Kronika roku 2023

W dniu 18 grudnia 2023 roku odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP przeprowadzone w trybie hybrydowym za pośrednictwem platformy Teams, pod przewodnictwem kolegi Tomasza Chmielewskiego, prezesa SIMP. 

W dniu 15 grudnia 2023 roku w Jazz Club „Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp. odbyło się 41. tradycyjne grudniowe spotkanie koleżeńskie z udziałem członków, partnerów i sympatyków Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim.

W dniu 14 grudnia 2023 roku w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się warsztaty FPPP pt. „Zastosowania przemysłowe druku 3D z tworzyw sztucznych. Kiedy w praktyce korzystać z druku 3D?”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości z partnerami: CEZIB, Lubuskim Klastrem Metalowym, Regionalnym Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o. oraz Oddziałem SIMP w Gorzowie Wlkp.

W dniu 13 grudnia 2023 roku w Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie obyło się spotkanie Lubuskiego Forum Innowacji połączone z konferencją nt. „Od innowacji regionalnych, globalnych do kosmicznych”. W spotkaniu uczestniczył kol. Włodzimierz Fleischer, prezes Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim.

W dniu 12 grudnia 2023 roku w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie członków Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Szaefer, prezes Sekcji. Podczas spotkania wysłuchano m.in. informacji o: II Konferencji Stowarzyszenia Introligatorów Polskich, spotkaniach w Politechnice Warszawskiej dotyczących szkolnictwa, Targach Książki w Krakowie oraz o planowanych działaniach Sekcji w 2024 roku. W spotkaniu uczestniczył kol. Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

W dniach 8-9 grudnia 2023 roku na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Nowoczesne Technologie w Przemyśle”, której jednym z partnerów był Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp.

W dniach 7-8 grudnia 2023 roku w Hali Technologicznej Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się IV konferencja pt. „Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji”. W konferencji udział wzięli koledzy Filip Dziedzic i Włodzimierz Fleischer z Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp.

W dniu 5 grudnia 2023 roku w odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP i Opiniowania Biegłych Sądowych, któremu przewodniczył kol. Zbigniew Neumann. Komisja dokonała oceny 15 wniosków o tytuł Rzeczoznawcy SIMP, w tym:  zatwierdzono 2 wnioski dla nowo mianowanych oraz 11 dotyczących okresowej weryfikacji, a 2 wnioski rekomendowano do akceptacji po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów.

W dniu 30 listopada 2023 roku w formie hybrydowej odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna pod hasłem „H2Szczecin – Wodór napędem regionu”. Na zaproszenie Klastra Metalowego Metalika w konferencji uczestniczył kol. Włodzimierz Fleischer, jako prezes Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp.

W dniach 22-23 listopada 2023 roku w Vaasa University w Finlandii odbyła się konferencja CPT „4th Clean Propulsion Technology” dotycząca globalnych trendów rozwojowych w napędach morskich i pojazdów pozadrogowych oraz maszyn roboczych. W spotkaniu wziął udział kol. Piotr Bielaczyc, wiceprezes PTIM SIMP, który poprowadził jeden z paneli dyskusyjnych w programie konferencji (Towards next generation marine and off-road powertrains).

W dniu 20 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie on-line członków Komisji ds. Kształcenia Zawodowego i Branżowych Centrów Umiejętności za pośrednictwem platformy Teams. Spotkanie prowadziła kol. Małgorzata Gadomska, przewodnicząca komisji. W spotkaniu uczestniczył kol. Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

W dniu 16 listopada 2023 roku w Gorzowie Wlkp. odbyło się REGIONALNE FORUM PRZEMYSŁOWE – Konferencja Lubuskiego Klastra Metalowego, połączone z uroczystą sesją z okazji 15-lecia Lubuskiego Klastra Metalowego. Partnerem merytorycznym wydarzenia był Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp.

W dniach 8-9 listopada 2023 roku w Hotelu Scandic Gdańsk odbył się 9. Kongres Klastrów Polskich pod hasłem „Siła współpracy, czyli Klastry w polityce rozwoju kraju i regionów”. W przedsięwzięciu uczestniczył kol. Włodzimierz Fleischer z Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp.

W dniu 8 listopada 2023 roku w Ośrodku SIMP-ZORPOT w Płocku odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej Wykładowców SIMP. W zebraniu uczestniczył kol. Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

W dniu 24 października 2023 roku odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP przeprowadzone w trybie hybrydowym, któremu przewodniczył kolega Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

W dniu 19 października 2023 roku w Laboratorium Hala Technologiczna Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie odbyło się V Spotkanie Nauki z Biznesem. W wydarzeniu uczestniczył kol. Włodzimierz Fleischer, prezes Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp.

