Kronika roku 2010

IV Kwartał

W dniu 21 grudnia 2010 r. Zarząd Radomskiego Oddziału SIMP, zachowując wieloletnią tradycję, zorganizował spotkanie noworoczno-opłatkowe członków SIMP, w którym udział wzięło 48 członków SIMP i zaproszonych gości. Obecni byli także prezes Radomskiej Rady FSNT-NOT – kol. Waldemar Fabrykiewicz i dyrektor biura Rady – kol. Andrzej Barski. Gospodarzem uroczystości był prezes Oddziału SIMP w Radomiu – kol. Zdzisław Kozdrach.

W dniu 20 grudnia 2010 r. w sali C Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP z udziałem kilkudziesięciu osób, w tym m.in. prezesów Kół, Sekcji, Towarzystw i Klubów Naukowo-Technicznych, członków honorowych Oddziału, a także licznego grona młodzieży simpowskiej.
W uroczystości, której przewodniczył kol. Dariusz Raczkowski – prezes Oddziału, uczestniczyli także: honorowy prezes Oddziału Warszawskiego SIMP – kol. Tadeusz Kurcyk, prezes NOT – kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes WDT NOT – kol. Jacek Kubielski i sekretarz generalny SIMP – kol. Kazimierz Łasiewicki. Uroczystość uświetniło wręczenie wielu odznak i wyróżnień SIMP i NOT.

W dniu 17 grudnia 2010 r. w Domu Technika NOT w Łodzi odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne z udziałem członków honorowych i licznych przedstawicieli jednostek organizacyjnych SIMP, działających w strukturze Oddziału Łódzkiego.
Spotkaniu przewodniczył kol. Andrzej Tarka. Zarząd Główny SIMP reprezentowali kol. kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, Andrzej Gołąbczak – wiceprezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 16 grudnia 2010 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie poświęcone zaprezentowaniu projektu pt. „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” oraz przedstawieniu założeń pogrupowania w obszary zawodowe (branże) zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego według Polskiej Klasyfikacji Działalności. SIMP reprezentowała kol. Danuta Kazimierska – wicedyrektor Europejskich Szkół Lotniczych SIMP w Warszawie.

W dniu 15 grudnia 2010 r. odbyły się uroczyste obchody 40-lecia Koła Lotniczego SIMP w 10 plm i 32. Bazie Lotniczej w Łasku. W imieniu prezesa SIMP w uroczystości wziął udział wiceprezes Oddziału SIMP w Łodzi, kol. Ryszard Grenda.

W dniu 15 grudnia 2010 r. w Domu Technika NOT w Rzeszowie odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału, poszerzone o udział prezesów kół SIMP, któremu przewodniczył kol. Janusz Dobrzański – prezes Oddziału SIMP w Rzeszowie.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych odbyło się uroczyste spotkanie członków Zarządu Oddziału z okazji Dnia Seniora. Gospodarzem uroczystości był przewodniczący Koła Seniorów SIMP, kol. Jan Trojnar. Szerszą informację na temat ww. uroczystych zebrań publikujemy odrębnie.

W dniu 12 grudnia 2010 r. w Sali A Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji 65-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej. W rocznicowym spotkaniu udział wzięły osobistości świata nauki, techniki i biznesu oraz wielu innych znakomitych gości, w tym inżynierowie – laureaci honorowych tytułów “Złoty Inżynier”, innowatorzy, wynalazcy, twórcy techniki i racjonalizatorzy, a także członkowie najwyższych władz Federacji. Z ramienia Stowarzyszenia w jubileuszu uczestniczyli kol. kol. Aleksander Kopeć, Piotr Janicki i Kazimierz Wawrzyniak, któremu została wręczona Diamentowa Odznaka Honorowa NOT.

W dniu 10 grudnia 2010 r. w Domu Weselnym „Podzmacze” w Gorlicach odbyła się konferencja uświetniająca jubileusz 45-lecia działalności Oddziału Gorlickiego SIMP. Zgodnie z programem konferencji jego uczestnicy zapoznali się z referatem historycznym kol. Jarosława Mocarskiego, prezesa Oddziału nt. „45 lat SIMP w Gorlicach”, a także ze specjalistycznym wykładem prof. Kazimierza Oczosia pt. „Materiały lekkie w konstrukcjach” i prezentacją kol. Wiesława Bala pt. „Gaz łupkowy w Polsce”. W uroczystości oprócz członków Zarządu Oddziału z jego prezesem, kol. Jarosławem Mocarskim, i honorowym prezesem, kol. Krystianem Belczykiem, członkami Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, uczestniczyli zaproszeni goście tj. kol. kol.: Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, Jerzy Połomski – prezes Sądeckiej Rady FSNT-NOT, Kazimierz Oczoś – członek honorowy SIMP i redaktor naczelny czasopisma „Mechanik”, Kazimierz Sterkowicz – burmistrz miasta Gorlice, Witold Kochan – burmistrz elekt miasta Gorlice, Karol Górski – wicestarosta powiatu gorlickiego.

W dniu 9 grudnia 2010 r. w Chacie Karczowiska k/Legnicy odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne z udziałem Zarządu Oddziału SIMP w Legnicy i zarządów kół. Dokonano podsumowania działalności statutowej i gospodarczej minionego roku oraz zapoznano się z informacjami dotyczącymi ważnych stowarzyszeniowych imprez, w tym m.in. XXXII WZD SIMP i Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich. Uczestnicy spotkania wysłuchali także prelekcji nt. „Znaki towarowe – uwarunkowania prawne w Polsce”.

W dniu 9 grudnia 2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia obradował Zarząd Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP. Tematem obrad było podsumowanie i ocena działalności Towarzystwa w mijającym roku oraz informacja z przebiegu XXXII WZD SIMP w Rydzynie.
Uznano za zasadne kontynuowanie i rozszerzenie tematyki szkoleniowej dla rzeczoznawców majątkowych SIMP oraz objęcie obowiązkowym szkoleniem weryfikacyjnym i specjalistycznym wszystkich rzeczoznawców ze specjalnością nr 830.
Przyjęto założenia programowe dotyczące zorganizowania w 2011 r. jubileuszowej sesji naukowej związanej z 15-leciem Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP.
W zebraniu uczestniczył sekretarz generalny SIMP, kol. Kazimierz Łasiewicki, zaś obradami kierował prezes TRM SIMP, Kazimierz Stec, który na zakończenie złożył zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.

W dniu 8 grudnia 2010 r. w siedzibie Zakładu Poligraficzno-Wydawniczego POZKAL w Inowrocławiu odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP, pod przewodnictwem kol. Tadeusza Chęsego. Porządek posiedzenia przewidywał m.in.:

 • omówienie stanu przygotowań związanych z organizowaną w listopadzie 2011 r. Międzynarodową Konferencją Sektora Poligraficznego,
 • informację ze spotkania z dyrektorami szkół poligraficznych na temat aktualnych problemów poligraficznego szkolnictwa zawodowego,
 • propozycję zmian kryteriów rankingu na „Najlepszą drukarnię dziełową”,
 • omówienie spraw dotyczących „Certyfikatu Honorowego Sekcji Poligrafów SIMP”.

W dniu 4 grudnia 2010 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się pierwsze po XXXII WZD SIMP zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP, któremu przewodniczył kol. Piotr Gębiś. Najważniejszymi tematami, które zostały omówione podczas spotkania były:

 • wykład „Wybrane zagadnienia dotyczące nowoczesnych metod pomiaru i regulacji geometrii kół”;
 • informacja na temat szkolenia dla rzeczoznawców nt. „Mechanoskopia w badaniach identyfikacyjnych pojazdów mechanicznych”;
 • relacje z: XXXII WZD SIMP i IV Seminarium Warsztatowego PTIM SIMP;
 • informacja o konferencji KONES 2010 oraz informacja nt. przygotowań do kolejnej X Konferencji Hamulcowej SIMP, która odbędzie się w Łodzi w 2011 roku.

W dniu 27 listopada 2010 r. Zarząd Koła Terenowego SIMP w Chojnowie zorganizował już po raz trzeci „Bal Andrzejkowy SIMP 2010”. Impreza, w której uczestniczyło ponad 190 osób, odbyła się w Sali Balowej w Tomaszowie Bolesławieckim, z udziałem członków z Kół SIMP z Jawora, Chocianowa, Głogowa i Legnicy.

W dniu 27 listopada 2010 r. w sali Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbył się I Kongres Nauk Sądowych. SIMP reprezentowali rzeczoznawcy i biegli sądowi: kol. Zbigniew Neumann (O/Szczecin) oraz kol. Jan Siuta (O/Gorzów Wlkp.). Przedstawiciele Stowarzyszenia, posiadając pełnomocnictwo prezesa SIMP, zgłosili akces przynależności Stowarzyszenia do przyszłej organizacji biegłych sądowych.

W dniu 23 listopada 2010 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 50-lecia działalności największego w Stowarzyszeniu Koła Uczelnianego SIMP. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w uroczystościach uczestniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, który wraz z życzeniami przekazał okolicznościowy list dla prezesa Koła – kol. Zbigniewa Smalca.

W dniu 22 listopada 2010 r. w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie dyrektorów Ośrodków Doskonalenia Kadr SIMP z Panem Jackiem Falkowskim – p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Spotkanie poświęcone zostało udziałowi SIMP w procesie kształcenia zawodowego.

W dniu 17 listopada 2010 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się pierwsze w bieżącej kadencji zebranie Prezydium ZG SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez w/w gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 26 października 2010 r. odbyło się konstytucyjne posiedzenie Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje będące wynikiem posiedzenia publikujemy odrębnie.

W dniu 23 października 2010 r. w Domu Technika NOT w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość z okazji 25–lecia Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, którego prezesem jest kol. Ludwik Stieber, członek honorowy SIMP. W programie imprezy m.in. omówiono działalność BKSL w okresie ćwierćwiecza jego istnienia, a także zaprezentowano tradycje lotnicze na Podbeskidziu.

