(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Numery archiwalne Wiadomości SIMP

 

Rok 2018

1-2-3/2018

Nr 1-2-3/2018

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 16 lutego oraz Zarządu Głównego SIMP z 19 stycznia i 23-24 marca 2018 r.
 • Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP
 • Rada SIMP z udziałem Członków Honorowych SIMP
 • Wybrano władze Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie IMPIB w Toruniu na kolejną kadencję
 • Podsumowanie działalności Oddziału SIMP w Jeleniej Górze, w 2017 r.
 • Eksploracje młodych w Oddziale SIMP w Piotrkowie Tryb.
 • 25-lecie Polskiego Lobby Przemysłowego
 • Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
 • Z kolekcji kol. Józefa Henryka Rudzińskiego
 • Wykaz konferencji na 2018 r.
 • Wspomnienie o kol. Leszku Surówce z Oddziału SIMP w Pile
 • Kronika stowarzyszeniowa

4-5-6/2018

Nr 4-5-6/2018

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 12 kwietnia i Zarządu Głównego SIMP 18 czerwca 2018 r.
 • VII Dzień Mechanika
 • 80 lat Oddziału SIMP w Rzeszowie
 • Konferencja naukowo-techniczna pn. Przemysł 4.0 Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń
 • X Międzynarodowa Konferencja Laboratoria Badawcze – Systemy Jakości w Unii Europejskiej, Wiedza i doświadczenia badawcze – kapitał do współpracy
 • Projekt zmian restrukturyzacyjnych Zamku SIMP w Rydzynie oraz nowe elementy oferty
 • Imprezy zrealizowane przez Zamek SIMP w Rydzynie w I półroczu 2018 r.
 • Wyjazd techniczno-turystyczny pod nazwą „Pocztówki z Mazur”
 • Wycieczka poznańskiego Koła Seniorów SIMP do fabryki Volkswagena we Wrześni
 • Zaproszenie do udziału w 47. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących
 • Oddział SIMP w Krakowie podsumował XI edycję konkursu Technik-Absolwent
 • Jubileusze… wspomnienia… to już historia
 • Wspomnienie o kol. Janku Pysiu z Oddziału Warszawskiego SIMP
 • Kronika stowarzyszeniowa

7-8-9/2018

Nr 7-8-9/2018

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 24 lipca i Zarządu Głównego SIMP 4 i 25 września 2018 r.
 • Lato z atrakcjami w Zamku
 • 40 lat Koła Zakładowego SIMP przy Elektrowni Bełchatów
 • 160 lat działalności Fabryki Maszyn Włókienniczych Josephy-Befama w Bielsku-Białej
 • Viva Polska Poligrafia
 • Inżynierowie, którzy nie spoczęli na laurach. 70 lat SIMP w Elblągu
 • Lublin miejscem obrad Makroregionu Południowo-Wschodniego
 • Jubileusz 35-lecia działalności Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Lublinie
 • II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze (przedruk z Przeglądu Spawalnictwa 90 6/2018)
 • Dobry pomysł na twórcze życie (przedruk z Przeglądu Technicznego Nr 14-15/2018)
 • Kronika stowarzyszeniowa

Rok 2017

1-2-3/2017

 

Nr 1-2-3/2017

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje Prezydium ZG SIMP z 24 stycznia 2017 r.
 • Ustalenia i decyzje Zarządu Głównego SIMP z 2 marca 2017 r.
 • Imprezy odbywające się w Zamku SIMP w Rydzynie
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej mgr. inż. Witoldowi Kaweckiemu
 • Spotkanie z Członkami Honorowymi SIMP
 • Odsłonięcie tablicy upamiętniającej zasługi inż. Janusza Baurskiego
 • Międzynarodowy Dzień Kobiet w Gorlicach
 • Podsumowanie X edycji Konkursu Technik-Absolwent 2016 w Krakowie
 • Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Kaliskiego SIMP
 • Zaproszenie na uroczystości 70-lecia ZUT w Szczecinie
 • Plakat XV Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych Zamek SIMP w Rydzynie
 • Kalendarz imprez Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych (samochody) na 2017 rok
 • Historia Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP
 • Wspomnienie o koledze Henryku Chrostowskim (O/SIMP we Wrocławiu)
 • Kronika stowarzyszeniowa

4-5-6/2017

 