W dniach 17-19 października 2023 roku odbyła 50. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział w Szczecinie. Uroczyste otwarcie jubileuszowej KKBN miało miejsce w Hotelu Aquarius Spa w Kołobrzegu.

W dniach 12-13  października 2023 roku w Gorlicach odbyła się konferencja pt. „Gospodarka szpitalnymi odpadami medycznymi. Termiczne przekształcanie odpadów” zorganizowana przez Towarzystwo Inżynierii Medycznej SIMP z siedzibą w Gorlicach oraz Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Podczas konferencji przedstawione zostały metody utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych – optymalne zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym. Wydarzenie było również okazją do podsumowania 10-lecia działalności Towarzystwa Inżynierii Medycznej SIMP.

W dniu 12 października 2023 roku odbyły się uroczyste Obchody 60-lecia Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Uroczystości zorganizowano w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej. W obchodach uczestniczył Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

W dniu 5 października 2023 roku w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze odbył się Kongres Gospodarczy Lubuskie 2023, w którym na zaproszenie Pani Elżbiety Anny Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego i Pana Wacława Maciuszonka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego uczestniczył kol. Włodzimierz Fleischer, prezes Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp.

W dniach 28-29 września 2023 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Makroregionu Dolnośląskiego SIMP w Szklarskiej Porębie. W spotkaniu uczestniczył Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

W dniu 28 września 2023 roku obyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego z okazji 25-lecia Samorządu Lubuskiego. Podczas uroczystości podpisano Porozumienie na rzecz rozwoju obszaru kluczowego w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Innowacyjny Przemysł pn. Smart Factory 4.0., którego jednym z sygnatariuszy jest SIMP. Po zakończeniu sesji Sejmiku odbyło się uroczyste otwarcie Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie.

W dniu 23 września 2023 roku na zaproszenie Fachgebiet Polymerbasierter Leichtbau Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg – lidera projektu pt. „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu. Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce” (Program Współpracy Interreg V A BB-PL 2014-2020), koledzy Ryszard Bartz, Filip Dziedzic i Włodzimierz Fleischer, z Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim – jako partner projektu, uczestniczyli w wydarzeniu zorganizowanym z okazji 30-lecia Euroregionu Spree-Neiße-Bober e.V. w GUBEN.

W dniach 19-20 września 2023 roku w Brukseli odbyła się 13. edycja międzynarodowej konferencji ATMOsphere Europe Summit 2023 dotycząca najnowszych trendów i osiągnięć technologicznych w dziedzinie naturalnych czynników chłodniczych. Program dwu-dniowego wydarzenia dotyczył badania możliwości biznesowych i ujawnienia przyszłych perspektyw w branży HVAC&R. W wydarzeniu uczestniczył kol. Tomasz Łokietek, prezes Towarzystwa Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP.

W dniu 15 września 2023 roku na zaproszenie Jacka Wójcickiego, prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, kol. Włodzimierz Fleischer uczestniczył w gali wręczenia laureatom konkursu „Nawigator MOF GW” Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta, która od-była się w Filharmonii Gorzowskiej. Konkurs „Nawigator Biznesu MOF GW” jest wyróżnieniem dla najkorzystniejszych, innowacyjnych i przyjaznych środowisku działań inwestycyjnych prywatnych przedsiębiorców z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.

W dniu 15 września 2023 roku w restauracji Kubuś w Bełchatowie odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 45-lecia Koła Zakładowego SIMP przy Elektrowni Bełchatów. W uroczystym spotkaniu uczestniczył kol. Tomasz Chmielewski, prezes SIMP, który przekazał w imieniu ZG SIMP list gratulacyjny na ręce kol. Artura Ligęzy, prezesa Zarządu KZ SIMP przy Elektrowni Bełchatów.

W dniu 15 września 2023 roku w siedzibie ZG SIMP odbyło się pierwsze w bieżącej kadencji zebranie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień, któremu przewodniczył kol. Dariusz Raczkowski. Podczas spotkania wręczono nominacje nowym członkom komisji, dokonano wyboru sekretarza, którym został wybrany kol. Jacek Fijałkowski oraz rozpatrzono wnioski o przyznanie wyróżnień, w tym Odznaki im. Henryka Mierzejewskiego i Odznaki Zasłużony Senior SIMP.

