Numery archiwalne Wiadomości SIMP

 

Rok 2022

12/2022

Nr 12/2022

W numerze:​​

 1. Wstęp.
 2. Sprawozdanie z XXXV Walnego Zjazdu Delegatów SIMP.
 3. Ustalenia i decyzje podjęte przez Zarząd Główny SIMP w dniach: 28.09.2022, 26.10.2022, 25.11.2022 i 2.12.2022 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Odznak i Wyróżnień w kadencji 2018 – 2022.
 5. Prezentacja osiągnięcia kolegi Tomasza Chmielewskiego wyróżnionego tytułem „Inżynier Mechanik Roku 2022 roku”.
 6. Czwarty kwartał 2022 roku w Zamku SIMP w Rydzynie.
 7. Eliminacje do Olimpiady Umiejętności EURO SKILLS’23.
 8. Sprawozdanie z obchodów 25-lecia Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich (STIP) na Litwie.
 9. XXV Spotkanie Spawalników Wybrzeża – XXIII Pomorskie Sympozjum Spawalnictwa.
 10. V Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze.
 11. Wyjazd członków Sekcji Spawalniczej Oddziału Gdańskiego SIMP do Fabryki ESAB w Czechach.
 12. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Polskiego Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.
 13. Wycieczka członków Oddziału SIMP w Katowicach do Rydzyny i okolic.
 14. 50-lecie Koła Seniorów Oddziału Katowickiego SIMP.
 15. Wspomnienie o Koledze Julianie Królu z Oddziału SIMP w Rzeszowie.
 16. Kronika stowarzyszeniowa.

10-11/2022

Nr 10-11/2022

W numerze:​​

 1. Uczestnicy XXXV Walnego Zjazdu Delegatów SIMP z głosem stanowiącym,
 2. Sprawozdanie Zarządu Głównego SIMP z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji 2018-2022,
 3. Historia i działalność Capelli Zamku Rydzyńskiego,
 4. Kronika stowarzyszeniowa.

7-8-9/2022

Nr 7-8-9/2022

W numerze:​​

 1. Wstęp.
 2. Ustalenia i decyzje podjęte przez Zarząd Główny SIMP w dniach 23-24.07.2022 roku.
 3. Odsłonięcie tablicy poświęconej Koledze Aleksandrowi Kopciowi.
 4. Pełnia lata w Zamku SIMP w Rydzynie.
 5. XI Międzynarodowa Konferencja „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”.
 6. Informacja uzupełniająca o Walnych Zgromadzeniach / Zebraniach Delegatów lub Członków Oddziałów SIMP oraz Towarzystwa Modelowania Procesów Technologicznych, poprzedzających XXXV Walny Zjazd Delegatów SIMP.
 7. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Łodzi.
 8. Przykłady dobrej współpracy na podstawie doświadczeń Ośrodka SIMP ZORPOT w Starachowicach.
 9. Wyjazd techniczno-turystyczny członków Oddziału SIMP w Łodzi do Bochni, Krakowa i jego okolic.
 10. Wyjazd integracyjny do Karpacza członków Koła nr 2 z Oddziału Gorzowskiego SIMP.
 11. Prezentujemy członków wspierających SIMP – Fabrykę Narzędzi PAFANA w Pabianicach.
 12. Z duchem czasu – popularyzacja sportu strzeleckiego przez Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP.
 13. Wspomnienie o Koledze Andrzeju Matei.
 14. Kronika stowarzyszeniowa.

4-5-6/2022

Nr 4-5-6/2022

W numerze:​​

 1. Wstęp,
 2. Ustalenia i decyzje podjęte przez Zarząd Główny SIMP w dniu 23 lutego 2022 roku
 3. 70-lecie Oddziału SIMP w Wałbrzychu
 4. Pierwszy kwartał 2022 roku w Zamku SIMP w Rydzynie
 5. Oświadczenia dotyczące wojny w Ukrainie (PTBNiDT, FSNT NOT, PLP)
 6. Spotkanie Oddziałów SIMP Makroregionu Północnego
 7. Zaproszenia na:
  • Konferencję motoryzacyjną i wystawę techniczną SAE 2022
  • Krajową Konferencję Badań Nieniszczących
  • XV Szkołę Obróbki Skrawaniem i XLIV Naukową Szkołę Obróbki Ściernej
 8. Ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie PTBNiDT przy Oddziale SIMP w Szczecinie
 9. Walne Zebranie Członków PTBNiDT Oddział SIMP w Szczecinie
 10. Posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP w Rydzynie
 11. Prezentujemy członków wspierających SIMP:
  • CNC JURCZAK Sp. z o.o. – laureatem w Ogólnopolskim Konkursie SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2020 roku”
  • Dofama Thies Sp. z o.o.
 12. Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia Bene Meritus pro Industria Poloniae
 13. Relacja ze spotkania członków Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających z kol. Markiem Chytłą
 14. Dobre praktyki godne upowszechnienia proponowane przez Oddział SIMP w Elblągu
 15. Podsumowanie 2021 roku w TOP KORAB
 16. Wspomnienie o prof. Lechu Kobylińskim – członku Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB
 17. Wspomnienie o gen. dyw. prof. dr hab. inż. Jerzym Modrzewskim – członku honorowym SIMP
 18. Kronika stowarzyszeniowa

1-2-3/2022

Nr 1-2-3/2022

W numerze:​​

 1. Wstęp,
 2. Ustalenia i decyzje podjęte przez Zarząd Główny SIMP w dniu 23 lutego 2022 roku
 3. 70-lecie Oddziału SIMP w Wałbrzychu
 4. Pierwszy kwartał 2022 roku w Zamku SIMP w Rydzynie
 5. Oświadczenia dotyczące wojny w Ukrainie (PTBNiDT, FSNT NOT, PLP)
 6. Spotkanie Oddziałów SIMP Makroregionu Północnego
 7. Zaproszenia na:
  • Konferencję motoryzacyjną i wystawę techniczną SAE 2022
  • Krajową Konferencję Badań Nieniszczących
  • XV Szkołę Obróbki Skrawaniem i XLIV Naukową Szkołę Obróbki Ściernej
 8. Ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie PTBNiDT przy Oddziale SIMP w Szczecinie
 9. Walne Zebranie Członków PTBNiDT Oddział SIMP w Szczecinie
 10. Posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP w Rydzynie
 11. Prezentujemy członków wspierających SIMP:
  • CNC JURCZAK Sp. z o.o. – laureatem w Ogólnopolskim Konkursie SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2020 roku”
  • Dofama Thies Sp. z o.o.
 12. Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia Bene Meritus pro Industria Poloniae
 13. Relacja ze spotkania członków Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających z kol. Markiem Chytłą
 14. Dobre praktyki godne upowszechnienia proponowane przez Oddział SIMP w Elblągu
 15. Podsumowanie 2021 roku w TOP KORAB
 16. Wspomnienie o prof. Lechu Kobylińskim – członku Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB
 17. Wspomnienie o gen. dyw. prof. dr hab. inż. Jerzym Modrzewskim – członku honorowym SIMP
 18. Kronika stowarzyszeniowa
 19.  