Nr 4-5-6/2017

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 30 marca 2017 r., Zarządu Głównego SIMP z 19 maja 2017 r. i Prezydium ZG SIMP z 28 czerwca 2017 r.
 • Rydzyna – założenie rezydencjalno-urbanistyczne – uznana za Pomnik Historii
 • XV Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych „Zamek SIMP w Rydzynie 2017” I Runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych
 • Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Zamku SIMP
 • Ogólnopolski zlot samochodów Porsche 911
 • VI Gala Orła Białego
 • Rada SIMP – sprawozdania Oddziałów, Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP
 • Aktywna edukacja – aktywniejsza młodzież
 • Zebranie Rady Porozumienia Makroregionu Południowo-Wschodniego SIMP z Zarządem Głównym SIMP
 • 80-lecie Oddziału SIMP w Katowicach
 • Wydarzenia techniczne w Oddziale SIMP w Jeleniej Górze w 2016 r.
 • Seminarium Doskonalenia Zawodowego dla członków Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających SIMP
 • Spotkanie członków Oddziału Warszawskiego SIMP
 • 50-lecie Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
 • Konferencja naukowa połączona z wręczeniem nagród laureatom konkursu SIMP
 • Wycieczka członków Oddziału Łódzkiego SIMP wraz z rodzinami do Kotliny Kłodzkiej
 • Spotkanie przyjaciół
 • Kronika stowarzyszeniowa

7-8-9/2017

 

Nr 7-8-9/2017

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 19 lipca 2017 r. i Zarządu Głównego SIMP z 13 września 2017 r.
 • VI Dzień Mechanika SIMP
 • Imprezy Zamku SIMP w Rydzynie:
  • XXX lat współpracy IFA / SIMP
  • Międzynarodowe spotkanie programistów systemu MATsim w Zamku SIMP w Rydzynie
 • Seminarium „Maszyny energetyczne nowej generacji według wynalazków prof. dr inż. Włodzimierza Chomczyka”
 • Ogólnopolskie Forum w Stoczni Marynarki Wojennej poświęcone odbudowie i modernizacji Marynarki Wojennej RP
 • Kongres Ekspertów Samochodowych oraz zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP w Radomiu
 • Prezentacja członków wspierających Oddziału SIMP w Jeleniej Górze
 • Kolejna, godna polecenia wycieczka Oddziału Łódzkiego SIMP
 • Sprawozdanie z wyjazdu technicznego do Torunia – Sekcja Poligrafów
 • Konferencja naukowo-techniczna Sekcji MUZ w Łodzi
 • Wycieczka członków Oddziału Kaliskiego SIMP do Saksonii i Szwajcarii Saksońskiej
 • Wspomnienie o kol. kol.: Mieczysławie Murawskim (O/SIMP Toruń) i Marku Gawlińskim (O/SIMP Wrocław).
 • Kronika stowarzyszeniowa

10-11-12/20147

 

Nr 10-11-12/2017

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 16 października 2017 r. i Zarządu Głównego SIMP 9 listopada i 6 grudnia 2017 r.
 • Narada gospodarcza – podsumowanie wyników finansowych jednostek działalności gospodarczej SIMP i firm franczyzowych w 2016 r.
 • 46. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących
 • II Międzynarodowa Konferencja pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych IBOA”
 • Konferencja Naukowo-Techniczna „MODERN INDUSTRY – nowe technologie w przemyśle”
 • Bydgoscy SIMP-owcy na rzecz zwiększenia innowacyjności przemysłu
 • Spotkanie przyjaciół
 • Zaproszenie do udziału w konferencji „Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej”
 • Szkolenia zawodowe i staże u pracodawców dla uczniów technikum w Szczecinie
 • Obóz naukowy dla uczniów technikum ze Szczecina
 • 65-lecie działalności Oddziału Częstochowskiego SIMP
 • Wizyta Prezesa Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających SIMP w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej
 • Dzień Mechanika w Oddziale Radomskim SIMP
 • 65 lat koła SIMP w Fabryce Narzędzi – Dolfamex
 • Seniorzy z Oddziału Krakowskiego SIMP o potrzebie odbudowy polskiego przemysłu budowy obrabiarek
 • Kol. Wojciech Krugiełka – rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • VII Warszawskie Dni Techniki
 • Wyjazd techniczny Sekcji Lotniczej przy Oddziale Kaliskim SIMP do Wrocławia i Topacza
 • Wyjazd Sekcji Lotniczej przy Oddziale Kaliskim SIMP do Dęblina
 • X Bal Mechanika SIMP 2017 w Legnicy
 • Podziękowanie Jubilata
 • Gala konkursowa SIMP
 • Wspomnienie o kol. prof. Bogdanie Kruszyńskim z Oddziału SIMP w Łodzi
 • Kronika stowarzyszeniowa

Rok 2016

1-2-3/2016

 

Nr 1-3/2016

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 28 stycznia 2016 r. i ZG SIMP z 11-12 marca 2016 r.
 • Rada SIMP z udziałem Członków Honorowych Stowarzyszenia w dniu 12 marca 2016 r.
 • Informacja o Kongresie Techników Polskich
 • Honorowe wyróżnienia z okazji 23. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego
 • Zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP
 • Współpraca Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie ze szkołami zawodowymi
 • Najnowsze akredytacje Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie
 • Imprezy Zamku SIMP w Rydzynie
 • XIV Rajd Pojazdów Zabytkowych
 • Bal Oddziału Zielonogórskiego SIMP
 • Spotkanie noworoczne Oddziału SIMP w Gdańsku
 • 50-lecie Koła SIMP w Zakładzie Urządzeń Technicznych UNIMASZ w Olsztynie
 • Dzień Seniora w Oddziale SIMP w Stalowej Woli
 • Inżynierowie o karcie zawodowej, zdrowiu, ogrodnictwie i środowisku
 • Wycieczka techniczna do zajezdni tramwajów Franowo w Poznaniu
 • Seminarium spawalnicze w Oddziale Kieleckim SIMP
 • Pracowity koniec 2015 roku w Oddziale SIMP w Bydgoszczy
 • Podsumowanie IX edycji konkursu „Technik Absolwent” w Oddziale SIMP w Krakowie
 • Działalność Koła Terenowego w Oddziale SIMP w Bielsku-Białej
 • Komunikat o konferencji pt. „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Automatyzacja procesów produkcyjnych” – Radom
 • Sprawozdanie z 44 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących – Wisła 2015
 • Wspomnienia o kol. kol.: Stanisławie Książku (O/SIMP Rzeszów) i Apolinarym Brodeckim (O/Warszawa)
 • Kronika stowarzyszeniowa

4-9/2016

 

Nr 4-6-7-8-9/2016

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 27 kwietnia, 8 czerwca oraz ZG SIMP z 28 kwietnia 2016 r.
 • Profesorowie: Henryk Mierzejewski i Ludwik Uzarowicz Patronami SIMP w 2016 r.
 • Jubileusz 90-lecia SIMP w Oddziale Jeleniogórskim
 • Jubileusz 80-lecia działalności SIMP w regionie łódzkim
 • Jubileusz 70-lecia Oddziału SIMP we Wrocławiu
 • Jubileusz 40-lecie Oddziału SIMP w Skierniewicach
 • Narada kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej Stowarzyszenia i przedstawicielami firm franchisingowych
 • IV Konferencja Naukowo-Techniczna zorganizowana przez Gambit Lubawka, członka wspierającego SIMP
 • O energii odnawialnej w Oddziale Stalowowolskim SIMP
 • Konferencja popularyzująca tematykę Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
 • Seminarium doskonalenia zawodowego Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających SIMP w Nidzicy
 • Sekcja Lotnicza Oddziału Kaliskiego SIMP z wizytą w Poznaniu
 • Wycieczka członków Sekcji Poligraficznej Oddziału Kaliskiego SIMP do Rogalina i Kórnika
 • Spotkanie ekspertów w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym
 • Rzeszowski Oddział SIMP w Ropczycach
 • Wyjazd integracyjny członków SIMP Oddziału Łódzkiego
 • Kolejne skuteczne działanie Koła Seniorów SIMP z Krakowa
 • Wspomnienie o kol. Izabeli Tarasewicz
 • Kronika stowarzyszeniowa

10-11-12/2016

 

Nr 10-12/2016

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje Zarządu Głównego SIMP z 6 października i 24 listopada 2016 r.,
 • Sesja Jubileuszowa z okazji 90-lecia działalności SIMP,
 • To już 90 lat
 • 90 lat inżynierskiej integracji (przedruk z Gazety Olsztyńskiej)
 • Obchody 90-lecia SIMP w Gliwicach,
 • Jubileusz 70-lecia Oddziału SIMP w Bydgoszczy,
 • Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Gorlickiego SIMP,
 • 65 lat Oddziału SIMP w Lublinie,
 • SIMP nagradza absolwentów uczelni i szkół technicznych,
 • Dzień Mechanika w ramach Radomskich Dni Techniki,
 • 45 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących,
 • Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pt. „Technologie XXI wieku”,
 • Posiedzenie Makroregionu Południowo-Wschodniego,
 • Spotkanie członków Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających SIMP w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej,
 • Wycieczka techniczna do firmy SOLARIS w Bolechowie,
 • Jubileusz 15-lecia działalności Sekcji Samochodowej Oddziału Piotrkowskiego SIMP
 • Wspomnienia o kol. Józefie Werno (O/SIMP w Lesznie),
 • Kronika stowarzyszeniowa.

Rok 2015

1-2/2015

 

Nr 1-2/2015

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje ZG SIMP z 9 grudnia 2014 r. i 26 lutego 2015 r. i z Prezydium ZG SIMP z 22 stycznia 2015 r.
 • Podsumowanie wyników konkursów o nagrodę i dyplom Prezesa SIMP
 • Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród najlepszym absolwentom średnich szkół technicznych z Małopolski
 • Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej – promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk technicznych
 • Moja droga do patentu
 • XXIX Koncert Noworoczny na Zamku SIMP w Rydzynie
 • 80-lecie kol. Tadeusza Ustaborowicza
 • Uhonorowanie kol. Kazimierza Gruszczyńskiego Nagrodą Miasta Kielce
 • Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji w Gdańsku
 • XXVII Dzień Mechanika w ramach Radomskich Dni Techniki
 • Nowe urządzenie Golo firmy Launch
 • Bal Andrzejkowy SIMP 2014
 • Dzień Seniora SIMP w Gorlicach
 • Spotkanie noworoczne w Oddziale SIMP w Gliwicach
 • Wycena przedsiębiorstw – Adam Pawski
 • Wspomnienia o kol. kol.: Lubosławie Pruszkowskim i Władysławie Wiszniewskim
 • Kronika stowarzyszeniowa

3-4-5/2015

 

Nr 3-4-5/2015

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje z zebrań Prezydium ZG SIMP z 24 kwietnia i 28 maja 2015 r.
 • Spotkanie z Członkami Honorowymi SIMP
 • Zebranie Prezesów Oddziałów SIMP
 • Posiedzenie Makroregionu Południowo-Wschodniego
 • Podwójny jubileusz kol. Lesława Świętochowskiego
 • Migawki z życia Oddziału SIMP w Szczecinie
 • Wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału Kaliskiego SIMP
 • Wizyta poligrafów z Kalisza w Lublinie
 • Uroczysta inkorporacja firmy Konsmetal Alians w poczet członków Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających SIMP
 • Felieton o rzeczoznawstwie
 • Informacja o wyjazdach techniczno-turystycznych członków Oddziału Łódzkiego SIMP
 • Turniej Brydża Sportowego – 2015 Rzeszów
 • Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej prof. dr inż. Jerzego W. Doerffera
 • 70-lecie Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
 • Wspomnienia o kol. kol.: Kazimierzu Banysiu i Jerzym Wardzale
 • Kronika

6-7-8/2015

 

Nr 6-7-8/2015

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Zarządu Głównego SIMP z 10 czerwca 2015 r. i Prezydium ZG SIMP z 1 lipca 2015 r.
 • IV Dzień Mechanika
 • Osiągnięcia olsztyńskich inżynierów nagrodzone (przedruk z Gazety Olsztyńskiej)
 • Stanisław Olszewski – patronem SIMP w 2015 r.
 • Audit nadzoru
 • Nowoczesne kształcenie zawodowe – Jerzy Rzetelski
 • Informacja o seminarium Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających SIMP
 • 20-lecie Koła Miejskiego SIMP w Zielonej Górze
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce SEGMENT ZBROJENIOWY”
 • Trzynasty Rajd, dziewiąty Festiwal …
 • Blaski i cienie PRL
 • Prace nad reformą polskiej instytucji metrologicznej
 • Spotkanie z okazji 75 rocznicy powstania i 15 rocznicy zakończenia działalności Zakładów Mechanicznych “GORZÓW”
 • Zebranie Sekcji Eksploatacji Maszyn w Bydgoszczy
 • Wspomnienie o kol. kol.: Janie Trojnarze, Rajmundzie Nowaku i Edmundzie Łencie
 • Kronika stowarzyszeniowa

9-10/2015

 

Nr 9-10/2015

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 6 września i 19 października 2015 r. i ZG SIMP z 9-10.10.2015 r.
 • Podsumowanie działalności gospodarczej SIMP za 2014 rok
 • Rada SIMP
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Tadeusza Sołtyka
 • IV Dzień Mechanika w Jeleniogórskim Oddziale SIMP
 • XV Sympozjum ,,Zaawansowane technologie wytwarzania części maszyn”
 • Powrót do pięknej tradycji
 • W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. nie tylko teoretycznie
 • Z wizytą w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej
 • Wyróżnienie dla członków Lubuskiego Klastra Metalowego
 • Komunikat IX Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej”
 • Komunikat 45. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących
 • Konferencja Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających w Lublinie
 • Dr hab. inż. Włodzimierz Adamski wyróżniony Odznaką Honorową Ministerstwa Gospodarki
 • 100 lat Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego
 • Wycieczka członków Oddziału Łódzkiego na budowę Dworca Fabrycznego w Łodzi
 • Kaliska Sekcja Poligrafów SIMP w hubergroup Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu
 • Wycieczka członków Oddziału Kaliskiego SIMP do Budapesztu i Zakola Dunaju
 • Spotkanie Katowickiego Koła Terenowego SIMP w Zamku SIMP w Rydzynie
 • Odsłonięcie tablicy prof. dr. h.c. inż. Jerzego Wernera podczas XII Międzynarodowej
 • Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa
 • Wspomnienia o kol. kol.: Kazimierzu Wawrzyniaku (O/SIMP Warszawa), Kazimierzu Urbanku (O/SIMP Warszawa), Aleksandrze Mitucie (O/SIMP Wrocław) i Franciszku Januszkiewiczu (O/SIMP Jelenia Góra).
 • Kronika stowarzyszeniowa

11-12/2015

 