W dniu 22 października 2010 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II – Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich odbyła się inauguracja roku szkolnego 2010/2011 Europejskich Szkół Lotniczych w Warszawie. W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w uroczystości wziął udział kol. Lubosław Pruszkowski (O/Lublin) – członek honorowy SIMP.

W dniach 19-21 października 2010 r. podczas Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING w Sosnowcu odbyła się 52. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pod hasłem: „Zaawansowane technologie spawalnicze”, której głównym organizatorem był Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Tematyka wygłoszonych referatów dotyczyła m.in.: spawania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i właściwości złączy, właściwości materiałów dodatkowych, techniki i technologii spawania przy zastosowaniu nowoczesnych źródeł energii, obróbki cieplnej złączy, przetwarzania obrazu, robotyzacji procesów spawalniczych oraz gazów technicznych stosowanych w procesach spajania. W referatach poruszana była również problematyka związana z regeneracją i naprawą części maszyn przy zastosowaniu metod spajania.

W dniach 16-17 października 2010 r. w Zamku SIMP w Rydzynie obradował XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP. Szczegółowe omówienie problematyki Zjazdu i jego wyników opublikowane zostało odrębnie.

W dniu 15 października 2010 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się ostatnie poprzedzające XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP posiedzenie Zarządu Głównego SIMP z udziałem Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP.

W dniu 14 października 2010 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie przedstawicieli SIMP w osobach: kol. Kazimierza Łasiewickiego – sekretarza generalnego SIMP i kol. Andrzeja Woźniackiego – przewodniczącego Komisji ds. Uprawnień Zawodowych z Panią Danutą Czarnecką – zastępcą dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia MNiSzW.
Celem spotkania było omówienie możliwości potwierdzania przez SIMP kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników mechaników.

W dniu 8 października 2010 r. w siedzibie ZG SIMP przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje będące wynikiem posiedzenia publikujemy odrębnie.

W dniu 7 października 2010 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, wykonaną i obronioną w krajowej wyższej uczelni technicznej w roku akademickim 2008/2009, pod przewodnictwem prof. Jana Pilarczyka. Celem spotkania była ocena nadesłanych prac do X edycji tego Konkursu. Szczegółową informację dotyczącą nagrodzonych prac publikujemy odrębnie.

III Kwartał

W dniu 30 września 2010 r. w siedzibie Biura Zarządu Głównego SIMP w Warszawie obradował Zarząd Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP pod przewodnictwem kol. Kazimierza Steca. Porządek zebrania obejmował następujące sprawy:

 • wstępne wytypowanie tematów do pracy TRM SIMP w 2011 r.,
 • tematyka szkoleń z położeniem akcentu na zagadnienia prawno-ekonomiczne wycen majątku technicznego,
 • finalizacja tekstu Standardów Rzeczoznawców Majątkowych SIMP, z uwzględnieniem wartości oszacowania w warunkach wymuszonych,
 • zapoznanie się z tezami wystąpienia Delegata TRM SIMP na XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP,
 • omówienie wstępnej tematyki sympozjum organizowanego w 2011 r. z okazji 15-lecia TRM SIMP. Ustalono, że na następnym zebraniu w grudniu br. zostaną zaprezentowane wstępne koszty organizacji tego sympozjum.

W dniu 30 września 2010 r. na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego w dniu 22 września br. prof. Stanisława Piwowara – Członka Honorowego SIMP, długoletniego działacza SIMP, b. prezesa i honorowego prezesa Sekcji Spawalniczej SIMP – powszechnie znanego i szanowanego w środowisku naukowo-technicznym. Zmarły przez 30 lat był pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej, w której rozpoczął pracę w 1951 r. jako młodszy asystent, a zakończył ją w 1981 r. jako kierownik Katedry Spawalnictwa.

W dniu 30 września 2010 r. w Gościńcu Korona w Reczce odbyło się spotkanie przedstawicieli Oddziałów SIMP Makroregionu Dolnośląskiego tj. Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Legnicy. Obradom przewodniczył kol. Krzysztof Frąckowiak – prezes Oddziału SIMP w Wałbrzychu. Tematyka obrad związana była głównie ze zbliżającym się XXXII Walnym Zjazdem Delegatów Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczył sekretarz generalny SIMP.

W dniu 28 września 2010 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP pod przewodnictwem prof. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego.
W czasie spotkania zapoznano się z informacjami na temat stanu finansów Towarzystwa, przygotowań do 39. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, która odbędzie się w Szczyrku oraz założeniami organizacyjno-merytorycznymi dotyczącymi jubileuszowej 40. KKBN.

