+48 22 827-17-68; 826-45-55 fax +48 22 826-03-54 simp@simp.pl

Długo czekano na środki publiczne, które pozwoliłyby na realizację prac konserwatorsko – restauratorskich, tak bardzo potrzebnych temu największemu w Wielkopolsce Zamkowi. Złożony w październiku 2018 roku wniosek w ramach programu Ochrona Zabytków, realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, był kolejnym działaniem zmierzającym do pozyskania funduszy na konieczne prace. Wcześniejsze wnioski, niestety nie otrzymywały wymaganej liczby punktów, co było jednoznaczne z brakiem dofinansowania. W ogłoszonych w marcu br. wynikach konkursu „Ochrona Zabytków”, zakwalifikowano złożony przez Zamek Wniosek na 11 miejscu, spośród 1807 wniosków, które w wpłynęły z całej Polski.

Decyzją Ministerstwa przyznano Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich kwotę 680.000 zł, przy udziale własnym SIMP 90.000 zł, na wykonanie w Zamku prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Umowa w tej sprawie została podpisana przez Zarząd Główny SIMP z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 21 maja 2019 r.
Dofinansowaniem objęto następujące zadania:
– konserwację, restaurację oraz prace budowlane przy zabytkowej partii wschodniej Zamku, obejmujące zabytkowe kamienne schody wraz z bogatym otoczeniem,
– restaurację wnętrz zamkowego przyziemia,
– restaurację reliktów sali Wielka Alkowa: kamiennej kotary wraz z puttami oraz kominka
– konserwację i restaurację czterech zewnętrznych polichromii pochodzących z początku XVIII w.
Po podpisaniu umów, prace rozpoczęto w czerwcu br., a ich zakończenie musi nastąpić do połowy listopada br. Do tej pory udało się dokonać wymiany schodów, które na wzór tych z XVIII w., są wykonane z piaskowca.

Skuto też wszystkie tynki i rozpoczęto nakładanie tynków renowacyjnych. Wyizolowano również tzw. taras boczny, który już za tydzień uzyska posadzkę z piaskowca.

Trwają również prace w zabytkowych pomieszczeniach przyziemia zamkowego, w którym również skuto zdegradowane tynki. Trwają też prace przy polichromiach, gdzie do tej pory udało się poddać konserwacji 3 polichromie z których dwie są już niemal na ukończeniu po pracach restauracyjnych.

Również prace w Sali Wielka Alkowa, dają powody do optymizmu. Na bieżąco wykonywana jest konserwacja zachowanych pozostałości z czasów Stanisława Leszczyńskiego, jak również prowadzone są prace przy uzupełnieniach zniszczonych gzymsów, rzeźb oraz elementów zdobniczych.

W pracowni kamieniarskiej, powstają też elementy, które w całości należy wykonać od podstaw, na wzór historycznych, zniszczonych w 1945 roku.