Nr 11-12/2015

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 18.11.2015 r. i ZG SIMP 10.12.2015 r.
 • Uroczysta Gala podsumowująca konkursy SIMP
 • Jubileusz 80-lecia Oddziału Radomskiego SIMP
 • Spis członków Oddziału SIMP w Radomiu wg stanu na 11.04.1935 r.
 • Działalność Oddziału Radomskiego SIMP w latach 1935-2015
 • Spotkanie z historią i współczesnością Fabryki Broni w Radomiu
 • Osiągnięcia Fabryki Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. w latach 2000-2015
 • Uroczystość otwarcia Wydziału Techniczno-Informatycznego Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Jeleniej Górze
 • Felieton o dalekiej pracy
 • Ważniejsze planowane imprezy naukowo-techniczne SIMP w 2016 roku
 • Nowa, pożyteczna inicjatywa
 • Kmdr por. mgr Mirosław Chmieliński obronił pracę doktorską
 • Dzień Wszystkich Świętych w Lublinie
 • Wspomnienia o kol. kol.: Aleksandrze Kopciu (O/SIMP w Legnicy), Franciszku Młynarskim (O/SIMP w Krakowie) i Leszku Pinkoszu (O/SIMP w Warszawie).
 • Kronika stowarzyszeniowa

Rok 2014

1-2-3/2014

 

Nr 1-2-3/2014

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje z posiedzenia Prezydium ZG SIMP z 27.02.2014 r.
 • Zamek SIMP w Rydzynie – nowe obszary współpracy
 • I znowu wspaniałe koncerty!
 • Umowa o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Utworzono Oddział Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP w Gdańsku
 • HALO tu Gdańsk – noworoczne spotkanie
 • Spotkanie noworoczne Zarządu Oddziału SIMP w Gliwicach
 • System Zarządzania Jakością w SIMP
 • Przyszli inżynierowie pod skrzydłami doświadczonych kolegów
 • Wybrano nowe władze Koła Zakładowego SIMP w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
 • Sprawozdanie z działalności Sekcji Techniki Uzbrojenia SIMP w okresie 2009-2013.
 • Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP
 • Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie tworzy Koło SIMP
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie wspiera kształcenie zawodowe
 • 2013 – Rok Jana Czochralskiego w Chojnowie
 • Konferencje organizowane przez bratnie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierii Mechanicznej w Bułgarii
 • Konferencje naukowo-techniczne związane z obronnością kraju
 • Co menedżer wiedzieć powinien – nowa książka prof. Zdzisława Cygana
 • Wspomnienia o koleżance Katarzynie Pieńkowskiej (O/Słupsk) i koledze Janie Łakomym (O/Warszawa)
 • Kronika stowarzyszeniowa

4-5-6/2014

 

Nr 4-5-6/2014

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje z posiedzenia ZG SIMP z 27.03.2014 r. i 24.06.2014 r. oraz z posiedzenia Prezydium ZG SIMP z 30.04.2014 r.
 • Relacja z uroczystości pogrzebowych Prezesa SIMP Andrzeja Ciszewskiego
 • Spotkanie kierownictwa Stowarzyszenia z Prezesami Oddziałów SIMP
 • Spotkanie koleżeńskie z Członkami Honorowymi SIMP
 • Narada gospodarcza – podsumowanie wyników działalności gospodarczej SIMP za 2013 r.
 • III Dzień Mechanika
 • Informacja o przebiegu akcji sprawozdawczo-wyborczej w Oddziałach, Sekcjach i Towarzystwach N-T SIMP poprzedzającej XXXIII WZD SIMP
 • Mechanicy z Olsztyna podsumowują czteroletnią kadencję
 • VII edycja konkursu „TECHNIK ABSOLWENT 2013” w Krakowie
 • Posiedzenie Makroregionu Południowo-Wschodniego SIMP w Starachowicach
 • VIII Międzynarodowa Konferencja „Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej”
 • 25 lat działalności OUT „MEZAR” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
 • Akademia Marynarki Wojennej wyróżniona na BALT MILITARY EXPO
 • Z wizytą u Pana Adama Koryckiego
 • Kronika stowarzyszeniowa

7-8-9/2014

 

Nr 7-8-9/2014

 • Ustalenia i decyzje Prezydium ZG SIMP z 19 sierpnia 2014 r.
 • Ustalenia i decyzje Zarządu Głównego SIMP z 6 września i 30 września 2014 r.
 • Uczestnicy XXXIII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP z głosem stanowiącym
 • Sprawozdanie Zarządu Głównego SIMP z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji 2010-2014
 • Sprawozdanie z działalności Komisji kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP w kadencji 2010-2014
 • XVII konferencja „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji”
 • Apel o odbudowę polskiego przemysłu
 • Wspomnienie o kol. Witoldzie Witkowskim
 • Kronika stowarzyszeniowa

10-11-12/2014

 