Rok 2021

7-8-9/2021

Nr 10-11-12/2021

W numerze:​​

 1. Wstęp
 2. Ustalenia i decyzje podjęte przez Zarząd Główny SIMP w dniu 9 grudnia 2021 roku
 3. Sylwetki Prezesów Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP
 4. Jubileusze Oddziałów SIMP: * 45-lecie Oddziału Kaliskiego SIMP, * 85-lecie SIMP w Regionie Łódzkim, * 85-lecie Oddziału Warszawskiego SIMP, * 70 lat SIMP na Pomorzu Środkowym
 5. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”
 6. X Jubileuszowe Warszawskie Dni Techniki
 7. III Mazowieckie Dni Techniki
 8. IV kwartał 2021 roku w Zamku SIMP w Rydzynie
 9. Diamentowa Odznaka Honorowa NOT dla Kolegi Bogusława Marciniaka z Oddziału SIMP w Elblągu
 10. Lekkie konstrukcje w praktycznym zastosowaniu w ramach 5 warsztatu Programu Współpracy Brandenburgia – Polska
 11. Nadanie Oddziałowi SIMP w Tarnowie imienia Jana Szczepanika
 12. Spotkanie po rocznej przerwie spowodowanej pandemią
 13. Powołanie dr. inż. Piotra Bielaczyca na przedstawiciela SIMP w Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Inżynierów Samochodowych FISITA
 14. Kronika stowarzyszeniowa

7-8-9/2021

Nr 7-8-9/2021

W numerze:​​

 1. Wstęp
 2. Ustalenia i decyzje podjęte przez Zarząd Główny SIMP w dniu 20 września 2021 roku
 3. Sylwetki Prezesów Oddziałów SIMP
 4. IV Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze
 5. XXIV Spotkanie Spawalników Wybrzeża i XXII Sympozjum Spawalnictwa
 6. „Świat słowa i miary” – przykładem dobrych praktyk godnych upowszechnienia z Oddziału SIMP w Poznaniu
 7. Dobre praktyki godne upowszechnienia – o Księdze Pamięci z Oddziału SIMP w Olsztynie
 8. Dzień Mechanika 2021 w Oddziale SIMP w Gorlicach
 9. Otwarte zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Poznaniu
 10. Wbrew przeciwnościom  nadal  jesteśmy  razem …
 11. Letni wysyp atrakcji w Zamku
 12. Z wizytą u króla Leszczyńskiego
 13. 75-lecie Oddziału SIMP w Szczecinie
 14. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TEST” Ryszard Bartz wyróżnione Medalem im. prof. Zdzisława Pawłowskiego
 15. Wycieczka członków Koła Portowego SIMP w Szczecinie
 16. Polscy liderzy innowacji 2021 roku
 17. Podziękowanie Starosty Starachowickiego za współpracę z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego
 18. Prolog Elektroniczny 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących
 19. Wspomnienia o Kolegach: Mieczysławie Staniusze z Oddziału SIMP w Łodzi, Marianie Jeziorku z Oddziału SIMP w Wałbrzychu i Zygmuncie Głowaczu z Oddziału SIMP w Lesznie
 20. Kronika stowarzyszeniowa

4-5-6/2021

Nr 4-5-6/2021

W numerze:​​

 1. Wstęp
 2. Ustalenia i decyzje podjęte przez Zarząd Główny SIMP w dniu 15 czerwca i 28 czerwca 2021 roku
 3. Biografia Profesora Ludwika Uzarowicza – Patrona SIMP w 2021 roku
 4. Prezentacja członków Zarządu Głównego SIMP, Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP z okazji 95 rocznicy zebrania konstytucyjnego SIMP
 5. Dobre praktyki godne upowszechnienia – przykłady z Oddziału SIMP w Tarnowie
 6. Wywiad dla Tarnowskiej Telewizji
 7. II kwartał 2021 roku w Zamku SIMP w Rydzynie
 8. Honorowe wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” dla członków SIMP w ramach IX edycji
 9. Uroczyste wręczenie wyróżnienia laureatce XX edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową w Oddziale SIMP w Łodzi
 10. Uruchomienie kursów z hydrauliki siłowej zgodnych z programami CETOP (European Fluid Power Committee)
 11. Notatka ze spotkania członków Komisji ds. Informacji i Promocji SIMP oraz Zespołu ds. Informatyzacji SIMP
 12. Planowane działania Komisji ds. Informacji i Promocji SIMP
 13. Komunikat Komitetu Organizacyjnego XIV Szkoły Obróbki Skrawaniem i XLIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej
 14. Wspomnienie o kol. Tadeuszu Chęsym z Oddziału SIMP w Bydgoszczy
 15. Kronika stowarzyszeniowa

1-2-3/2021

Nr 1-2-3/2021

W numerze:​​

 1. Wstęp
 2. Ustalenia i decyzje podjęte przez Zarząd Główny SIMP w dniu 26 lutego 2021 roku
 3. Ustalenia i decyzje ze spotkania w dniu 10 lutego 2021 roku poświęconego Systemowi Zarządzania Jakością SIMP
 4. Nadanie tytułu profesora nauk inżynieryjno-technicznych kol. Tomaszowi Markowi Chmielewskiemu
 5. Dobre praktyki godne upowszechnienia – przykłady z Oddziału SIMP w Lublinie
 6. Nietypowy początek 2021 roku w Zamku SIMP w Rydzynie
 7. Nowa inicjatywa Komisji ds. Informacji i Promocji SIMP
 8. SIMP w obronie swojego najstarszego czasopisma
 9. Stan organizacyjny SIMP na podstawie danych statystycznych za 2020 rok
 10. III Mazowieckie Dni Techniki (XI Płockie Dni Techniki) – wyniki konkursu
 11. Medal „Zasłużony dla Płocka” dla Profesor Danieli Żuk
 12. Wspomnienie o kol. Lucjanie Zielińskim (1932–2020) z Oddziału SIMP w Łodzi
 13. Kronika stowarzyszeniowa

Rok 2020

10-11-12/2020

Nr 10-11-12/2020

W numerze:​​

 1. Wstęp
 2. Ustalenia i decyzje Zarządu Głównego SIMP z 15 października 2020 r. i 16 grudnia 2020 r.,
 3. Działalność sekcji i towarzystw naukowo-technicznych w 2019 r. na podstawie złożonych sprawozdań
 4. Uzupełnienie informacji o działalności Oddziałów SIMP w 2019 r.
 5. Zakład Odlewniczy Piotr Galas w Pieńsku – powrót do istnienia!
 6. IV kwartał 2020 r. w Zamku SIMP w Rydzynie
 7. 80-lecie Kolegi Franciszka Troncika
 8. Nadanie tytułu profesora nauk inżynieryjno-technicznych dla Kolegów: prof. dr. hab. inż. Tomasza Chadego i prof. dr. hab. inż. Jerzego Łabanowskiego
 9. III Mazowieckie Dni Techniki
 10. Kultowy motocykl JUNAK doczekał się wydawnictwa książkowego
 11. Zarząd Oddziału SIMP w Rzeszowie wspiera inicjatywę mieleckich nauczycieli zawodu
 12. Komunikat XIV Szkoły Obróbki Skrawaniem i XLIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej
 13. Informacja na temat posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP w dniach 15-16 grudnia 2020 r.
 14. Nowa kolumna w Wiadomościach SIMP
 15. Pożegnanie Kolegi Ryszarda Wycichowskiego z Oddziału SIMP w Toruniu
 16. Kronika stowarzyszeniowa.

7-8-9/2020

Nr 7-8-9/2020

W numerze:​​

 1. Wstęp
 2. Ustalenia i decyzje: Prezydium Zarządu Głównego SIMP z 14 lipca 2020 r. i Zarządu Głównego SIMP z 24 września 2020 r.
 3. Działalność Oddziałów SIMP w 2019 r. na podstawie złożonych sprawozdań
 4. 85-lecie Oddziału SIMP w Poznaniu
 5. Ośrodek SIMP-ZORPOT w Starachowicach realizatorem projektu pt. „Postaw na kwalifikacje”
 6. Ośrodek SIMP-ZORPOT w Starachowicach uzyskał pozwolenie na samodzielne prowadzenie szkoleń na obsługę maszyn budowlanych
 7. Kursy podstawowe dla kandydatów na rzeczoznawców SIMP w specjalności „830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów”
 8. Działalność gospodarcza w trakcie pandemii w Ośrodku Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie
 9. Tradycyjne formy szkolenia, czy online? Co wybrać?
 10. Lato… i znów wszystko wraca do życia! III kwartał 2020 r. w Zamku SIMP w Rydzynie
 11. Od 1 października 2018 r. to… już waszej firmy tu nie ma!
 12. Posiedzenie Rady Euroregionu Spree-Neiße-Bober/Sprawa-Nysa-Bóbr z udziałem członków kierownictwa Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim
 13. „Życie prozą pisane” – wspomnienia o Stanisławie Kowalczuku – długoletnim prezesie Oddziału SIMP w Olsztynie
 14. Pożegnanie Kolegów: Krzysztofa Frąckowiaka (1943–2020) z Oddziału SIMP w Wałbrzychu i Kazimierza Zawiślaka (1924–2019) z Oddziału SIMP w Bydgoszczy – wybitnych działaczy SIMP
 15. Kronika stowarzyszeniowa

4-5-6/2020

Nr 4-5-6/2020

W numerze:​​

 1. Wstęp
 2. Ustalenia i decyzje: Prezydium Zarządu Głównego SIMP z 28 kwietnia 2020 roku i Zarządu Głównego SIMP z 16 czerwca 2020 roku
 3. Biografia Profesora Jana Kaczmarka – Patrona SIMP w 2020 roku
 4. Złożenie wiązanki kwiatów na grobie Profesora
 5. III Gala „Zawodowców w Gorzowie Wlkp.”
 6. II kwartał 2020 r. w Zamku SIMP w Rydzynie
 7. 100-lecie urodzin Kolegi inżyniera Bronisława Stoja z Oddziału SIMP w Gorlicach
 8. TOP KORAB – czas na zmiany
 9. Rocznica działalności Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
 10. Podziękowanie Profesora Jana Pilarczyka
 11. Pożegnania Kolegów: Juliana Cedro z Oddziału SIMP w Radomiu i Wiktora Obuchowicza z Oddziału SIMP w Zielonej Górze
 12. Kronika stowarzyszeniowa

1-2-3/2020

Nr 1-2-3/2020

W numerze:​

 1. Wstęp
 2. Ustalenia i decyzje Prezydium Zarządu Głównego SIMP podjęte w dniu 13 lutego 2020 roku
 3. Stan organizacyjny SIMP na podstawie danych statystycznych za 2019 rok
 4. Zaproszenie do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej”
 5. Zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP
 6. „Technik spawalnictwa” wpisany na listę zawodów szkolnictwa branżowego
 7. Gdańscy spawalnicy wspierają szkolnictwo zawodowe
 8. Kapituła Polskiego Lobby Przemysłowego wyróżniła kolejnych członków SIMP
 9. Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2020 roku w Zamku SIMP w Rydzynie
 10. Prezentujemy Koło Uczelniane przy Politechnice Łódzkiej
 11. Konferencja Modern Packaging – ekotransformacja opakowań – wizja 2030
 12. Relacja Koła SIMP przy Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z 4 spotkania z cyklu „Przemysł-nauka-dobre połączenie”
 13. Audit ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością SIMP wg PN-EN ISO 9001:2015
 14. Jest taka ulica w Radomiu (przedruk z „Gazety Radomskiej)
 15. wycieczka Koła Portowego SIMP przy Zarządzie Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.
 16. Spotkanie noworoczne Oddziału SIMP w Płocku
 17. Wspomnienie o Koledze Jerzym Wawrzyńczyku – długoletnim Prezesie Oddziału SIMP w Katowicach
 18. Wspomnienie o Koledze Bronisławie Bieniaszu z Oddziału Rzeszowskiego SIMP
 19. Kronika stowarzyszeniowa

Rok 2019

10-11-12/2019

Nr 10-11-12/2019

W numerze:​

 1. Wstęp
 2. Ustalenia i decyzje z Zarządu Głównego SIMP podjęte w dniach 20 listopada i 12 grudnia 2019 r.
 3. Najważniejsze wydarzenia IV kwartału w Zamku SIMP w Rydzynie
 4. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza
 5. Spotkanie Spawalników Warmii, Mazur i Pomorza
 6. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących
 7. Komunikat o 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących
 8. Relacja z IX Warszawskich Dni Techniki
 9. II Mazowieckie Dni Techniki
 10. Uroczysta Gala podsumowująca konkursy młodzieżowe SIMP rozstrzygnięte w 2019 r.
 11. „Kamień Milowy” dla Profesora Jana Czochralskiego
 12. World Skills Kazań 2019
 13. Współpraca Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających SIMP z Laboratorium MUZ w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej
 14. Z wizytą w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu
 15. Promocja książki „Kaliskie skrzydła”
 16. Wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektor Małgorzaty Gadomskiej
 17. Spotkanie Makroregionu Dolnośląskiego SIMP
 18. Spotkania wigilijne i opłatkowo-noworoczne członków SIMP
 19. Wspomnienie o kol. Krzysztofie Borowskim z Oddziału SIMP w Starachowicach
 20. Pożegnanie kol. Henryka Leszczyńskiego z Oddziału SIMP w Jeleniej Górze
 21. Kronika stowarzyszeniowa

7-8-9/2019

Nr 7-8-9/2019

W numerze:

 1. Wstęp
 2. Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z dnia 6 sierpnia 2019 r. i ZG SIMP z 8 września 2019 r.
 3. Najważniejsze wydarzenia III kwartału 2019 r. w Zamku SIMP w Rydzynie
 4. Przygotowanie Zamku SIMP w Rydzynie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
 5. Wielkie remonty w Zamku SIMP w Rydzynie
 6. Narada Gospodarcza SIMP
 7. Seminarium naukowe w firmie Gambit Lubawka
 8. Spotkanie Makroregionu Centralnego SIMP w Bełchatowie i Łasku
 9. Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP połączone z udziałem w seminarium pt. „Działalność i prace badawczo-rozwojowe Instytutu Badań  i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej”
 10. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”
 11. Forum Inżynierskie Sekcji MUZ SIMP w Gdańsku
 12. Seminarium Spawalnicze w Szczecinie
 13. Seminarium o przyrodzie z techniką w tle – Szczecin 2019 r.
 14. Kolejne porozumienie o współpracy podpisane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie
 15. Uhonorowanie pośmiertne Profesora Bogdana Kruszyńskiego.
 16. Wycieczka do Obserwatorium Astrogeodynamicznego Centrum Badań Kosmicznych PAN w Borówcu koło Poznania
 17. SIMP-owcy ze Starachowic w VW Crafter w Białężycach
 18. Członkowie Oddziału Kaliskiego SIMP zwiedzają techniczne zabytki Dolnego Śląska
 19. Historia i kierunki działania Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP
 20. Wspomnienie o kol. Zbigniewie Węglarzu z Oddziału SIMP w Lublinie i Joachimie Staśku z Oddziału SIMP w Toruniu
 21. Kronika stowarzyszeniowa

4-5-6/2019

Nr 4-5-6/2019

W numerze:

 1. Wstęp
 2. Ustalenia i decyzje: Zarządu Głównego SIMP z 8 maja, 27 maja i 24 czerwca 2019 r. oraz Prezydium ZG SIMP z 3 kwietnia 2019 r.
 3. Przegląd najważniejszych wydarzeń II kwartału 2019 r. w Zamku SIMP w Rydzynie
 4. VIII Dzień Mechanika
 5. III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze
 6. Perspektywy rozwoju polskich stowarzyszeń naukowo-technicznych – wywiad z dr inż. arch. Adamem Baryłką – wiceprezesem NOT
 7. Spotkanie Makroregionu Dolnośląskiego w Kaczorowie
 8. Uczczenie pamięci lotników amerykańskich w 75-rocznicę ich zestrzelenia w rejonie Worońca k. Białej Podlaskiej
 9. Posiedzenie Rady Porozumienia Makroregionu Południowo-Wschodniego SIMP w Bielsku-Białej
 10. Zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie
 11. Jarosław Gębka – prezes Oddziału SIMP w Płocku – o uprawnieniach energetycznych w pytaniach i odpowiedziach
 12. Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA
 13. Innowacyjny Tramwaj Miejski Moderus Gamma laureatem Mistrza Techniki NOT 2019
 14. Koło SIMP przy Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
 15. Wyjazd techniczno-turystyczny członków Oddziału SIMP w Łodzi do Gdyni, Sopotu i Gdańska
 16. Finlandia zaprasza do poznania elektrownia jądrowej w Olkiluoto
 17. lecie Międzyzakładowego Koła SIMP przy Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
 18. Wystawa fotograficzna pt. „Wojna zaczęła się w Tarnowie”
 19. 99 rocznica urodzin kol. Bronisława Stoja – Honorowego Prezesa Koła Seniorów SIMP w Gorlicach
 20. Wspomnienie o Koledze Krystianie Belczyku
 21. Kronika stowarzyszeniowa

1-2-3/2019

Nr 1-2-3/2019

W numerze:

 1. Wstęp
 2. Ustalenia i decyzje: Zarządu Głównego SIMP z 8 stycznia i 22-23 marca 2019 oraz Prezydium ZG SIMP z 13 lutego 2019 r.
 3. Gala SIMP podsumowująca XVIII edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową oraz XII edycję Konkursu Technik-Absolwent
 4. Wyróżnienie dla studenta Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej
 5. Pierwszy kwartał 2019 r. w Zamku, bogaty w wydarzenia kulturalne
 6. Relacja z konferencji Naukowo-Technicznej Modern Packaging 2019
 7. Rada SIMP z udziałem Członków Honorowych Stowarzyszenia
 8. Działalność Oddziałów SIMP w 2018 roku na podstawie złożonych sprawozdań
 9. Sympozjum „Wydarzenia Techniczne 2018 r.” w Oddziale Jeleniogórskim SIMP
 10. Wybrane ważniejsze imprezy naukowo-techniczne SIMP planowane do realizacji w 2019 roku
 11. Komunikat – 48. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących
 12. rocznica powstania Polskiego Lobby Przemysłowego
 13. Ocena memoriału Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 14. Kronika stowarzyszeniowa

Rok 2018

1-2-3/2018

Nr 1-2-3/2018

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 16 lutego oraz Zarządu Głównego SIMP z 19 stycznia i 23-24 marca 2018 r.
 • Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP
 • Rada SIMP z udziałem Członków Honorowych SIMP
 • Wybrano władze Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie IMPIB w Toruniu na kolejną kadencję
 • Podsumowanie działalności Oddziału SIMP w Jeleniej Górze, w 2017 r.
 • Eksploracje młodych w Oddziale SIMP w Piotrkowie Tryb.
 • 25-lecie Polskiego Lobby Przemysłowego
 • Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
 • Z kolekcji kol. Józefa Henryka Rudzińskiego
 • Wykaz konferencji na 2018 r.
 • Wspomnienie o kol. Leszku Surówce z Oddziału SIMP w Pile
 • Kronika stowarzyszeniowa

4-5-6/2018

Nr 4-5-6/2018

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 12 kwietnia i Zarządu Głównego SIMP 18 czerwca 2018 r.
 • VII Dzień Mechanika
 • 80 lat Oddziału SIMP w Rzeszowie
 • Konferencja naukowo-techniczna pn. Przemysł 4.0 Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń
 • X Międzynarodowa Konferencja Laboratoria Badawcze – Systemy Jakości w Unii Europejskiej, Wiedza i doświadczenia badawcze – kapitał do współpracy
 • Projekt zmian restrukturyzacyjnych Zamku SIMP w Rydzynie oraz nowe elementy oferty
 • Imprezy zrealizowane przez Zamek SIMP w Rydzynie w I półroczu 2018 r.
 • Wyjazd techniczno-turystyczny pod nazwą „Pocztówki z Mazur”
 • Wycieczka poznańskiego Koła Seniorów SIMP do fabryki Volkswagena we Wrześni
 • Zaproszenie do udziału w 47. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących
 • Oddział SIMP w Krakowie podsumował XI edycję konkursu Technik-Absolwent
 • Jubileusze… wspomnienia… to już historia
 • Wspomnienie o kol. Janku Pysiu z Oddziału Warszawskiego SIMP
 • Kronika stowarzyszeniowa

7-8-9/2018

Nr 7-8-9/2018

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 24 lipca i Zarządu Głównego SIMP 4 i 25 września 2018 r.
 • Lato z atrakcjami w Zamku
 • 40 lat Koła Zakładowego SIMP przy Elektrowni Bełchatów
 • 160 lat działalności Fabryki Maszyn Włókienniczych Josephy-Befama w Bielsku-Białej
 • Viva Polska Poligrafia
 • Inżynierowie, którzy nie spoczęli na laurach. 70 lat SIMP w Elblągu
 • Lublin miejscem obrad Makroregionu Południowo-Wschodniego
 • Jubileusz 35-lecia działalności Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Lublinie
 • II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze (przedruk z Przeglądu Spawalnictwa 90 6/2018)
 • Dobry pomysł na twórcze życie (przedruk z Przeglądu Technicznego Nr 14-15/2018)
 • Kronika stowarzyszeniowa

10-11/2018

Nr 10-11/2018

 • Uczestnicy XXXIV Walnego Zjazdu Delegatów SIMP z głosem stanowiącym
 • Sprawozdanie Zarządu Głównego SIMP z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji 2014-2018
 • Kronika stowarzyszeniowa

12/2018

Nr 12/2018

 • Wstęp
 • Sprawozdanie z XXXIV Walnego Zjazdu Delegatów SIMP.
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 22 października i 12 listopada 2018 r., Zarządu Głównego SIMP 21 listopada 2018 r. oraz protokół z zebrania ZG SIMP z 7 grudnia 2018 r.
 • Narada gospodarcza – podsumowanie wyników finansowych jednostek działalności gospodarczej SIMP i firm franczyzowych
 • XXX Jubileuszowy Dzień Mechanika w Oddziale Radomskim SIMP
 • Mazowieckie Dni Techniki 2018
 • II Konferencja Naukowo-Techniczna „Modern Industry – Nowe technologie w przemyśle 2018”
 • Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pt. „Spawalnictwo w dobie Przemysłu 4.0”
 • Famot – automatyzacja i digitalizacja produkcji – krok dalej niż 4.0
 • Z wizytą w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej
 • Budowniczy „Daru Młodzieży” – wspomnienie o inż. Wiesławie Ganatowskim
 • Wspomnienie o prof. Zdzisławie Kośmickim z Oddziału SIMP w Poznaniu
 • Kronika stowarzyszeniowa

Rok 2017

1-2-3/2017

 

Nr 1-2-3/2017

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje Prezydium ZG SIMP z 24 stycznia 2017 r.
 • Ustalenia i decyzje Zarządu Głównego SIMP z 2 marca 2017 r.
 • Imprezy odbywające się w Zamku SIMP w Rydzynie
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej mgr. inż. Witoldowi Kaweckiemu
 • Spotkanie z Członkami Honorowymi SIMP
 • Odsłonięcie tablicy upamiętniającej zasługi inż. Janusza Baurskiego
 • Międzynarodowy Dzień Kobiet w Gorlicach
 • Podsumowanie X edycji Konkursu Technik-Absolwent 2016 w Krakowie
 • Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Kaliskiego SIMP
 • Zaproszenie na uroczystości 70-lecia ZUT w Szczecinie
 • Plakat XV Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych Zamek SIMP w Rydzynie
 • Kalendarz imprez Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych (samochody) na 2017 rok
 • Historia Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP
 • Wspomnienie o koledze Henryku Chrostowskim (O/SIMP we Wrocławiu)
 • Kronika stowarzyszeniowa

4-5-6/2017

 

Nr 4-5-6/2017

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 30 marca 2017 r., Zarządu Głównego SIMP z 19 maja 2017 r. i Prezydium ZG SIMP z 28 czerwca 2017 r.
 • Rydzyna – założenie rezydencjalno-urbanistyczne – uznana za Pomnik Historii
 • XV Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych „Zamek SIMP w Rydzynie 2017” I Runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych
 • Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Zamku SIMP
 • Ogólnopolski zlot samochodów Porsche 911
 • VI Gala Orła Białego
 • Rada SIMP – sprawozdania Oddziałów, Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP
 • Aktywna edukacja – aktywniejsza młodzież
 • Zebranie Rady Porozumienia Makroregionu Południowo-Wschodniego SIMP z Zarządem Głównym SIMP
 • 80-lecie Oddziału SIMP w Katowicach
 • Wydarzenia techniczne w Oddziale SIMP w Jeleniej Górze w 2016 r.
 • Seminarium Doskonalenia Zawodowego dla członków Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających SIMP
 • Spotkanie członków Oddziału Warszawskiego SIMP
 • 50-lecie Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
 • Konferencja naukowa połączona z wręczeniem nagród laureatom konkursu SIMP
 • Wycieczka członków Oddziału Łódzkiego SIMP wraz z rodzinami do Kotliny Kłodzkiej
 • Spotkanie przyjaciół
 • Kronika stowarzyszeniowa

7-8-9/2017

 

Nr 7-8-9/2017

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 19 lipca 2017 r. i Zarządu Głównego SIMP z 13 września 2017 r.
 • VI Dzień Mechanika SIMP
 • Imprezy Zamku SIMP w Rydzynie:
  • XXX lat współpracy IFA / SIMP
  • Międzynarodowe spotkanie programistów systemu MATsim w Zamku SIMP w Rydzynie
 • Seminarium „Maszyny energetyczne nowej generacji według wynalazków prof. dr inż. Włodzimierza Chomczyka”
 • Ogólnopolskie Forum w Stoczni Marynarki Wojennej poświęcone odbudowie i modernizacji Marynarki Wojennej RP
 • Kongres Ekspertów Samochodowych oraz zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP w Radomiu
 • Prezentacja członków wspierających Oddziału SIMP w Jeleniej Górze
 • Kolejna, godna polecenia wycieczka Oddziału Łódzkiego SIMP
 • Sprawozdanie z wyjazdu technicznego do Torunia – Sekcja Poligrafów
 • Konferencja naukowo-techniczna Sekcji MUZ w Łodzi
 • Wycieczka członków Oddziału Kaliskiego SIMP do Saksonii i Szwajcarii Saksońskiej
 • Wspomnienie o kol. kol.: Mieczysławie Murawskim (O/SIMP Toruń) i Marku Gawlińskim (O/SIMP Wrocław).
 • Kronika stowarzyszeniowa

10-11-12/20147

 

Nr 10-11-12/2017

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 16 października 2017 r. i Zarządu Głównego SIMP 9 listopada i 6 grudnia 2017 r.
 • Narada gospodarcza – podsumowanie wyników finansowych jednostek działalności gospodarczej SIMP i firm franczyzowych w 2016 r.
 • 46. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących
 • II Międzynarodowa Konferencja pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych IBOA”
 • Konferencja Naukowo-Techniczna „MODERN INDUSTRY – nowe technologie w przemyśle”
 • Bydgoscy SIMP-owcy na rzecz zwiększenia innowacyjności przemysłu
 • Spotkanie przyjaciół
 • Zaproszenie do udziału w konferencji „Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej”
 • Szkolenia zawodowe i staże u pracodawców dla uczniów technikum w Szczecinie
 • Obóz naukowy dla uczniów technikum ze Szczecina
 • 65-lecie działalności Oddziału Częstochowskiego SIMP
 • Wizyta Prezesa Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających SIMP w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej
 • Dzień Mechanika w Oddziale Radomskim SIMP
 • 65 lat koła SIMP w Fabryce Narzędzi – Dolfamex
 • Seniorzy z Oddziału Krakowskiego SIMP o potrzebie odbudowy polskiego przemysłu budowy obrabiarek
 • Kol. Wojciech Krugiełka – rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • VII Warszawskie Dni Techniki
 • Wyjazd techniczny Sekcji Lotniczej przy Oddziale Kaliskim SIMP do Wrocławia i Topacza
 • Wyjazd Sekcji Lotniczej przy Oddziale Kaliskim SIMP do Dęblina
 • X Bal Mechanika SIMP 2017 w Legnicy
 • Podziękowanie Jubilata
 • Gala konkursowa SIMP
 • Wspomnienie o kol. prof. Bogdanie Kruszyńskim z Oddziału SIMP w Łodzi
 • Kronika stowarzyszeniowa

Rok 2016

1-2-3/2016

 

Nr 1-3/2016

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 28 stycznia 2016 r. i ZG SIMP z 11-12 marca 2016 r.
 • Rada SIMP z udziałem Członków Honorowych Stowarzyszenia w dniu 12 marca 2016 r.
 • Informacja o Kongresie Techników Polskich
 • Honorowe wyróżnienia z okazji 23. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego
 • Zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP
 • Współpraca Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie ze szkołami zawodowymi
 • Najnowsze akredytacje Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie
 • Imprezy Zamku SIMP w Rydzynie
 • XIV Rajd Pojazdów Zabytkowych
 • Bal Oddziału Zielonogórskiego SIMP
 • Spotkanie noworoczne Oddziału SIMP w Gdańsku
 • 50-lecie Koła SIMP w Zakładzie Urządzeń Technicznych UNIMASZ w Olsztynie
 • Dzień Seniora w Oddziale SIMP w Stalowej Woli
 • Inżynierowie o karcie zawodowej, zdrowiu, ogrodnictwie i środowisku
 • Wycieczka techniczna do zajezdni tramwajów Franowo w Poznaniu
 • Seminarium spawalnicze w Oddziale Kieleckim SIMP
 • Pracowity koniec 2015 roku w Oddziale SIMP w Bydgoszczy
 • Podsumowanie IX edycji konkursu „Technik Absolwent” w Oddziale SIMP w Krakowie
 • Działalność Koła Terenowego w Oddziale SIMP w Bielsku-Białej
 • Komunikat o konferencji pt. „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Automatyzacja procesów produkcyjnych” – Radom
 • Sprawozdanie z 44 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących – Wisła 2015
 • Wspomnienia o kol. kol.: Stanisławie Książku (O/SIMP Rzeszów) i Apolinarym Brodeckim (O/Warszawa)
 • Kronika stowarzyszeniowa

4-9/2016

 

Nr 4-6-7-8-9/2016

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 27 kwietnia, 8 czerwca oraz ZG SIMP z 28 kwietnia 2016 r.
 • Profesorowie: Henryk Mierzejewski i Ludwik Uzarowicz Patronami SIMP w 2016 r.
 • Jubileusz 90-lecia SIMP w Oddziale Jeleniogórskim
 • Jubileusz 80-lecia działalności SIMP w regionie łódzkim
 • Jubileusz 70-lecia Oddziału SIMP we Wrocławiu
 • Jubileusz 40-lecie Oddziału SIMP w Skierniewicach
 • Narada kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej Stowarzyszenia i przedstawicielami firm franchisingowych
 • IV Konferencja Naukowo-Techniczna zorganizowana przez Gambit Lubawka, członka wspierającego SIMP
 • O energii odnawialnej w Oddziale Stalowowolskim SIMP
 • Konferencja popularyzująca tematykę Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
 • Seminarium doskonalenia zawodowego Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających SIMP w Nidzicy
 • Sekcja Lotnicza Oddziału Kaliskiego SIMP z wizytą w Poznaniu
 • Wycieczka członków Sekcji Poligraficznej Oddziału Kaliskiego SIMP do Rogalina i Kórnika
 • Spotkanie ekspertów w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym
 • Rzeszowski Oddział SIMP w Ropczycach
 • Wyjazd integracyjny członków SIMP Oddziału Łódzkiego
 • Kolejne skuteczne działanie Koła Seniorów SIMP z Krakowa
 • Wspomnienie o kol. Izabeli Tarasewicz
 • Kronika stowarzyszeniowa

10-11-12/2016

 

Nr 10-12/2016

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje Zarządu Głównego SIMP z 6 października i 24 listopada 2016 r.,
 • Sesja Jubileuszowa z okazji 90-lecia działalności SIMP,
 • To już 90 lat
 • 90 lat inżynierskiej integracji (przedruk z Gazety Olsztyńskiej)
 • Obchody 90-lecia SIMP w Gliwicach,
 • Jubileusz 70-lecia Oddziału SIMP w Bydgoszczy,
 • Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Gorlickiego SIMP,
 • 65 lat Oddziału SIMP w Lublinie,
 • SIMP nagradza absolwentów uczelni i szkół technicznych,
 • Dzień Mechanika w ramach Radomskich Dni Techniki,
 • 45 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących,
 • Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pt. „Technologie XXI wieku”,
 • Posiedzenie Makroregionu Południowo-Wschodniego,
 • Spotkanie członków Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających SIMP w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej,
 • Wycieczka techniczna do firmy SOLARIS w Bolechowie,
 • Jubileusz 15-lecia działalności Sekcji Samochodowej Oddziału Piotrkowskiego SIMP
 • Wspomnienia o kol. Józefie Werno (O/SIMP w Lesznie),
 • Kronika stowarzyszeniowa.

Rok 2015

1-2/2015

 

Nr 1-2/2015

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje ZG SIMP z 9 grudnia 2014 r. i 26 lutego 2015 r. i z Prezydium ZG SIMP z 22 stycznia 2015 r.
 • Podsumowanie wyników konkursów o nagrodę i dyplom Prezesa SIMP
 • Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród najlepszym absolwentom średnich szkół technicznych z Małopolski
 • Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej – promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk technicznych
 • Moja droga do patentu
 • XXIX Koncert Noworoczny na Zamku SIMP w Rydzynie
 • 80-lecie kol. Tadeusza Ustaborowicza
 • Uhonorowanie kol. Kazimierza Gruszczyńskiego Nagrodą Miasta Kielce
 • Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji w Gdańsku
 • XXVII Dzień Mechanika w ramach Radomskich Dni Techniki
 • Nowe urządzenie Golo firmy Launch
 • Bal Andrzejkowy SIMP 2014
 • Dzień Seniora SIMP w Gorlicach
 • Spotkanie noworoczne w Oddziale SIMP w Gliwicach
 • Wycena przedsiębiorstw – Adam Pawski
 • Wspomnienia o kol. kol.: Lubosławie Pruszkowskim i Władysławie Wiszniewskim
 • Kronika stowarzyszeniowa

3-4-5/2015

 

Nr 3-4-5/2015

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje z zebrań Prezydium ZG SIMP z 24 kwietnia i 28 maja 2015 r.
 • Spotkanie z Członkami Honorowymi SIMP
 • Zebranie Prezesów Oddziałów SIMP
 • Posiedzenie Makroregionu Południowo-Wschodniego
 • Podwójny jubileusz kol. Lesława Świętochowskiego
 • Migawki z życia Oddziału SIMP w Szczecinie
 • Wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału Kaliskiego SIMP
 • Wizyta poligrafów z Kalisza w Lublinie
 • Uroczysta inkorporacja firmy Konsmetal Alians w poczet członków Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających SIMP
 • Felieton o rzeczoznawstwie
 • Informacja o wyjazdach techniczno-turystycznych członków Oddziału Łódzkiego SIMP
 • Turniej Brydża Sportowego – 2015 Rzeszów
 • Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej prof. dr inż. Jerzego W. Doerffera
 • 70-lecie Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
 • Wspomnienia o kol. kol.: Kazimierzu Banysiu i Jerzym Wardzale
 • Kronika

6-7-8/2015

 

Nr 6-7-8/2015

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Zarządu Głównego SIMP z 10 czerwca 2015 r. i Prezydium ZG SIMP z 1 lipca 2015 r.
 • IV Dzień Mechanika
 • Osiągnięcia olsztyńskich inżynierów nagrodzone (przedruk z Gazety Olsztyńskiej)
 • Stanisław Olszewski – patronem SIMP w 2015 r.
 • Audit nadzoru
 • Nowoczesne kształcenie zawodowe – Jerzy Rzetelski
 • Informacja o seminarium Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających SIMP
 • 20-lecie Koła Miejskiego SIMP w Zielonej Górze
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce SEGMENT ZBROJENIOWY”
 • Trzynasty Rajd, dziewiąty Festiwal …
 • Blaski i cienie PRL
 • Prace nad reformą polskiej instytucji metrologicznej
 • Spotkanie z okazji 75 rocznicy powstania i 15 rocznicy zakończenia działalności Zakładów Mechanicznych „GORZÓW”
 • Zebranie Sekcji Eksploatacji Maszyn w Bydgoszczy
 • Wspomnienie o kol. kol.: Janie Trojnarze, Rajmundzie Nowaku i Edmundzie Łencie
 • Kronika stowarzyszeniowa

9-10/2015

 

Nr 9-10/2015

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 6 września i 19 października 2015 r. i ZG SIMP z 9-10.10.2015 r.
 • Podsumowanie działalności gospodarczej SIMP za 2014 rok
 • Rada SIMP
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Tadeusza Sołtyka
 • IV Dzień Mechanika w Jeleniogórskim Oddziale SIMP
 • XV Sympozjum ,,Zaawansowane technologie wytwarzania części maszyn”
 • Powrót do pięknej tradycji
 • W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. nie tylko teoretycznie
 • Z wizytą w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej
 • Wyróżnienie dla członków Lubuskiego Klastra Metalowego
 • Komunikat IX Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej”
 • Komunikat 45. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących
 • Konferencja Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających w Lublinie
 • Dr hab. inż. Włodzimierz Adamski wyróżniony Odznaką Honorową Ministerstwa Gospodarki
 • 100 lat Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego
 • Wycieczka członków Oddziału Łódzkiego na budowę Dworca Fabrycznego w Łodzi
 • Kaliska Sekcja Poligrafów SIMP w hubergroup Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu
 • Wycieczka członków Oddziału Kaliskiego SIMP do Budapesztu i Zakola Dunaju
 • Spotkanie Katowickiego Koła Terenowego SIMP w Zamku SIMP w Rydzynie
 • Odsłonięcie tablicy prof. dr. h.c. inż. Jerzego Wernera podczas XII Międzynarodowej
 • Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa
 • Wspomnienia o kol. kol.: Kazimierzu Wawrzyniaku (O/SIMP Warszawa), Kazimierzu Urbanku (O/SIMP Warszawa), Aleksandrze Mitucie (O/SIMP Wrocław) i Franciszku Januszkiewiczu (O/SIMP Jelenia Góra).
 • Kronika stowarzyszeniowa

11-12/2015

 

Nr 11-12/2015

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 18.11.2015 r. i ZG SIMP 10.12.2015 r.
 • Uroczysta Gala podsumowująca konkursy SIMP
 • Jubileusz 80-lecia Oddziału Radomskiego SIMP
 • Spis członków Oddziału SIMP w Radomiu wg stanu na 11.04.1935 r.
 • Działalność Oddziału Radomskiego SIMP w latach 1935-2015
 • Spotkanie z historią i współczesnością Fabryki Broni w Radomiu
 • Osiągnięcia Fabryki Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. w latach 2000-2015
 • Uroczystość otwarcia Wydziału Techniczno-Informatycznego Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Jeleniej Górze
 • Felieton o dalekiej pracy
 • Ważniejsze planowane imprezy naukowo-techniczne SIMP w 2016 roku
 • Nowa, pożyteczna inicjatywa
 • Kmdr por. mgr Mirosław Chmieliński obronił pracę doktorską
 • Dzień Wszystkich Świętych w Lublinie
 • Wspomnienia o kol. kol.: Aleksandrze Kopciu (O/SIMP w Legnicy), Franciszku Młynarskim (O/SIMP w Krakowie) i Leszku Pinkoszu (O/SIMP w Warszawie).
 • Kronika stowarzyszeniowa

Rok 2014

1-2-3/2014

 

Nr 1-2-3/2014

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje z posiedzenia Prezydium ZG SIMP z 27.02.2014 r.
 • Zamek SIMP w Rydzynie – nowe obszary współpracy
 • I znowu wspaniałe koncerty!
 • Umowa o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Utworzono Oddział Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP w Gdańsku
 • HALO tu Gdańsk – noworoczne spotkanie
 • Spotkanie noworoczne Zarządu Oddziału SIMP w Gliwicach
 • System Zarządzania Jakością w SIMP
 • Przyszli inżynierowie pod skrzydłami doświadczonych kolegów
 • Wybrano nowe władze Koła Zakładowego SIMP w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
 • Sprawozdanie z działalności Sekcji Techniki Uzbrojenia SIMP w okresie 2009-2013.
 • Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP
 • Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie tworzy Koło SIMP
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie wspiera kształcenie zawodowe
 • 2013 – Rok Jana Czochralskiego w Chojnowie
 • Konferencje organizowane przez bratnie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierii Mechanicznej w Bułgarii
 • Konferencje naukowo-techniczne związane z obronnością kraju
 • Co menedżer wiedzieć powinien – nowa książka prof. Zdzisława Cygana
 • Wspomnienia o koleżance Katarzynie Pieńkowskiej (O/Słupsk) i koledze Janie Łakomym (O/Warszawa)
 • Kronika stowarzyszeniowa

4-5-6/2014

 

Nr 4-5-6/2014

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje z posiedzenia ZG SIMP z 27.03.2014 r. i 24.06.2014 r. oraz z posiedzenia Prezydium ZG SIMP z 30.04.2014 r.
 • Relacja z uroczystości pogrzebowych Prezesa SIMP Andrzeja Ciszewskiego
 • Spotkanie kierownictwa Stowarzyszenia z Prezesami Oddziałów SIMP
 • Spotkanie koleżeńskie z Członkami Honorowymi SIMP
 • Narada gospodarcza – podsumowanie wyników działalności gospodarczej SIMP za 2013 r.
 • III Dzień Mechanika
 • Informacja o przebiegu akcji sprawozdawczo-wyborczej w Oddziałach, Sekcjach i Towarzystwach N-T SIMP poprzedzającej XXXIII WZD SIMP
 • Mechanicy z Olsztyna podsumowują czteroletnią kadencję
 • VII edycja konkursu „TECHNIK ABSOLWENT 2013” w Krakowie
 • Posiedzenie Makroregionu Południowo-Wschodniego SIMP w Starachowicach
 • VIII Międzynarodowa Konferencja „Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej”
 • 25 lat działalności OUT „MEZAR” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
 • Akademia Marynarki Wojennej wyróżniona na BALT MILITARY EXPO
 • Z wizytą u Pana Adama Koryckiego
 • Kronika stowarzyszeniowa

