta ceremonia, podczas której prof. Piotrowi Bielaczycowi wręczone zostanie to zaszczytne wyróżnienie: tytuł doktora honoris causa nauk technicznych / Honorary Doctor of Science (Technology) /.

Kol. Piotr Bielaczyc pełni w SIMP funkcje wiceprezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP i członka Zarządu Oddziału SIMP w Bielsku-Białej. Jednocześnie, jest przedstawicielem SIMP w Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Inżynierów Samochodowych (FISITA) oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych (PTNSS).

Obecnie, prof. Piotr Bielaczyc pracuje w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej. BOSMAL to największe w Europie Środkowej centrum badawczo-rozwojowe specjalizujące się w wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych oraz produkcyjnych na zlecenia krajowych i zagranicznych firm, głównie motoryzacyjnych. Wcześniej, przez ponad 20 lat kol. Piotr Bielaczyc pracował jako kierownik Zakładu Badań Silników oraz sekretarz naukowy. Aktualnie, odpowiada za projekty HORIZON Europe.

W swojej karierze zawodowej był odpowiedzialny za ponad 500 projektów badawczo-rozwojowych w branży motoryzacyjnej i transporcie terenowym. Projekty dotyczyły zarówno silników tradycyjnych, jak i układów hybrydowych, redukcji emisji i rozwoju paliw. Jest członkiem kilku grup roboczych oraz komitetów Organizacji Narodów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej zajmujących się przyszłym prawodawstwem dotyczącym emisji, a także międzynarodowych organizacji inżynieryjnych, takich jak SAE International /Society of Automotive Engineers/ (Stany Zjednoczone), FISITA (Fédération Internationale des Sociétés d’Ingénieurs des Techniques de l’Automobile) i VERT (Szwajcaria).

Kol. Piotr Bielaczyc jest profesorem Politechniki Krakowskiej. Pracuje również jako profesor wizytujący na kilku europejskich uniwersytetach. Od około 30 lat współpracuje z fińskimi firmami i uczelniami przy wielu projektach badawczych, organizując konferencje naukowe oraz współredagując publikacje. Prof. Piotr Bielaczyc jest wieloletnim „zwolennikiem” Uniwersytetu w Vaasa, jego aktywnym, głównym mówcą na różnych forach. Był członkiem grupy doradczej projektu badawczego Clean Propulsion kierowanego przez Uniwersytet w Vaasa.

W ubiegłym roku kol. Piotr Bielaczyc został nagrodzony przez SAE International w USA i otrzymał prestiżową nagrodę „Forres R. McFarland award” jako pierwszy polski inżynier i drugi Fellow Member (z ang. „a privileged member who is specially elected in recognition of his work and achievements” – uprzywilejowany członek organizacji, ekspert o światowej reputacji, wybrany w uznaniu za osiągnięcia oraz popularyzację nauki i techniki ). Jesteśmy dumni, że praca polskiego inżyniera, wieloletniego członka SIMP (od 1976 roku) została dostrzeżona i uhonorowana przez tak ważną instytucję zagraniczną.

Gratulujemy naszemu Koledze zdobytych osiągnięć, życząc dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Źródło: https://www.uwasa.fi/en/conferment/honorary-doctors

Skip to content