W dniu 28 września 2010 r. w sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji 100-lecia urodzin kol. Kazimierza Urbanka (O/Warszawski). W uroczystości, której przewodniczył kol. Dariusz Raczkowski – prezes Oddziału Warszawskiego SIMP, uczestniczyli m.in. prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, redaktor „Przeglądu Technicznego” Marek Jachlewski, sekretarz generalny SIMP Kazimierz Łasiewicki, przewodniczący Komisji Seniorów SIMP Jan Łakomy oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola. Uczestniczący w spotkaniu kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP wręczył Jubilatowi list gratulacyjny oraz przyznaną przez ZG SIMP Odznakę im. prof. Henryka Mierzejewskiego.

W dniu 24 września 2010 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP pod przewodnictwem kol. Stanisława Królikowskiego, którego wiodącymi tematami była ocena działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia za 2009 rok oraz sprawy związane z przygotowywanym XXXII Walnym Zjazdem Delegatów SIMP. W posiedzeniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniach 22-25 września 2010 r. w Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja 27th DANUBIA – ADRIA Symposium on Advances In Experimental Mechanics. Jest to coroczna konferencja organizowana każdorazowo w innym kraju. W poprzednim roku gospodarzem była Austria, a w 2011 r. będzie organizowana przez Węgry. Organizatorem technicznym konferencji był Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu.

W dniu 22 września 2010 r. w sali Mieszczańskiej Ratusza w Toruniu odbył się XXIX Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, w którym z ramienia naszego Stowarzyszenia uczestniczył kol. Ryszard Wycichowski – wiceprezes SIMP.

W dniu 21 września 2010 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Sekcji Poligrafów pod przewodnictwem kol. Tadeusza Chęsego. Spotkanie obejmowało m.in.: opracowanie planu imprez naukowo-technicznych w 2011 r.; prezentację oferty dla sektora poligraficznego przedstawioną przez Centrum Badań i Analiz Oddziału Warszawskiego SIMP; informację na temat pomocy dla szkolnictwa poligraficznego z wykorzystaniem programu unijnego „Leonardo”; możliwości przyznania przy okazji imprez okolicznościowych Certyfikatów Honorowych SIMP dla przedsiębiorstw poligraficznych oraz omówienie założeń organizacyjnych dotyczących jubileuszu 60-lecia Sekcji Poligrafów SIMP.

W dniach 16-17 września 2010 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego”, nad którą patronat sprawowali: Prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i Prezes SIMP Andrzej Ciszewski. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był prof. dr hab. Wacław Kollek, natomiast Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – prof. dr inż. Kazimierz Banyś.

W dniu 14 września 2010 r. w sali konferencyjnej Domu Gościnnego HUTNIK odbyło się X Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SIMP w Stalowej Woli. Nowym Prezesem Zarządu Oddziału wybrany został kolega Antoni Sokołowski, a delegatami na XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP zostali kol. kol. Antoni Sokołowski, Emilian Dwornicki i Bogusław Garbuliński. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w zebraniu uczestniczył kol. Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP.

W dniu 11 września 2010 r. obradował Zarząd Główny SIMP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje będące wynikiem posiedzenia publikujemy odrębnie.

W dniu 10 września 2010 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ZG SIMP dla rozstrzygnięcia drugiego etapu III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Na najlepsze osiągnięcie techniczne 2009 roku”. Szczegółowa informacja na temat Konkursu i nagrodzonych prac zostanie opublikowana w następnym zeszycie „Wiadomości SIMP”.

W dniach 8-10 września 2010 r. w Warszawie odbył się Światowy Zjazd Inżynierów Polskich pod hasłem: „Inżynierowie Ojczyźnie i Światu”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Politechnika Warszawska i Naczelna Organizacja Techniczna. Zjazd rozpoczął się 8 września 2010 r. w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej i tam nastąpiło jego zakończenie, natomiast dzień drugi obrad wypełniły sesje panelowe, które odbyły się w Warszawskim Domu Technika NOT. Z ramienia SIMP w Zjeździe uczestniczyli m.in. kol. kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP oraz Członkowie Honorowi SIMP kol. Aleksander Kopeć i Kazimierz Wawrzyniak.

W dniach 4-5 września 2010 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Przysieku k. Torunia odbyło się posiedzenie Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego, w którym uczestniczyli prezesi 9 oddziałów SIMP, tj. Bydgoszczy, Elbląga, Gdańska, Gorzowa, Koszalina, Olsztyna, Szczecina, Torunia i Włocławka, przedstawiciele zarządów oddziałów oraz dyrektorzy jednostek działalności gospodarczej. Obradom przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski – prezes Oddziału SIMP w Toruniu. Do uczestniczenia w zebraniu zaproszeni zostali prezes SIMP, sekretarz generalny SIMP oraz dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie. Ich obecność pozwoliła na omówienie i przedyskutowanie najistotniejszych dla Stowarzyszenia spraw, w tym także dotyczących Zamku Rydzyńskiego i jego remontu przewidzianego na najbliższy okres czasu. Tradycyjnie odbyła się prezentacja najważniejszych osiągnięć poszczególnych oddziałów oraz wyników merytorycznych i finansowych jednostek gospodarczych SIMP i firm franchisingowych. Uczestnicy posiedzenia Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego zwiedzili Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz obejrzeli spektakl w Planetarium Toruńskim pt. „Makrokosmos”. W spotkaniu tradycyjnie uczestniczyły osoby towarzyszące.