W dniu 11 września 2023 roku na zaproszenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, kol. Włodzimierz Fleischer, prezes Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczył w Kongresie Gospodarczym zorganizowanym z okazji 5-lecia Polskiej Strefy Inwestycji w Pile.

W dniach 8-10 września 2023 roku odbyło się w Płocku spotkanie przedstawicieli Makroregionu Północnego SIMP. Spotkanie zostało zorganizowane przez Oddział SIMP w Płocku.

W dniu 7 września 2023 roku w Gdańsku na Politechnice Gdańskiej odbyło się 24. Po-morskie Sympozjum Spawalnicze. Jednocześnie, w dniach 5-9 września 2023 roku odbywały się w Gdańsku mistrzostwa Europy młodych profesjonalistów w wielu zawodach, w ramach organizowanego konkursu WordSkills Europe 2023. Swój udział w imprezie miała Pomorska Sekcja Spawalnicza SIMP Oddział Gdańsk.

W dniach 4-5 września 2023 roku w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się Narada Gospodarcza SIMP, spotkanie kierownictwa SIMP z przedstawicielami jednostek działalności gospodarczej, firm franczyzowych, Oddziałów SIMP.

W dniu 3 września 2023 roku w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył kolega Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

W dniu 29 sierpnia 2023 roku w sali NT Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW odbyło się zebranie Koła Mazowieckiego Oddziału Warszawskiego SIMP. W spotkaniu, które miało formę otwartą uczestniczyło ponad 20 osób, w tym członkowie Koła Mazowieckiego oraz Jednostek Terenowych OW SIMP. Zebraniu przewodniczył kol. Krzysztof Niczyporuk, prezes Koła Mazowieckiego.

W dniu 2 sierpnia 2023 roku odbyło się zebranie Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP i opiniowania biegłych sądowych przeprowadzone w trybie online, któremu przewodniczył kol. Zbigniew Neumann. Celem spotkania było rozpatrzenie wniosków o dokonanie okresowej weryfikacji rzeczoznawcy SIMP oraz nowych wniosków o przyznanie tytułu rzeczoznawcy SIMP. Komisja pozytywnie rozpatrzyła wszystkie wnioski.

W dniu 3 lipca 2023 roku w Centrali Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, zorganizowane z okazji XV-lecia Izby. W spotkaniu uczestniczył kolega Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

W dniu 29 czerwca 2023 roku odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP przyprowadzone w trybie online, któremu przewodniczył kolega Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

W dniu 28 czerwca 2023 roku w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. W posiedzeniu uczestniczył kol. Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

W dniu 26 czerwca 2023 roku w formie online za pośrednictwem platformy MS Teams odbyło się spotkanie dotyczące wdrożenia programu finansowo-księgowego enova 365. W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Zarządu Głównego SIMP oraz pracownicy księgowości ZG SIMP, Prezesi Oddziałów, przedstawiciele i księgowi z Oddziałów SIMP.

W dniu 22 czerwca 2023 roku odbyły się Mazowieckie Sympozja Spawalnicze: VI Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze i I Mazowieckie Sympozjum Obróbki Skrawaniem, które miały miejsce na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Główni organizatorzy wydarzeń to Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej. Partnerem VI MSS został Urząd Dozoru Technicznego.

W dniu 16 czerwca 2023 roku w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się pierwsze zebranie Komisji ds. Współpracy ze Służbami Mundurowymi SIMP, któremu przewodniczył kol. Jerzy Ickiewicz, prezes Oddziału SIMP w Białymstoku i jednocześnie członek ZG SIMP. Celem spotkania było omówienie planu działania Komisji w bieżącej kadencji.

W dniach 2-3 czerwca 2023 roku w Łańcucie odbyło się posiedzenie Rady Porozumienia Makroregionu Polski Południowo-Wschodniego SIMP w Łańcucie.

W dniu 30 maja 2023 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się IX Dzień Mechanika SIMP oraz XVI Forum Inżynierskie NOT. Oba wydarzenia zorganizowane wspólnie w wyniku porozumienia SIMP i FSNT-NOT odbyły się pod hasłem „Innowacyjna oferta młodych”. W tym samym czasie, w dniach 30 maja – 2 czerwca 2023 roku odbywały się Targi ITM Industry Europe 2023 – Przemysł Ery Cyfrowej, największe i najbardziej znaczące targi przemysłowe w centralnej części Europy, prezentujące światowe trendy zgodne z ideą Przemysłu 4.0. Do grona patronów ITM Industry Europe dołączyło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

W dniu 29 maja 2023 roku odbyło się w trybie online za pośrednictwem platformy MS Teams pierwsze z zaplanowanych spotkań szkoleniowych dotyczących wdrożenia w SIMP Systemu Obsługi Stowarzyszenia SORGA. Spotkanie otworzył kol. Tomasz Chmielewski, prezes SIMP, a poprowadził je kol. Jarosław Gębka, członek Zarządu Głównego SIMP. W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby, w tym m. in. przedstawiciele Oddziałów SIMP, członkowie Zarządu Głównego SIMP oraz pracownik biura ZG SIMP.

