+48 22 827-17-68; 826-45-55 fax +48 22 826-03-54 simp@simp.pl

W dniu 9-10 września 2019 r. w Sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się pierwsza w bieżącej kadencji narada gospodarcza z udziałem członków Zarządu Głównego SIMP oraz przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP, w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących jednostki działalności gospodarczej SIMP, oddziały SIMP oraz liczni przedstawiciele firm współpracujących z naszych Stowarzyszeniem na podstawie umów franczyzy. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

Porządek obrad narady obejmował następujące zagadnienia:

 1. Wyniki finansowe jednostek działalności gospodarczej SIMP oraz wpływy od firm współpracujących ze Stowarzyszeniem na podstawie zawartych umów franczyzy za 2018 r. – ref. Ryszard Wycichowski, skarbnik SIMP.
 2. Wręczenie nagród za najlepsze wyniki finansowe osiągnięte w 2018 r. –. Piotr Janicki, prezes SIMP.
 3. Ocena merytorycznej działalności JDG SIMP i firm franczyzowych na podstawie złożonych sprawozdań – Dariusz Raczkowski, pełnomocnik Prezesa SIMP ds. działalności gospodarczej..
 4. Najważniejsze wydarzenia w SIMP w 2018 r. – Piotr Janicki, prezes SIMP.
 5. Udział jednostek organizacyjnych SIMP w kształceniu zawodowym; współpraca z pracodawcami i szkołami w świetle nowych przepisów. – Małgorzata Gadomska dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie (materiały w wersji papierowej zostały przekazane uczestnikom narady).
 6. Zmiany w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego dotyczących kwalifikacji pracowników i konsekwencje tych zmian – ref. Piotr Kiwacz, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa SIMP-EKSPERT w Chojnowie, Magdalena Zwolińska, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr Mechanika Sp. z o.o. w Lublinie.
 7. Problematyka rzeczoznawcza, obejmująca:
  • funkcjonowanie rzeczoznawców w zakresie posiadanych uprawnień i ich współpraca w ramach SIMP,
  • omówienie zasad ustalania i wartościowania maszyn, urządzeń i pojazdów przy ich wycenie i ocenie stanu technicznego.
  • wymiana doświadczeń wynikająca ze współpracy z firmami i bankami.
  • nowe możliwe tematy w pracy rzeczoznawców SIMP,
   – wystąpienia Zbigniewa Mazura, Krzysztofa Jankowskiego, Pawła Wojewody, Antoniego Witka i Jana Zagórskiego (franczyzobiorcy) oraz  Jacka Mańczaka – prezesa Oddziału SIMP w Poznaniu, Ryszarda Wycichowskiego – skarbnika SIMP i dyrektora Ośrodka SIMP ZORPOT w Toruniu.
 1. Informacja o planowanych działaniach Komisji ds. informacji i promocji SIMP na kadencję 2018 -2022 – Włodzimierz Fleischer, wiceprezes SIMP, przewodniczący Komisji ds. Informacji i Promocji SIMP.