W dniach 27-29 sierpnia 2010 r. w Mielcu odbyło się posiedzenie Rady Porozumienia Makroregionu Południowo-Wschodniego SIMP, w którym uczestniczyli prezesi i członkowie Zarządów następujących oddziałów: Krakowa, Kielc, Gorlic, Starachowic, Tarnowa, Skarżyska-Kamiennej, Sanoka, Rzeszowa.
Obradom, których porządek zawierał m.in. następujące ważniejsze tematy:

 • informacja o działalności Rady Porozumienia Makroregionu za okres 2006-2009,
 • informacje prezesów dot. sytuacji w ich oddziałach,
 • omówienie najważniejszych zagadnień mijającej kadencji,
 • omówienie spraw związanych ze zbliżającym się XXXII Walnym Zjazdem Delegatów SIMP, w tym zgłoszenie kandydatów do Zarządu Głównego SIMP, Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Zjazdowych,
 • ustalenie zasad posiedzeń Rady Porozumienia Makroregionu w następnej kadencji, przewodniczył kol. Lucjan Przybylski.

W imieniu Zarządu Głównego SIMP, w posiedzeniu Rady Porozumienia Makroregionu Południowo-Wschodniego SIMP uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny Stowarzyszenia.
Posiedzeniu Makroregionu towarzyszyły dwie bardzo interesujące imprezy: wycieczka techniczna do Zakładów PZL Mielec i kulturalna – zwiedzanie zamku w Baranowie Sandomierskim, które zapewnili uczestnikom gospodarze – Koledzy z Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SIMP z jego prezesem Januszem Dobrzańskim.
Na zakończenie części merytorycznej obrad dokonano zmiany przewodniczącego Rady Porozumienia Makroregionu, którym został kol. Janusz Dobrzański, a jego zastępcą kol. Jan Zagórski.

W dniu 24 lipca 2010 r. obradował Zarząd Główny SIMP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje będące wynikiem posiedzenia publikujemy odrębnie.

W dniu 13 lipca 2010 r. zmarł kol. Czesław Król, zasłużony działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, długoletni prezes Sekcji Przemysłu Drobnego i Usług, a następnie Sekcji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Msza św. w intencji zmarłego odbyła się w dniu 20 lipca 2010 r. w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Warszawie, a pogrzeb na cmentarzu przy ul. Józefa Mehoffera na warszawskim Tarchominie.

II Kwartał

W dniu 27 maja 2010 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej z udziałem prezesa i sekretarza generalnego SIMP. W wyniku głosowania nowym prezesem Towarzystwa został prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski – pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej.

W dniu 26 maja 2010 r. odbyło się XXXII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Poznaniu, w którym z ramienia Zarządu Głównego SIMP uczestniczyli kol. kol.: Kazimierz Łasiewicki i Ryszard Wycichowski. Walne Zgromadzenie ponownie powierzyło funkcję prezesa Oddziału kol. Piotrowi Janickiemu. Oddział Poznański jest aktualnie największą jednostką terenową Stowarzyszenia Inżynierów i techników Mechaników Polskich liczącą 838 osób.

W dniach 24-25 maja 2010 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się narada gospodarcza kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej Stowarzyszenia, której przewodniczył prezes SIMP, kol. Andrzej Ciszewski. Szersza informacja zostanie opublikowana odrębnie.

W dniu 14 maja 2010 r. w Warszawie obradowało Prezydium Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje będące wynikiem posiedzenia publikujemy odrębnie.

W dniu 13 maja 2010 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się posiedzenie Komisji Bilansowej Stowarzyszenia, której przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski – skarbnik SIMP. Komisja przyjęła bilanse jednostek działalności gospodarczej SIMP, Oddziałów, Szkół Lotniczych SIMP, redakcji czasopism naukowo-technicznych Stowarzyszenia oraz Zamku SIMP w Rydzynie za 2009 rok.

W dniu 12 maja 2010 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Seniorów przy Zarządzie Głównym SIMP. W zebraniu, któremu przewodniczył kol. Jan Łakomy, uczestniczyli przewodniczący lub przedstawiciele Kół Seniorów z 20 Oddziałów grupujących 784 członków SIMP. Zebrani jednogłośnie wybrali kol. Jana Łakomego na przewodniczącego Komisji na następną kadencję 2010-2014. Z ramienia ZG SIMP w spotkaniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki.

W dniach 2-3 maja 2010 r. odbył się VIII Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych „Zamek w Rydzynie 2010”, którego głównymi organizatorami byli: Zamek SIMP w Rydzynie, Automobilklub Leszczyński, Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, Starostwo Powiatowe w Lesznie, Urząd Miasta Leszna oraz Zarząd Główny SIMP w Warszawie.
Szerszą informację na temat Rajdu publikujemy odrębnie.