Nr 10-11-12/2014

 • Wstęp
 • XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP
 • Ustalenia i decyzje ZG SIMP z 17 i 29 października 2014 r.
 • Komunikat dotyczący standardów rzeczoznawców SIMP
 • Standardy zawodowe
 • Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza
 • Konferencja popularyzująca tematykę mechanicznych urządzeń zabezpieczających
 • Przykłady aktywności Oddziału SIMP w Stalowej Woli
 • Seminarium na temat „Budżety obywatelskie w Polsce – pierwsze lata doświadczeń, nowe wyzwania”
 • Pamięci prof. Zdzisława Pawłowskiego
 • Wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie
 • Działalność Oddziału i Koła Terenowego Sekcji Poligrafów SIMP w Lublinie w latach 1954-2014
 • Wiadomości z Kielecczyzny
 • Wizyta simpowców z Łodzi na ziemi lubelskiej
 • Ważniejsze planowane imprezy naukowo-techniczne w 2015 roku
 • Wspomnienia o kol. kol.: Władysławie Karpie (O/SIMP w Stalowej Woli) i Franciszku Siemieniace (O/SIMP w Białymstoku).
 • Kronika stowarzyszeniowa

Rok 2013

1-2-3/2013

 

Nr 1-2-3/2013

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje ZG SIMP 16.02.2013 r.
 • HALO tu Gdańsk – spotkanie noworoczne w Oddziale Gdańskim SIMP
 • Jubileusz 60-lecia Oddziału SIMP w Częstochowie połączony z podsumowaniem 47 Dni Techniki Regionu Częstochowskiego
 • 44 Dni Chłodnictwa w 55 lecie Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP
 • Jubileusz 40-lecia działalności zawodowej dr inż. Bolesława Gazińskiego
 • Simpowiec z  pasją
 • Posiedzenie Makroregionu Południowo-Wschodniego SIMP w Zdyni
 • Koło nr 18 przy Teknia Kalisz Sp. z o.o. ma już 60 lat
 • Wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału Kaliskiego SIMP
 • Bal SIMP w Zielonej Górze
 • VI edycja Konkursu Technik Absolwent w Oddziale Krakowskim SIMP
 • Bezpieczna obsługa urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych
 • SIMP wspiera kształcenie zawodowe
 • Konferencja techniczna SIMP w Kuźni Jawor S.A.
 • Wspaniały koncert w simpowskim Zamku
 • Nadanie mgr inż. Stanisławowi Jankowiakowi tytułu Twórca Techniki
 • Spotkanie noworoczne Oddziału SIMP w Gliwicach
 • Jubileusz 20-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego
 • Wspomnienia o kol. kol.: Tadeuszu Rubiku (O/SIMP w Olsztynie), Janie Knapiku (O/SIMP w Gorlicach) i Annie Trocha-Kuziara (O/SIMP w Łodzi)
 • Kronika stowarzyszeniowa

4-5-6/2013

 

Nr 4-5-6/2013

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje Prezydium ZG SIMP 22.03.2013 r.
 • Ustalenia i decyzje ZG SIMP 18.05.2013
 • Głos inżynierów i naukowców na posiedzeniu Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)
 • Spotkanie kierownictwa SIMP z prezesami Oddziałów Stowarzyszenia
 • Ważne zebranie prezesów jednostek specjalistycznych SIMP
 • Spotkanie Członków Honorowych SIMP
 • Seniorzy podsumowali swoją działalności w 2012 r.
 • Koło Seniorów przy Oddziale SIMP w Poznaniu ma 40 lat
 • Jubileusz 15-lecia powstania Koła Seniorów SIMP w Nowej Dębie
 • Spotkanie gorlickiego Koła Seniorów SIMP w Regionalnej Telewizji Gorlickiej
 • SIMP organizuje po raz drugi Dzień Mechanika
 • II Dzień Mechanika w Bielsku-Białej, Gorlicach (kronika) i Wałbrzychu
 • Spotkanie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie
 • Zebranie Koła Terenowego SIMP w Głogowie
 • Spotkanie członków Koła SIMP przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Doskonalenie zawodowe członków zwyczajnych Sekcji MUZ przy ZG SIMP
 • I Ogólnopolska konferencja „Konserwacja i odbudowa obiektów zabytkowych. Pojazd zabytkowy w ruchu drogowym – wymogi i ograniczenia”
 • „Doskonalenie Systemów Zarządzania – 2” – seminarium techniczne Oddziału Wałbrzyskiego SIMP
 • Bal Mechanika’2013 we Wrocławiu czas zacząć …
 • Turniej brydża sportowego w Rzeszowie
 • Wycieczka członków SIMP Oddziału Łódzkiego do Wiednia
 • Matka Teresa z Rydzyny
 • Uroczysta sesja z okazji zakończenia realizacji projektów POKL Dz. 9.2. w Zespołach Szkół Zawodowych w Starachowicach
 • Spotkanie jubileuszowe Ośrodków SIMPTEST
 • Blaski i cienie II Rzeczypospolitej (1918 – 1939)
 • Wspomnienia o kol. kol.: Zbigniewie Smalcu (O/SIMP Wrocław), Tomaszu Oczkowiczu (O/SIMP Gliwice) i kol. Kazimierzu Kotwicy (O/SIMP w Gorlicach).
 • Kronika stowarzyszeniowa

7-8-9/2013

 

