+48 22 827-17-68; 826-45-55 fax +48 22 826-03-54 simp@simp.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Główny w Warszawie organizuje XV EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej.

Termin składania prac z niezbędnymi opiniami:

 • I etap, do 30 kwietnia 2015r.
 • II etap, do 30 czerwca 2015r.

Konkurs adresowany jest do:

 1. dyplomantów studiów magisterskich i inżynierskich wydziałów mechanicznych oraz innych wydziałów prowadzących studia o profilu mechanicznym na politechnikach i w innych wyższych szkołach technicznych, cywilnych i wojskowych, publicznych i prywatnych, a także innych wydziałów i jednostek organizacyjnych uczelni, w których wykonywane są prace dyplomowe z dziedziny mechaniki,
 2. promotorów prac dyplomowych.

Konkurs jest dwuetapowy.
Uczestnikami Konkursu mogą być dyplomanci uczelni wymienionych w pkt. 3 niniejszego regulaminu, których prace spełniają następujące warunki:

 • Etap I: praca dyplomowa została zakończona w terminie,
  • praca dyplomowa została obroniona,
  • praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry.
 • Etap II: praca dyplomowa została zakończona w terminie,
  • praca dyplomowa została obroniona,
  • praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry,
  • decyzja Oddziałowej Komisji Konkursowej o zakwalifikowaniu pracy do II Etapu konkursu (do finału).

Szczegóły podano w regulaminie konkursu, do którego linki zamieszczono poniżej.

Patronat Honorowy:
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

logo-mnisw-1

Fundator nagrody specjalnej dla najlepszej pracy konstrukcyjnej:
Urząd Dozoru Technicznego:

udt