W dniu 29 kwietnia 2010 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP, na którym nastąpiło jej ukonstytuowanie. Ponadto ustalono plan pracy na kadencję 2010-2014 i omówiono problematykę dotyczącą rozwoju rzeczoznawstwa w odniesieniu do tej branży. Zebraniu przewodniczył kol. Tadeusz Chęsy.

W dniu 23 kwietnia 2010 r. w sali Brydżowej WDT NOT odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 50-lecia Sekcji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw SIMP. Uczestniczący w spotkaniu sekretarz generalny SIMP, kol. Kazimierz Łasiewicki, w imieniu Zarządu Głównego przekazał na ręce kol. Czesława Króla – długoletniego prezesa Sekcji – okolicznościowy list. W spotkaniu uczestniczył także członek honorowy SIMP, kol. Tadeusz Witold Młyńczak. Uczestnicy spotkania wiele miejsca w dyskusji poświęcili przyszłości Sekcji, zobowiązując jej obecne kierownictwo do przygotowania apelu skierowanego do prezesów jednostek terenowych SIMP o tworzeniu struktur organizacyjnych Sekcji w Oddziałach Stowarzyszenia.

W dniu 19 kwietnia 2010 r. w sali konferencyjnej im. Tadeusza Sołtyka w Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 75-lecia Oddziału SIMP w Warszawie. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w zebraniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki, który przekazał na ręce prezesa Oddziału Warszawskiego SIMP – kol. Tadeusza Kurcyka – okolicznościowe gratulacje i życzenia.

W dniu 16 kwietnia 2010 r. w Sali E Warszawskiego Domu Technika odbyło się spotkanie kierownictwa SIMP z Członkami Honorowymi Stowarzyszenia. Obradom przewodniczył prezes SIMP, kol. A. Ciszewski. W programie spotkania jego uczestnicy zapoznali się z niżej wymienionymi tematami: ­

 • najważniejsze dokonania oraz wydarzenia w SIMP w 2009 r.,
 • stan organizacyjny oddziałów, sekcji i towarzystw n-t SIMP według stanu na 31 grudnia 2009 r.,
 • sytuacja finansowa Stowarzyszenia oraz aktualny stan wykorzystania nieruchomości SIMP,
 • informacja na temat stanu realizacji uchwały XXXI WZD SIMP,
 • informacja na temat prac nad zmianami w statucie SIMP.

Ponadto uczczono pamięć uczestników katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia br., przekazując na ręce marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego telegram kondolencyjny. Chwilą zadumy uczczono pamięć kol. Teresy Furman – Członka Honorowego SIMP – zmarłej w sierpniu ubiegłego roku.

W dniu 15 kwietnia 2010 r. w sali prezydialnej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP. Zebrani wysłuchali referatu sprawozdawczego prezesa TRM, kol. Kazimierza Steca, dokonali wyboru władz na następną kadencję, a także przyjęli uchwałę określającą zadania dla Towarzystwa na najbliższą kadencję. Prezesem TRM został ponownie wybrany kol. Kazimierz Stec. Więcej na ten temat piszemy w odrębnym artykule.

W dniu 1 kwietnia 2010 r. prezes SIMP, kol. Andrzej Ciszewski, i sekretarz generalny SIMP, kol. Kazimierz Łasiewicki, złożyli wizytę prezes NOT, kol. Ewie Mańkiewicz-Cudny. Przedmiotem spotkania było omówienie sytuacji, która powstała w wyniku konfliktu między Zarządem Oddziału SIMP a kierownictwem Bydgoskiego Domu Technika NOT. W wyniku podjętych rozmów ustalono, że odbędzie się spotkanie mediacyjne z udziałem zainteresowanych stron oraz kierownictwa SIMP i NOT.

I Kwartał

W dniu 28 marca 2010 r. obradował Zarząd Główny SIMP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje, będące wynikiem posiedzenia, publikujemy odrębnie.

W dniach 27-28 marca 2010 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się doroczne posiedzenie Rady SIMP. Obradom przewodniczył kol. Aleksander Kopeć. Rada SIMP pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian do statutu SIMP oraz szereg innych ważnych dokumentów, w tym m.in.:

 • plan pracy ZG SIMP i jego Prezydium na I półrocze 2010 r.,
 • realizację Uchwały XXXI WZD SIMP,
 • wykonanie planu wpływów i wydatków za 2009 r.
 • projekt wpływów i wydatków ZG SIMP na 2010 rok.

Szerszą informację na temat obrad tego gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 24 marca 2010 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie Sekcji Poligrafów pod przewodnictwem kol. Tadeusza Chęsego. Głównym celem spotkania było omówienie spraw organizacyjno-merytorycznych Walnego Zgromadzenia Delegatów Sekcji Poligrafów SIMP.

