Szanowne Koleżanki, Koledzy i sympatycy Zamku w Rydzynie.

Zamek w Rydzynie został zbudowany w XVII wieku. Doświadczył różnych zdarzeń, był świadkiem wielu wydarzeń. Na zamku urzędował m.in. Stanisław Leszczyński, który byt dwukrotnie królem polskim w latach 1707-1709 oraz 1733-1736.

W roku 1945 zamek został podpalony przez armię radziecką. Na szczęście nie został doszczętnie zniszczony. W roku 1970 opiekę nad nim przejęto Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

W latach 1970- 1977 trwała odbudowa Zamku.

W latach 1977- 1989 przeprowadzono dodatkowe prace wewnętrzne w obrębie sal historycznych; dokonano konserwacji i rekonstrukcji zniszczonej sztukaterii, rzeźb i kominków.

W roku 1994 r Zamek otrzymał prestiżowe wyróżnienie międzynarodowej organizacji EUROPA NOSTRA. Doceniony został kunszt odrestaurowania Zamku.

W roku 2017 Rydzyna, Zamek oraz oficyny zostały wpisane na listę Pomników Historii 2023.

15 października 2020 roku Zarząd Główny SIMP powołał na mocy uchwały „Fundacje Zamek w Rydzynie”. Pierwszym prezesem zarządu Fundacji został kol. Ryszard Osiowy z Koszalina, wiceprezesem zarządu – kol. Andrzej Bielański z Wrocławia a sekretarzem Fundacji – kol. Katarzyna Strzelczyk z Rydzyny.

20 kwietnia 2022 r zarząd Fundacji złożył wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie środków na prace konserwatorskie przy reliktach z XVII w., sztukaterii i Sali Wielka Alkowa, wykonanie konstrukcji fasety Sali Wielka Alkowa, prace rozbiórkowe przy moście północnym, wykonanie odwodnienia oraz ułożenie izolacji poziomej mostu, wypełnienie ubytków nawierzchni mostu, wykonanie tynków renowacyjnych ścian bocznych i części arkadowych, wykonanie nowej nawierzchni most u wraz z odtworzeniem układu z kostki granitowej.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, Fundacja otrzymała środki w wysokości 554.000,00 zł.

Przedmiotowe prace zostały wykonane w roku 2022 r. Zakres wykonanych prac jest dostępny na stronie internetowej Fundacji.

W styczniu 2023 roku kol. R. Osiowy zrezygnował ze względów osobistych z pełnienia funkcji prezesa zarządu Fundacji. Zarząd Główny SIMP powołał nowy zarząd Fundacji w składzie: prezes zarządu – kol. Andrzej Bielański z Wrocławia, wiceprezes zarządu – kol. Stanisław Adamczak z Kalisza oraz sekretarz Fundacji – kol. Katarzyna Strzelczyk z Rydzyny.

Zarząd Fundacji złożył wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie środków na prace restauratorskie sufitu i fasety w obrębie małego i dużego plafonu oraz restauratorskie i malarskie w Sali Wielka Alkowa, ułożenie podłogi dębowej a także naprawę tynków zamku od strony północnej oraz prace restauratorskie w obrębie ryzalitu północnego. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony.

Przewidywany termin realizacji prac to kwiecień-listopad 2023 r.

Zarząd Fundacji postanowił podjąć dodatkowe działania, mające na celu zdobycie dodatkowych środków finansowych umożliwiających funkcjonowanie Fundacji. Konieczne jest bowiem posiadanie przez Fundacje zasobów finansowych pozwalających na pokrywanie tzw. wkładu własnego w ramach procedur związanych ze składaniem wniosków o dotacje. Obecnie Fundacja posiada na koncie bankowym kwotę około 27.000,00 zł.

Zarząd Fundacji przygotował cegiełki w kwocie: 500 zł, 1000 zl,2000 zł ,5000 zł. Cegiełki adresowane są do Oddziałów SIMP, a także wszelkich sympatyków zamku w Rydzynie.

Zarząd Fundacji pragnie podkreślić, że to dzięki Państwa ofiarności Fundacja może realizować plany utrzymania Zamku. Przykładem mogą być choćby takie prace jak wymiana okien, ulepszenie sposobu ogrzewania Zamku (pompy ciepła, fotowoltaika i inne).

Zachęcamy Państwa do wykupu cegiełek i z góry serdecznie dziękujemy za każdego grosika!

 

Fundacja Zamek w Rydzynie
plac Zamkowy 1
64-130 Rydzyna
tel. +48 65 529 50 26
e-mail: fundacja@simp.pl
Numer KRS: 0000906439, REGON: 389203664, NIP: 6972382179
NR KONTA: SANTANDER BANK POLSKA S.A.
18 1090 1245 0000 0001 4827 7529

 

Skip to content