W dniu 26 maja 2023 roku w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Sekcji Poligrafów SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Szaefer, prezes Sekcji Poligrafów SIMP.

W dniu 26 maja 2023 roku odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP przyprowadzone w trybie online, któremu przewodniczył kolega Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

W dniu 23 maja 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP i opiniowania biegłych sądowych przeprowadzone w trybie online w celu dokonania wyboru jej przewodniczącego i sekretarza. Na funkcję przewodniczącego zaproponowano kol. Zbigniewa Neumanna, a na sekretarza kol. Krzysztofa Niczyporuka. W spotkaniu uczestniczyła koleżanka Elżbieta Białek, kierownik biura SIMP.

W dniu 21-23 maja 2023 roku w Pałacu Zjazdów PAN w Jabłonnie k/Warszawy, odbyła się XII Konferencja FiMM – Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Wytwarzania, zorganizowana przez Instytut Technik Wytwarzania Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej przy współudziale: Towarzystwa Modelowania Procesów Technologicznych SIMP, Sekcji Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN oraz The International Association for he Engineering Modeling, Analysis and Simulation Comunity NAFEMS.

W dniach 16-18 maja 2023 roku w Hotelu Wolin w Międzyzdrojach odbyła się XXVII Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza będąca jednocześnie 64. Międzynarodową Naukowo-Techniczną Konferencją Spawalniczą. Wydarzenie pod hasłem „Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania” zorganizowało BM Biuro Techniki Spawalniczej Marek Saperski w Szczecinie przy współpracy z Zachodniopomorską Sekcją Spawalniczą Oddział SIMP w Szczecinie oraz Polskim Towarzystwem Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział w Szczecinie.

W dniu 17 maja 2023 roku odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP przeprowadzone w trybie online, pod przewodnictwem kolegi Tomasza Chmielewskiego, prezesa SIMP.

W dniach 13-14 maja 2023 roku w Zamku SIMP w Rydzynie odbył się XX jubileuszowy Rajd Pojazdów Zabytkowych. W tegorocznej imprezie brały udział  samochody i motocykle wyprodukowane przed 1998 rokiem. Dla uczestników rajdu zorganizowano piknik połączony ze wspólnym ogniskiem i grillem. Zwycięzcom wręczono puchary i nagrody. Atrakcją był przemarsz uczestników z pochodniami przy oczku wodnym w entourage’u zamku i pokazy fajerwerków.

W dniu 28 kwietnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2022” pod przewodnictwem kolegi Wiesława Krzymienia. Celem spotkania było dokonanie oceny zgłoszonych wniosków do XVI edycji Konkursu i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Zarząd Główny SIMP.

W dniu 22 kwietnia 2023 roku w siedzibie Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu odbyły się uroczystości z okazji 50-lecia działalności Sekcji Poligrafów Oddziału SIMP w Kaliszu.

W dniu 20 kwietnia 2023 roku na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Gdańskiej odbyło się seminarium spawalnicze zorganizowane przez Pomorską Sekcję Spawalniczą SIMP Oddział w Gdańsku. Współorganizatorem seminarium był Zarząd Pomorskiej Sekcji Spawalniczej SIMP w Gdańsku. 

W dniu 19 kwietnia 2023 roku w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP pod przewodnictwem kolegi Artura Jewdosiuka, prezesa TRM SIMP. W spotkaniu uczestniczył kolega Tomasz Chmielewski, prezes SIMP. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących Standardu 3A – Standardów Rzeczoznawców SIMP w zakresie szacowania wartości maszyn, urządzeń i pojazdów (technicznego majątku ruchomego) i wdrożenia do praktyki rzeczoznawczej.

W dniu 14 kwietnia 2023 roku odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP przyprowadzone w trybie hybrydowym, któremu przewodniczył kolega Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

W dniu 3 kwietnia 2023 roku w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu), podczas którego rozpatrzono kandydatury do XI edycji tego wyróżnienia. Uroczystość wręczenia Honorowych Wyróżnień PLP odbyła się w ramach jubileuszu 30-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 22 kwietnia 2023 roku w sali widowiskowej PIT-RADWAR w Warszawie przy ul. Poligonowej 32.