W dniu 20 marca 2010 r. w Sali Centrum Konferencyjnego “KOARA EXPO” przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie odbyła się uroczystość 17. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generałowie Wojska Polskiego, prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw, instytutów badawczo-rozwojowych oraz prezesi stowarzyszeń i przewodniczący związków zawodowych współpracujących z PLP. W części seminaryjnej podsumowano ubiegłoroczną działalność Polskiego Lobby Przemysłowego oraz omówiono sytuację gospodarczą w Polsce i globalny kryzys gospodarczy. Wręczono dyplomy najbardziej zasłużonym działaczom i ekspertom. W trakcie uroczystości rocznicowej miała również miejsce promocja kolejnego rocznika PLP.

W dniu 19 marca 2010 r. odbyło się X Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów SIMP w Gorlicach, które dokonało oceny działalności Oddziału w minionej kadencji, a także wybrało nowe władze. Nowo wybranym prezesem Oddziału został kol. Jarosław Mocarski, a ustępujący prezes, kol. Krystian Belczyk – prezesem honorowym Oddziału SIMP w Gorlicach w uznaniu Jego 20-letniej aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia. Obradom przewodniczył kol. Karol Myśliwiec. Szczegółową informację publikujemy odrębnie.

W dniu 18 marca 2010 r. w siedzibie ZG SIMP obradowała Komisja Regulaminowo-Statutowa, której zadaniem było przeanalizowanie zgłoszonych uwag i propozycji zmian do statutu SIMP przed ich zaopiniowaniem przez Radę SIMP i Zarząd Główny, które obradowały w dniach 27-28 maja 2010 roku. Obradom przewodniczył kol. Lubosław Pruszkowski.

W dniu 17 marca 2010 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP pod przewodnictwem kol. Jana Plewniaka. Kluczowym tematem spotkania była ocena stanu przygotowania do Walnego Zgromadzenia Sekcji Spawalniczej. Ponadto zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Sekcji w 2009 r. oraz informacją o planowanych konferencjach i targach spawalniczych w 2010 roku.

W dniu 16 marca 2010 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się posiedzenie gremium Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego, celem którego było przygotowanie uroczystości 17. rocznicy PLP. Oceniono również przebieg ostatniego panelu poświęconego usamorządowieniu kolei.

W dniu 1 marca 2010 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczystość przyznania tytułów “Złotego Inżyniera 2009 r.” uzyskanych w XVI edycji plebiscytu Czytelników “Przeglądu Technicznego”. W ramach konkursu wyróżniony został m.in. kol. Leszek Pinkosz – członek SIMP, od 16 lat kierujący Europejskim Technikum Lotniczym SIMP i Europejskim Liceum Lotniczym Transportowo-Spedycyjnym SIMP. Z ramienia Zarządu Głównego SIMP w uroczystości wziął udział kol. Piotr Janicki – wiceprezes SIMP.

W dniu 25 lutego 2010 r. w siedzibie ZG SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP spotkał się z przedstawicielami Targów Hannowerskich – p. Ewą Samkowską i p. Marco Siebertem. Przedmiotem rozmowy była propozycja nawiązania bliższej współpracy między kierownictwem Targów a naszym Stowarzyszeniem.

W dniu 25 lutego 2010 r. odbyło się kolejne zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, w czasie którego poruszono tematykę:

 • wyboru i rekomendacji na stanowisko przewodniczącego Towarzystwa prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego;
 • opracowania nowego Regulaminu Towarzystwa;
 • przygotowania do najbliższej tegorocznej 39. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących oraz jubileuszowej 40. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących w 2011 roku;
 • przygotowania zebrania sprawozdawczo-wyborczego Towarzystwa, które odbędzie się w dniu 27 maja 2010 roku.

Tematyka sprawozdawczo-wyborcza oraz sprawy organizacyjne związane ze zwołaniem WZ Członków TRM SIMP, zdominowały porządek zebrania Zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, które odbyło się 25 lutego 2010 r. w siedzibie ZG SIMP.

Ponadto:

 • podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków TRM SIMP na dzień 15 kwietnia 2010 r.,
 • przyjęto propozycję regulaminu WZ i zapoznano się z tezami do referatu sprawozdawczego,
 • zapoznano się z pracami związanymi z przygotowaniem ostatecznej formy strony internetowej TRM SIMP.

W części spotkania uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, który poinformował zebranych o przygotowaniach SIMP do XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP w Rydzynie i udzielił informacji związanych z problematyką akcji sprawozdawczo-wyborczej. Zebranie prowadził prezes Zarządu TRM SIMP kol. Kazimierz Stec.

W dniu 16 lutego 2010 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Prezydium ZG SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez w/w gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 15 lutego 2010 r. w sali „Kominkowej” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie noworoczne Sekcji Organizacji i Zarządzania przy ZG SIMP, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Łaguna.