7-8-9/2014

 

Nr 7-8-9/2014

 • Ustalenia i decyzje Prezydium ZG SIMP z 19 sierpnia 2014 r.
 • Ustalenia i decyzje Zarządu Głównego SIMP z 6 września i 30 września 2014 r.
 • Uczestnicy XXXIII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP z głosem stanowiącym
 • Sprawozdanie Zarządu Głównego SIMP z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji 2010-2014
 • Sprawozdanie z działalności Komisji kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP w kadencji 2010-2014
 • XVII konferencja „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji”
 • Apel o odbudowę polskiego przemysłu
 • Wspomnienie o kol. Witoldzie Witkowskim
 • Kronika stowarzyszeniowa

10-11-12/2014

 

Nr 10-11-12/2014

 • Wstęp
 • XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP
 • Ustalenia i decyzje ZG SIMP z 17 i 29 października 2014 r.
 • Komunikat dotyczący standardów rzeczoznawców SIMP
 • Standardy zawodowe
 • Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza
 • Konferencja popularyzująca tematykę mechanicznych urządzeń zabezpieczających
 • Przykłady aktywności Oddziału SIMP w Stalowej Woli
 • Seminarium na temat „Budżety obywatelskie w Polsce – pierwsze lata doświadczeń, nowe wyzwania”
 • Pamięci prof. Zdzisława Pawłowskiego
 • Wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie
 • Działalność Oddziału i Koła Terenowego Sekcji Poligrafów SIMP w Lublinie w latach 1954-2014
 • Wiadomości z Kielecczyzny
 • Wizyta simpowców z Łodzi na ziemi lubelskiej
 • Ważniejsze planowane imprezy naukowo-techniczne w 2015 roku
 • Wspomnienia o kol. kol.: Władysławie Karpie (O/SIMP w Stalowej Woli) i Franciszku Siemieniace (O/SIMP w Białymstoku).
 • Kronika stowarzyszeniowa

Rok 2013

1-2-3/2013

 

Nr 1-2-3/2013

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje ZG SIMP 16.02.2013 r.
 • HALO tu Gdańsk – spotkanie noworoczne w Oddziale Gdańskim SIMP
 • Jubileusz 60-lecia Oddziału SIMP w Częstochowie połączony z podsumowaniem 47 Dni Techniki Regionu Częstochowskiego
 • 44 Dni Chłodnictwa w 55 lecie Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP
 • Jubileusz 40-lecia działalności zawodowej dr inż. Bolesława Gazińskiego
 • Simpowiec z  pasją
 • Posiedzenie Makroregionu Południowo-Wschodniego SIMP w Zdyni
 • Koło nr 18 przy Teknia Kalisz Sp. z o.o. ma już 60 lat
 • Wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału Kaliskiego SIMP
 • Bal SIMP w Zielonej Górze
 • VI edycja Konkursu Technik Absolwent w Oddziale Krakowskim SIMP
 • Bezpieczna obsługa urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych
 • SIMP wspiera kształcenie zawodowe
 • Konferencja techniczna SIMP w Kuźni Jawor S.A.
 • Wspaniały koncert w simpowskim Zamku
 • Nadanie mgr inż. Stanisławowi Jankowiakowi tytułu Twórca Techniki
 • Spotkanie noworoczne Oddziału SIMP w Gliwicach
 • Jubileusz 20-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego
 • Wspomnienia o kol. kol.: Tadeuszu Rubiku (O/SIMP w Olsztynie), Janie Knapiku (O/SIMP w Gorlicach) i Annie Trocha-Kuziara (O/SIMP w Łodzi)
 • Kronika stowarzyszeniowa

4-5-6/2013

 

Nr 4-5-6/2013

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje Prezydium ZG SIMP 22.03.2013 r.
 • Ustalenia i decyzje ZG SIMP 18.05.2013
 • Głos inżynierów i naukowców na posiedzeniu Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)
 • Spotkanie kierownictwa SIMP z prezesami Oddziałów Stowarzyszenia
 • Ważne zebranie prezesów jednostek specjalistycznych SIMP
 • Spotkanie Członków Honorowych SIMP
 • Seniorzy podsumowali swoją działalności w 2012 r.
 • Koło Seniorów przy Oddziale SIMP w Poznaniu ma 40 lat
 • Jubileusz 15-lecia powstania Koła Seniorów SIMP w Nowej Dębie
 • Spotkanie gorlickiego Koła Seniorów SIMP w Regionalnej Telewizji Gorlickiej
 • SIMP organizuje po raz drugi Dzień Mechanika
 • II Dzień Mechanika w Bielsku-Białej, Gorlicach (kronika) i Wałbrzychu
 • Spotkanie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie
 • Zebranie Koła Terenowego SIMP w Głogowie
 • Spotkanie członków Koła SIMP przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Doskonalenie zawodowe członków zwyczajnych Sekcji MUZ przy ZG SIMP
 • I Ogólnopolska konferencja „Konserwacja i odbudowa obiektów zabytkowych. Pojazd zabytkowy w ruchu drogowym – wymogi i ograniczenia”
 • „Doskonalenie Systemów Zarządzania – 2” – seminarium techniczne Oddziału Wałbrzyskiego SIMP
 • Bal Mechanika’2013 we Wrocławiu czas zacząć …
 • Turniej brydża sportowego w Rzeszowie
 • Wycieczka członków SIMP Oddziału Łódzkiego do Wiednia
 • Matka Teresa z Rydzyny
 • Uroczysta sesja z okazji zakończenia realizacji projektów POKL Dz. 9.2. w Zespołach Szkół Zawodowych w Starachowicach
 • Spotkanie jubileuszowe Ośrodków SIMPTEST
 • Blaski i cienie II Rzeczypospolitej (1918 – 1939)
 • Wspomnienia o kol. kol.: Zbigniewie Smalcu (O/SIMP Wrocław), Tomaszu Oczkowiczu (O/SIMP Gliwice) i kol. Kazimierzu Kotwicy (O/SIMP w Gorlicach).
 • Kronika stowarzyszeniowa

7-8-9/2013

 

Nr 7-8-9/2013

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje Prezydium ZG SIMP z 12.09.2013 r.
 • Narada gospodarcza SIMP
 • Zebranie Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego
 • Centrum Odnawialnych Źródeł Energii SIMP, nową formą działalności w strukturach SIMP
 • VII edycja Konkursu „Technik Absolwent 2013” podczas Dnia Mechanika w Oddziale SIMP w Rzeszowie
 • 40-lecie działalności ODK SIMP MECHANIKA w Lublinie
 • Jubileusz 30-lecia Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Lublinie
 • Jubileusz 35-lecia Koła Seniorów Oddziału Radomskiego SIMP
 • 40 lat Koła nr 17 SIMP Techniki Wojskowej
 • Jubileusz 85-lecia kol. Bolesława Janusza z Oddziału SIMP w Gorlicach
 • Doświadczenia i wnioski zgromadzone w ramach międzynarodowego projektu „Transfer Wytycznych Jakości (QuaG)”
 • Konferencja naukowo-techniczna „Infrastruktura i technika szpitalna”
 • XIV Sympozjum „Inżynieria produkcji – innowacje”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pod hasłem „Postęp w technologiach lutowania”, Wrocław 2013
 • Wyjazdowe zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP
 • Wyjazdowe zebranie członków SIMP Oddziału z Białej Podlaskiej
 • Jubileuszowy 25. wyjazd integracyjny w Karkonosze
 • Wystąpienie Koła Seniorów Oddziału SIMP w Krakowie w sprawie Jednolitej Ochrony Patentowej UE
 • POLICON: reaktywacja
 • Wycieczka członków Oddziału Kaliskiego SIMP do Wiednia i Bratysławy
 • Iwo Jakubowski – członkiem zarządu prestiżowej organizacji
 • Seminarium naukowo-techniczne Oddziału SIMP w Bydgoszczy
 • Wspomnienie o kol. Janie Mottlu (O/Warszawa).
 • Kronika stowarzyszeniowa

10-11-12/2013

 

Nr 10-11-12/2013

 • Wstęp
 • Rada SIMP 2013.
 • Ustalenia i decyzje z posiedzeń: ZG SIMP z 4-6.10.2013 r., Prezydium ZG SIMP z 18.11.2013 r. i ZG SIMP z 14.12.2013 r.
 • Podsumowanie wyników konkursów SIMP dla absolwentów średnich i wyższych szkół technicznych.
 • Ważniejsze planowane imprezy naukowo-techniczne SIMP w 2014 r.
 • Międzynarodowa aktywność Stowarzyszenia
 • edycja Targów Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji Technicon – Innowacje 2013
 • 65 lat Oddziału SIMP w Gliwicach
 • XXVI Dzień Mechanika w Radomskim Oddziale SIMP
 • III Warszawskie Dni Techniki
 • CYBERIADA
 • Rzeczoznawcom ku rozwadze
 • Kazimierz Turonek – najstarszy członek SIMP Oddziału w Zielonej Górze
 • Piknik i wystawa militarna w Zamku w Rydzynie
 • Dzień Seniora w Oddziale SIMP w Rzeszowie
 • Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących (42. KKBN)
 • Komunikat organizacyjny VIII Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej”
 • Spotkanie integracyjne członków Oddziału SIMP w Starachowicach
 • Wspomnienia o kolegach: Zdzisławie Przybylskim (O/SIMP w Jeleniej Górze) i Bogusławie Szaramie (O/SIMP w Stalowej Woli).
 • Kronika stowarzyszeniowa

Rok 2012

1-2/2012

 

Nr 1-2/2012

 • Wstęp
 • I Dzień Mechanika
 • Ustalenia i decyzje ZG SIMP 25.02.2012
 • SIMP na Międzynarodowych Targach Gdańskich 2011
 • 65 lat Oddziału SIMP w Gdańsku
 • Koncert noworoczny w Zamku SIMP w Rydzynie
 • Innowacje kluczem postępu
 • XV Konferencja „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji” Zakopane 2012
 • Nowy projekt unijny Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie
 • Olsztyńskie spotkania
 • Dzień Seniora w Rzeszowie
 • Seniorzy SIMP u Prezydenta Lublina
 • Noworoczne spotkanie członków i sympatyków Sekcji Organizacji i Zarządzania SIMP
 • Bal SIMP’2012 w Zielonej Górze
 • 60-lecie Oddziału SIMP w Jeleniej Górze
 • Wspomnienia i refleksje kol. prof. dr hab. inż. Jerzego Modrzewskiego
 • Kronika stowarzyszeniowa

3-4-5/2012

 

Nr 3-4-5/2012

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje prezydium ZG SIMP 2.05.2012 i ZG SIMP z 12.05.2012 r.
 • Jubileuszowa konferencja z okazji 20-lecia Ośrodka SIMP-ZORPOT w Gorlicach
 • Historia Ośrodka SIMP-ZORPOT w Gorlicach
 • Wieczór wspomnień w Gorlicach
 • Spotkanie Gorlickiego Koła Seniorów SIMP
 • Koło Seniorów SIMP w Gorlicach wspomina śp. Stanisława Prochenkę
 • Z prac Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP
 • Spotkanie z Prezesami Oddziałów SIMP
 • Spotkanie z Członkami Honorowymi SIMP
 • Porozumienie o współpracy pomiędzy PKN i SIMP
 • Posiedzenie plenarne Komisji Seniorów SIMP
 • Wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Kaliszu
 • Członkowie Oddziału Łódzkiego SIMP w Centrum Nauki Kopernik
 • Absolwenci z regionu piotrkowskiego w konkursie „Technik Absolwent 2011”
 • Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia – podstawowe wymagania dla dostawców usług edukacyjnych – ISO 29990
 • Wspomnienie o prof. Kazimierzu Oczosiu (1931-2012)
 • Kronika stowarzyszeniowa

6-7/2012

 

Nr 6-7/2012

 • Wstęp
 • I Dzień Mechanika’2012
 • Dzień Mechanika w Oddziale SIMP w Gorlicach
 • Wręczenie nagrody LAUR MECHANIKA b. dyrektorowi Fabryki „Glinik” Kazimierzowi Kotwicy
 • I Dzień Mechanika w Oddziale Wałbrzyskim SIMP
 • Dzień Mechanika – VI edycja Konkursu TECHNIK ABSOLWENT 2012 w Oddziale SIMP w Rzeszowie
 • Jubileuszowe X Forum Inżynierskie
 • Posiedzenie Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego
 • 75-lecie Oddziału SIMP w Katowicach
 • Narada gospodarcza SIMP
 • Porozumienie pomiędzy Regionalną Społeczną Organizacją Kaliningrad –Świnoujście – Olsztyn a Zarządem Oddziału SIMP w Olsztynie
 • II Komunikat 41. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących
 • Sprawozdanie merytoryczne z IX Konferencji „Podstawowe Problemy Metrologii”
 • Konferencja „Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne”
 • Konferencja pt. „Badania i innowacje w restrukturyzacji przedsiębiorstw i zwiększeniu ich konkurencyjności”
 • IV Samochodowy Rajd SIMP Chojnów
 • „Niezbędnik diagnosty SKP 2012”
 • XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych
 • Wspomnienie o kol. Jerzym Siejce (1930 – 2012)
 • Kronika stowarzyszeniowa

8-9-10/2012

 

Nr 8-9-10/2012

 

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP (25.09.2012 r.) i Zarządu Głównego SIMP
 • (5-7.10.2012 r.)
 • Rada Stowarzyszenia (6-7.10.2012 r.)
 • 60-lecie Oddziału Olsztyńskiego SIMP
 • 45-lecie Koła Zakładowego SIMP w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
 • Jubileusz 80-lecia obecności wojsk lotniczych w Radomiu
 • 60-lecie Koła Zakładowego SIMP przy DOFAMA THIES w Kamiennej Górze
 • Podwójny jubileusz Ośrodka SIMP-ZORPOT w Starachowicach
 • Nowa kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Klaster Dolnośląski i sympozja technologiczne
 • Międzyuczelniana Konferencja Metrologów [MKM 2012]
 • Wyjazdowe spotkanie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie
 • Spotkania członków Koła Seniorów Oddziału Gorlickiego SIMP w Zdyni
 • Dreamliner 787 a przemysł lotniczy w Polsce
 • Odsłonięcie modelu bombowca PZL.37 Łoś
 • Wspomnienia o kol. kol. Jerzym Kozłowskim, Karolu Marcu i koleżance Stanisławie Ruttar
 • Kronika stowarzyszeniowa

11-12/2012

 

Nr 11-12/2012

 • Wstęp
 • Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP (7.12.2012 r.) i Zarządu Głównego SIMP
 • (8.12.2012 r.)
 • Uroczyste wręczenie nagród laureatom XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej
 • VI edycja Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK ABSOLWENT – rok szkolny 2011/2012
 • Konkurs „Technik – Absolwent 2012” w Legnicy
 • VII Międzynarodowa Konferencja „Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej”
 • Konferencja Poligraficzna i 60-lecie Sekcji Poligrafów
 • Konferencja „Polimery – Nauka i Przemysł”
 • Spotkanie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie
 • 35-lecie Koła Seniorów i Dzień Seniora SIMP w Rzeszowie
 • Nowi partnerzy w Lubuskiem
 • Dni Techniki: Radomskie i Warszawskie
 • Działalność polskiej kadry technicznej podczas II wojny światowej
 • SIMP na Międzynarodowych Targach w Gdańsku
 • 60-lecie członkostwa i działalności w SIMP kol. Olgierda Muellera
 • Bal Andrzejkowy w Chojnowie
 • Gorlice – spotkanie mikołajkowe
 • Wybory w NOT
 • Spotkanie Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP w Bielsku-Białej
 • Imprezy naukowo-techniczne w 2013 r.
 • Pożegnanie kol. Ludwika Stiebera
 • Pożegnanie prof. Seweryna Chajtmana
 • Kronika stowarzyszeniowa
Skip to content