Nr 7-8-9/2013

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje Prezydium ZG SIMP z 12.09.2013 r.
 • Narada gospodarcza SIMP
 • Zebranie Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego
 • Centrum Odnawialnych Źródeł Energii SIMP, nową formą działalności w strukturach SIMP
 • VII edycja Konkursu “Technik Absolwent 2013” podczas Dnia Mechanika w Oddziale SIMP w Rzeszowie
 • 40-lecie działalności ODK SIMP MECHANIKA w Lublinie
 • Jubileusz 30-lecia Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Lublinie
 • Jubileusz 35-lecia Koła Seniorów Oddziału Radomskiego SIMP
 • 40 lat Koła nr 17 SIMP Techniki Wojskowej
 • Jubileusz 85-lecia kol. Bolesława Janusza z Oddziału SIMP w Gorlicach
 • Doświadczenia i wnioski zgromadzone w ramach międzynarodowego projektu „Transfer Wytycznych Jakości (QuaG)”
 • Konferencja naukowo-techniczna „Infrastruktura i technika szpitalna”
 • XIV Sympozjum „Inżynieria produkcji – innowacje”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pod hasłem „Postęp w technologiach lutowania”, Wrocław 2013
 • Wyjazdowe zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP
 • Wyjazdowe zebranie członków SIMP Oddziału z Białej Podlaskiej
 • Jubileuszowy 25. wyjazd integracyjny w Karkonosze
 • Wystąpienie Koła Seniorów Oddziału SIMP w Krakowie w sprawie Jednolitej Ochrony Patentowej UE
 • POLICON: reaktywacja
 • Wycieczka członków Oddziału Kaliskiego SIMP do Wiednia i Bratysławy
 • Iwo Jakubowski – członkiem zarządu prestiżowej organizacji
 • Seminarium naukowo-techniczne Oddziału SIMP w Bydgoszczy
 • Wspomnienie o kol. Janie Mottlu (O/Warszawa).
 • Kronika stowarzyszeniowa

10-11-12/2013

 

Nr 10-11-12/2013

 • Wstęp
 • Rada SIMP 2013.
 • Ustalenia i decyzje z posiedzeń: ZG SIMP z 4-6.10.2013 r., Prezydium ZG SIMP z 18.11.2013 r. i ZG SIMP z 14.12.2013 r.
 • Podsumowanie wyników konkursów SIMP dla absolwentów średnich i wyższych szkół technicznych.
 • Ważniejsze planowane imprezy naukowo-techniczne SIMP w 2014 r.
 • Międzynarodowa aktywność Stowarzyszenia
 • edycja Targów Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji Technicon – Innowacje 2013
 • 65 lat Oddziału SIMP w Gliwicach
 • XXVI Dzień Mechanika w Radomskim Oddziale SIMP
 • III Warszawskie Dni Techniki
 • CYBERIADA
 • Rzeczoznawcom ku rozwadze
 • Kazimierz Turonek – najstarszy członek SIMP Oddziału w Zielonej Górze
 • Piknik i wystawa militarna w Zamku w Rydzynie
 • Dzień Seniora w Oddziale SIMP w Rzeszowie
 • Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących (42. KKBN)
 • Komunikat organizacyjny VIII Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej”
 • Spotkanie integracyjne członków Oddziału SIMP w Starachowicach
 • Wspomnienia o kolegach: Zdzisławie Przybylskim (O/SIMP w Jeleniej Górze) i Bogusławie Szaramie (O/SIMP w Stalowej Woli).
 • Kronika stowarzyszeniowa

Rok 2012

1-2/2012

 

Nr 1-2/2012

 • Wstęp
 • I Dzień Mechanika
 • Ustalenia i decyzje ZG SIMP 25.02.2012
 • SIMP na Międzynarodowych Targach Gdańskich 2011
 • 65 lat Oddziału SIMP w Gdańsku
 • Koncert noworoczny w Zamku SIMP w Rydzynie
 • Innowacje kluczem postępu
 • XV Konferencja „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji” Zakopane 2012
 • Nowy projekt unijny Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie
 • Olsztyńskie spotkania
 • Dzień Seniora w Rzeszowie
 • Seniorzy SIMP u Prezydenta Lublina
 • Noworoczne spotkanie członków i sympatyków Sekcji Organizacji i Zarządzania SIMP
 • Bal SIMP’2012 w Zielonej Górze
 • 60-lecie Oddziału SIMP w Jeleniej Górze
 • Wspomnienia i refleksje kol. prof. dr hab. inż. Jerzego Modrzewskiego
 • Kronika stowarzyszeniowa

3-4-5/2012

 