W dniu 13 lutego 2010 r. w Domu Technika NOT w Opolu odbyło się XXVI Walne Zgromadzenie Delegatów SIMP, które podsumowało 4-letnią kadencję Zarządu Oddziału Opolskiego, udzielając mu absolutorium. Nowym prezesem, po 19-letnim okresie sprawowania tej funkcji przez kol. Jerzego Marka Wakułę, został kol. Bogusław Przychocki. WZD Oddziału SIMP w Opolu była pierwszym zebraniem w ramach kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XXXII Walnym Zjazdem Delegatów SIMP. Na zaproszenie prezesa Oddziału w zebraniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 12 lutego 2010 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się Sesja Jubileuszowa poświęcona 75-leciu czasopisma „Przegląd Mechaniczny”, nad którym honorowy patronat objęli: wicepremier i minister gospodarki, Waldemar Pawlak, oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego, Barbara Kudrycka. W imieniu ZG SIMP w uroczystości uczestniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP.

W dniu 10 lutego 2010 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Sekcji Techniki Uzbrojenia pod przewodnictwem kol. Jana Figurskiego. W zebraniu w charakterze gości zaproszonych wzięli udział: Paweł Soroka – koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego oraz redaktor Tomasz Hypki współpracujący z czasopismem „Skrzydlata Polska” – prezes Agencji Lotniczej ALTAIR Sp. z o.o., którzy zaprezentowali stanowisko w sprawie restrukturyzacji i konsolidacji potencjału polskiego przemysłu obronnego. Zebrani w wyniku głosowania ponownie wybrali kol. Jana Figurskiego na prezesa Sekcji, powołując dodatkowo na honorowego członka Zarządu kol. Jerzego Modrzewskiego – Członka Honorowego SIMP. W zebraniu z ramienia ZG SIMP uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki.

W dniu 2 lutego 2010 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 90-lecia urodzin prof. dr hab. inż. Jana Kaczmarka – Członka Honorowego SIMP i Honorowego Prezesa Stowarzyszenia, zorganizowane przez Zarząd Główny Naczelnej Organizacji Technicznej, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Zarząd Wydawnictwa SIGMA-NOT. W spotkaniu, które prowadziła prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, uczestniczyło ok. 70. osób. Szersza informacja na ten temat zostanie opublikowana w Nr 3-4/2010 „Wiadomości SIMP“.

W dniu 14 stycznia 2010 r. w sali „B” Domu Technika w Gdańsku odbyło się spotkanie noworoczne członków SIMP Oddziału Gdańskiego. W programie spotkania, któremu przewodniczył kol. Jerzy Stawarz, miało miejsce m.in.:

 • złożenie sprawozdania z działalności Oddziału w 2009 r.;
 • wręczenie odznak i wyróżnień;
 • prezentacja nt. ogniw paliwowych Pana Tomasza Kaczmarczyka – laureata głównej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie SIMP o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Ryszard Wycichowski – wiceprezes i skarbnik SIMP.

W dniu 12 stycznia 2010 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się noworoczne spotkanie Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego, w trakcie którego przedstawiono działalność i dokonania PLP w 2009 r. oraz zaplanowano najważniejsze wydarzenia i imprezy na 2010 rok. Szczegóły związane z organizacją tych przedsięwzięć przedstawił koordynator PLP, kol. Paweł Soroka. Z ramienia SIMP w spotkaniu uczestniczyli kol. kol. Kazimierz Łasiewicki i Edmund Misterski.

W dniach 10-13 stycznia 2010 r. w DW Hyrny w Zakopanem odbyła się XIII Konferencja „Komputerowo zintegrowane zarządzanie” zorganizowana przez SIMP, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją oraz Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów Politechniki Opolskiej. Przewodniczącym komitetów: organizacyjnego i naukowego był prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala. Szerszą informację na temat konferencji publikujemy odrębnie.

Przez trzy kolejne niedziele tj. 10, 17 i 24 stycznia 2010 r. odbyło się osiem koncertów w Sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie. Tradycyjnie na pierwszy koncert odbywający się po raz 24. zapraszani są przedstawiciele lokalnych i wojewódzkich władz administracyjnych i samorządowych, przyjaciele Zamku SIMP w Rydzynie i sponsorzy. Z ramienia SIMP przybyli kol. kol. Ryszard Wycichowski – skarbnik i wiceprezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP oraz Ryszard Matusiak – wiceprezes Oddziału SIMP w Poznaniu. Zaszczycił Zamek SIMP w Rydzynie swym udziałem w koncercie wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak. Z jego rąk „Odznakę honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego“ otrzymali kol. kol. Bolesław Kortylewski – z Oddziału SIMP w Poznaniu i Zdzisław Moliński – dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie. Kol. Ryszard Wycichowski w imieniu prezesa SIMP, kol. Andrzeja Ciszewskiego, wręczył list gratulacyjny kol. Józefowi Werno – członkowi honorowemu SIMP – z okazji 75. rocznicy jego urodzin.

W dniu 5 stycznia 2010 r. w gabinecie prezesa SIMP odbyło się pierwsze w bieżącym roku zebranie Zarządu Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki, poświęcone przygotowaniu Towarzystwa do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XXXII WZD SIMP.

Skip to content