(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Dotyczy IX edycji Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „TECHNIK ABSOLWENT 2015”

Z satysfakcją przekazujemy informację, że podjęte przez SIMP starania o objęcie kolejnej, IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2015” zakończyły się sukcesem. W wyniku podjętych starań Honorowy  Patronat nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej – Pani Joanna Kluzik-Rostkowska.

Ponownie serdecznie zachęcamy wszystkich absolwentów zawodowych szkół technicznych do uczestnictwa w Konkursie.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Sekretarz Generalny SIMP
  /-/
 Kazimierz Łasiewicki

Prezes SIMP
 /-/
Piotr Janicki