Nr 3-4-5/2012

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje prezydium ZG SIMP 2.05.2012 i ZG SIMP z 12.05.2012 r.
 • Jubileuszowa konferencja z okazji 20-lecia Ośrodka SIMP-ZORPOT w Gorlicach
 • Historia Ośrodka SIMP-ZORPOT w Gorlicach
 • Wieczór wspomnień w Gorlicach
 • Spotkanie Gorlickiego Koła Seniorów SIMP
 • Koło Seniorów SIMP w Gorlicach wspomina śp. Stanisława Prochenkę
 • Z prac Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP
 • Spotkanie z Prezesami Oddziałów SIMP
 • Spotkanie z Członkami Honorowymi SIMP
 • Porozumienie o współpracy pomiędzy PKN i SIMP
 • Posiedzenie plenarne Komisji Seniorów SIMP
 • Wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Kaliszu
 • Członkowie Oddziału Łódzkiego SIMP w Centrum Nauki Kopernik
 • Absolwenci z regionu piotrkowskiego w konkursie „Technik Absolwent 2011”
 • Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia – podstawowe wymagania dla dostawców usług edukacyjnych – ISO 29990
 • Wspomnienie o prof. Kazimierzu Oczosiu (1931-2012)
 • Kronika stowarzyszeniowa

6-7/2012

 

Nr 6-7/2012

 • Wstęp
 • I Dzień Mechanika’2012
 • Dzień Mechanika w Oddziale SIMP w Gorlicach
 • Wręczenie nagrody LAUR MECHANIKA b. dyrektorowi Fabryki „Glinik” Kazimierzowi Kotwicy
 • I Dzień Mechanika w Oddziale Wałbrzyskim SIMP
 • Dzień Mechanika – VI edycja Konkursu TECHNIK ABSOLWENT 2012 w Oddziale SIMP w Rzeszowie
 • Jubileuszowe X Forum Inżynierskie
 • Posiedzenie Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego
 • 75-lecie Oddziału SIMP w Katowicach
 • Narada gospodarcza SIMP
 • Porozumienie pomiędzy Regionalną Społeczną Organizacją Kaliningrad –Świnoujście – Olsztyn a Zarządem Oddziału SIMP w Olsztynie
 • II Komunikat 41. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących
 • Sprawozdanie merytoryczne z IX Konferencji „Podstawowe Problemy Metrologii”
 • Konferencja „Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne”
 • Konferencja pt. „Badania i innowacje w restrukturyzacji przedsiębiorstw i zwiększeniu ich konkurencyjności”
 • IV Samochodowy Rajd SIMP Chojnów
 • „Niezbędnik diagnosty SKP 2012”
 • XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych
 • Wspomnienie o kol. Jerzym Siejce (1930 – 2012)
 • Kronika stowarzyszeniowa

8-9-10/2012

 

Nr 8-9-10/2012

 

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP (25.09.2012 r.) i Zarządu Głównego SIMP
 • (5-7.10.2012 r.)
 • Rada Stowarzyszenia (6-7.10.2012 r.)
 • 60-lecie Oddziału Olsztyńskiego SIMP
 • 45-lecie Koła Zakładowego SIMP w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
 • Jubileusz 80-lecia obecności wojsk lotniczych w Radomiu
 • 60-lecie Koła Zakładowego SIMP przy DOFAMA THIES w Kamiennej Górze
 • Podwójny jubileusz Ośrodka SIMP-ZORPOT w Starachowicach
 • Nowa kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Klaster Dolnośląski i sympozja technologiczne
 • Międzyuczelniana Konferencja Metrologów [MKM 2012]
 • Wyjazdowe spotkanie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie
 • Spotkania członków Koła Seniorów Oddziału Gorlickiego SIMP w Zdyni
 • Dreamliner 787 a przemysł lotniczy w Polsce
 • Odsłonięcie modelu bombowca PZL.37 Łoś
 • Wspomnienia o kol. kol. Jerzym Kozłowskim, Karolu Marcu i koleżance Stanisławie Ruttar
 • Kronika stowarzyszeniowa

11-12/2012

 

Nr 11-12/2012

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP (7.12.2012 r.) i Zarządu Głównego SIMP
 • (8.12.2012 r.)
 • Uroczyste wręczenie nagród laureatom XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej
 • VI edycja Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK ABSOLWENT – rok szkolny 2011/2012
 • Konkurs „Technik – Absolwent 2012” w Legnicy
 • VII Międzynarodowa Konferencja „Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej”
 • Konferencja Poligraficzna i 60-lecie Sekcji Poligrafów
 • Konferencja „Polimery – Nauka i Przemysł”
 • Spotkanie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie
 • 35-lecie Koła Seniorów i Dzień Seniora SIMP w Rzeszowie
 • Nowi partnerzy w Lubuskiem
 • Dni Techniki: Radomskie i Warszawskie
 • Działalność polskiej kadry technicznej podczas II wojny światowej
 • SIMP na Międzynarodowych Targach w Gdańsku
 • 60-lecie członkostwa i działalności w SIMP kol. Olgierda Muellera
 • Bal Andrzejkowy w Chojnowie
 • Gorlice – spotkanie mikołajkowe
 • Wybory w NOT
 • Spotkanie Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP w Bielsku-Białej
 • Imprezy naukowo-techniczne w 2013 r.
 • Pożegnanie kol. Ludwika Stiebera
 • Pożegnanie prof. Seweryna Chajtmana
 • Kronika stowarzyszeniowa