6 grudnia 2019 r na zamku  w Rydzynie odbyło się zebranie plenarne Głównego Sądu Koleżeńskiego z udziałem przedstawicieli oddziałowych sądów koleżeńskich. W zebraniu uczestniczył Prezes SIMP kol. Piotr Janicki oraz członkowie GKR SIMP z jego przewodniczącym Ryszardem Matusiakiem, w sumie 38 osób. Uczestnicy wysłuchali wykładu Pani dr hab. Anny Malitowskiej , prof.  UAM  z Zakładu Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu  pt: „Wartości w życiu, pracy i biznesie”. Następnie odbyła się dyskusja nt: Kwestie i problemy funkcjonowania etyki zawodowej.

W drugiej części zebrania przewodniczący GSK SIMP, kol. Wiktor Obuchowicz omówił procedury procesu orzekania w sądach koleżeńskich w oparciu o obowiązujący regulamin. Na zakończenie zebrania wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Późnym wieczorem dyrektor zamku kol. Zbigniew Szukalski oprowadził uczestników po zamku oraz przedstawił historię zamku i stan aktualny bieżących prac prowadzonych w zamku.

Tekst wystąpienia pani dr hab. A. Malitowskiej oraz prezentacja nt. procedur sądowych w naszym stowarzyszeniu zostaną zamieszczone w zakładce GSK SIMP na stronie internetowej www.simp.pl.

Andrzej Bielański
Sekretarz GSK SIMP

Skip to content