(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl
      47. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

      47. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

      POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ SIMP 47. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących 16-18 PAŹDZIERNIKA 2018, KOŁOBRZEG Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP...