XXII edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej – rok akademicki 2021/2022
oraz
XVI edycja Konkursu dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe Technik-Absolwent – rok szkolny 2021/2022
Wydarzenie miało miejsce w dniu 3 lutego 2023 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej w auli NT 144 w Gmachu Nowym Technologicznym przy ul. Narbutta 85
Galę prowadził Janusz Mikołaj Kowalski z Naczelnej Organizacji Technologicznej. Gości powitał prof. dr hab. inż. Tomasz CHMIELEWSKI występujący tego dnia w podwójnej roli jako Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) organizatora Gali oraz jako dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej goszczącego uczestników w murach Politechniki Warszawskiej.
W uroczystości uczestniczyli:
– Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju Pan Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak;
– Prezes FSNT – Naczelnej Organizacji Technicznej Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny;
– Dyrektor Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału MT Pan dr inż. Robert Cacko;
– Dyrektor Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału MT Pan prof. Cezary Senderowski;
– Prof. Jan Pilarczyk – wieloletni dyrektor Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach;
– Członek Zarządu Głównego SIMP Pan dr hab. inż. Włodzimierz Adamski;
– Prezes Warszawskiego oddziału SIMP Pan Sylwester Staniszewski;
– Pani Anna Naruszko Redaktor Naczelny czasopisma Poligrafika;
– Pani Martyna Jachimowicz Redaktor Naczelna czasopisma Przegląd Techniczny.
Szczególnie ciepło zostali przywitani uczestnicy Konkursów oraz osoby im towarzyszące, promotorzy prac dyplomowych, nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy szkół technicznych oraz członkowie Komisji Konkursowych.
Po wystąpieniach Gości, Pana Rektora Adama Woźniaka oraz Pani Prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny, głos zabrał Przewodniczącego Komisji Konkursowej na najlepszą pracę dyplomową – Pan prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, który podczas uroczystości przekazał sprawowanie funkcji przewodniczącego Komisji Konkursowej na najlepszą pracę dyplomową Pani dr inż. Małgorzacie Sikorze, prof. Politechniki Łódzkiej. Następnie uroczyście podziękowano Panu prof. Pilarczykowi za wieloletnie prowadzenie Komisji Konkursowej. W dalszej kolejności nastąpiła prezentacja zwycięzców i laureatów XXII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej – rok akademicki 2021/2022
Prof. Jan Pilarczyk i prof. Tomasz Chmielewski wręczyli dyplomy i złożyli gratulacje laureatom konkursu. Lista laureatów została opublikowana na stronie SIMP www.simp.pl
Po zakończeniu tej części, prowadzący prosił o wystąpienie Pana Grzegorza Teloka – wiceprzewodniczącego komisji Konkursowej Technik-Absolwent, który podczas tej uroczystości przejął od Pana Stanisława Królikowskiego przewodniczenie Komisji Konkursowej Technik Absolwent, a Prezes SIMP w imieniu Zarządu Głównego uroczyście podziękował Panu Stanisławowi Królikowskiemu za wieloletnie sprawowanie funkcji Przewodniczącego Konkursu.
Następnie zaprezentowano zwycięzców i laureatów XVI edycji Konkursu dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe Technik-Absolwent – rok szkolny 2021/2022.
Nagrody i dyplomy wręczyli Pan Grzegorz Telok – przewodniczącego Komisji Konkursowej Technik-Absolwent i prof. Tomasz Chmielewski – prezes SIMP.
Szczególne podziękowania i gratulacje złożono na ręce dyrektorów szkół dla grona pedagogicznego z poszczególnych szkół. Prezes Tomasz Chmielewski i Wiceprzewodniczący Konkursu Grzegorz Telok wręczyli dyrektorom pisma z podziękowaniem i gratulacjami.
Oficjalna Gala została zakończona, a rozmowy i dyskusje prowadzono dalej podczas posiłku i zwiedzania laboratoriów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.
Tegoroczne konkursy pozwoliły zaprezentować utalentowanych autorów prac dyplomowych i absolwentów technicznych szkół średnich. Laureatom gratulujemy rozległej wiedzy i umiejętności jej stosowania, życzymy wielu kolejnych sukcesów w rozwoju własnym i w rozwoju techniki.
Skip to content