(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Dotyczy IX edycji Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „TECHNIK ABSOLWENT 2015”

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny SIMP wspólnie z Oddziałami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w bieżącym roku organizuje IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2015”. Wzorem ubiegłego roku Zarząd Główny SIMP czyni starania, aby w roku bieżącym ponownie honorowy patronat nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej – Pani Joanna Kluzik-Rostkowska.

Zwracamy się z prośbą do Prezesów Oddziałów SIMP o włączenie się jak co roku w realizację ww. Konkursu zachęcając dyrekcje średnich szkół technicznych i ich absolwentów do uczestnictwa w tej szlachetnej rywalizacji.

Jednocześnie z satysfakcją informujemy, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powiadomił ZG SIMP o przyjęciu Uchwały Senatu UWM dotyczącej możliwości ubiegania się w roku akademickim 2015/2016 laureatów konkursu Technik-Absolwent o przyjęcie na studia w ich uczelni z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Sekretarz Generalny SIMP
Kazimierz Łasiewicki

Prezes SIMP
Piotr Janicki

Do pobrania: