+48 22 827-17-68; 826-45-55 fax +48 22 826-03-54 simp@simp.pl

W dniach 8 i 9 września 2019 r. w Sali Rycerskiej Zamku SIMP w Rydzynie odbyły się obrady Zarządu Głównego SIMP poświęcone m.in.:

  1. Merytorycznemu i organizacyjnemu przygotowaniu narady gospodarczej SIMP.
  2. Zapoznaniu się z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi prowadzonymi w Zamku SIMP w Rydzynie, finansowanymi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW – referował kol. Zbigniew Szukalski, dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie.
  3. Podjęciu decyzji o sfinansowaniu ze środków pochodzących od sponsorów prac związanych z przystosowaniem Zamku SIMP w Rydzynie do wymogów przeciwpożarowych.
  4. Omówieniu pisma Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wpisania SIMP do załącznika dyrektywy 2005/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
  5. Zatwierdzeniu szczegółowego programu działania Komisji ds. informacji i promocji SIMP na kadencję 2018-2022.
  6. Podjęciu decyzji w bieżących sprawach Stowarzyszenia.

Obradom, w których zgodnie z regulaminem ZG SIMP uczestniczyli koledzy: Ryszard Matusiak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Wiktor Obuchowicz – przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP, przewodniczył Piotr Janicki – prezes SIMP.