Przedstawiciele Sądów Koleżeńskich Oddziałów SIMP
Przedstawiciele Oddziałów SIMP
Członkowie Zarządu Głównego SIMP
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP
Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP
Przedstawiciele sekcji/towarzystw n-t SIMP

Uprzejmie zapraszamy Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów na zebranie plenarne Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP z udziałem przedstawicieli Sądów Koleżeńskich jednostek terenowych SIMP, przedstawicieli Oddziałów SIMP, przedstawicieli jednostek specjalistycznych SIMP, członków ZG SIMP i GKR SIMP, które odbędzie się 6-7 grudnia 2019 r. w Zamku SIMP w Rydzynie, z następującym programem spotkania:
Część I – Konwersatorium „Wartości w życiu, pracy i biznesie” – otwarte spotkanie dla zainteresowanych członków SIMP
godziny przedpołudniowe ­ zgłaszanie się uczestników w recepcji Zamku, załatwianie niezbędnych formalności
godz. 13.00 – 15.00 wydawanie obiadu w zamkowej Restauracji „U króla Stanisława”, sukcesywnie, w miarę zgłaszania się uczestników
godz. 15.30 ­ – rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników, przedstawienie autora i wprowadzenie do tematu – kol. Wiktor Obuchowicz, przewodniczący GSK SIMP
godz. 15.45 – ­ Wartości w życiu, pracy i biznesie – ref. dr hab. Anna Malitowska, prof. UAM Zakład Etyki Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych
godz. 16.45 ­ – dyskusja nt. Kwestie i problemy funkcjonowania etyki zawodowej inżyniera w świetle doświadczeń członków Sądów Koleżeńskich
godz. 17.15 – przerwa

Część II
godz. 17.45 – omówienie procedury procesu orzekania w naszych sądach koleżeńskich w oparciu o obowiązujący regulamin
godz. 18.15 ­ – dyskusja
godz. 18.45 ­ – podsumowanie zebrania
godz. 19.00 ­ – kolacja

Koszt pobytu: nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja wynosi ok. 160,- zł./osoby.
Koszt ponoszą jednostki delegujące.
Zgłoszenia osób należy przesyłać do biura ZG SIMP do 24 listopada 2019 r.: tel. 22 826-45-55, ela@simp.pl.

Skip to content