W dniu 24 marca 2023 roku w auli Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej odbyło się zebranie Rady SIMP z udziałem Członków Honorowych Stowarzyszenia.

W dniu 23 marca 2023 roku w Akademii Nauk Stosowanych w Pile odbyło się XIII Seminarium nt. „Spawania metali” dotyczące wymagań, badań i nowych technologii w tym obszarze. Wydarzenie zorganizowała Katedra Inżynierii Mechanicznej Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, przy współpracy Rady Regionalnej Federacji SNT-NOT Oddział SIMP w Pile oraz Oddziałowej Sekcji Spawalniczej SIMP Koło SIMP przy ANS w Pile. Seminarium podzielone zostało na dwie części tematyczne, w tym pierwsza skierowana do uczniów, którzy myślą o związaniu przyszłości z kierunkami inżynierskimi, natomiast druga, to panel ekspercki ze specjalistami z całego kraju wraz z pokazami.

W dniach 10 i 11 marca 2023 roku odbyło się kolejne, 24 sympozjum „Wydarzenia Techniczne 2022 r.”, cykliczne wydarzenie organizowane przez Zarząd Oddziału SIMP w Jeleniej Górze. Spotkanie zorganizowano przy współudziale Krajowego Kluczowego Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH, którego m. in. reprezentował kolega Paweł Hofman, członek Zarządu SIMP, pełniący jednocześnie funkcję koordynatora Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu. Szerszą informację na temat tego spotkania publikujemy odrębnie.

W dniu 3 marca 2023 roku w Warszawskim Domu Technika NOT miały miejsce krajowe uroczystości związane ze Światowym Dniem Inżyniera. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Innowacje Inżynierskie dla bardziej prężnego świata”. Zainaugurowały ją dwa wykłady wygłoszone przez wybitnych specjalistów z Politechniki Warszawskiej i Poznańskiej, kolejno przez dr hab. inż. Mariusza Sochackiego, prof. PW, pt. „Wkład polskich twórców techniki w zrównoważony rozwój. Nowoczesne technologie półprzewodnikowe – optymalizacja wykorzystania energii elektrycznej” i prof. dr hab. inż. Janusza Wojtkowiaka pt. „Przyszłość polskiej energetyki: atom, OZE, wodór”. W dalszej części uroczystości zostały wygłoszone wykłady poświęcone zagadnieniom sztucznej inteligencji oraz osiągnięciom polskiej kosmonautyki, a także prezentacje dokonań studenckich kół naukowych z wybranych uczelni technicznych. Ważnym wydarzeniem ŚDI było uhonorowanie laureatów 29. edycji plebiscytu „Przeglądu Technicznego” o tytuł Złotego Inżyniera”, w tym: Diamentowym Inżynierem 2022 został prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – chemik, naukowiec i dydaktyk, rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych; Złotymi Inżynierami zostali dwaj mechanicy: dr hab. inż. Włodzimierz Adamski – rzeczoznawca SIMP i ekspert NOT kategoria: Infotechnologie i prof. dr hab. inż. Piotr Wolański – naukowiec, dydaktyk, związany z MEiL PW i Łukasiewicz ILOT kategoria: Konstrukcje. Ponadto, wśród wyróżnionych inżynierów znalazł się trzeci mechanik, mgr inż. Marek Stolarski, prezes Zarządu w firmie NEEL Sp. z o. o. kategoria: Innowacje. Obchody ŚDI uświetniło wręczenie odznaczeń państwowych. Otrzymali je z rąk Andrzeja Dery, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Mańkiewicz-Cudny Krzyż Komandorski OOP oraz Adam Wiśniewski Krzyż Oficerski OOP. W obchodach Światowego Dnia Inżyniera uczestniczyło liczne grono członków SIMP.

W dniu 2 marca 2023 roku, na skwerze Mirowskim w Warszawie, w alei im. Piotra Stanisława Drzewieckiego miało miejsce odsłonięcie pomnika inżyniera Piotra Drzewieckiego, zasłużonego działacza społecznego i gospodarczego, twórcy techniki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele SIMP, nasi koledzy z Oddziału Warszawskiego SIMP.

W dniu 3 lutego 2023 roku w auli Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Ogólnopolskie Konkursy SIMP o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP: XXII edycję na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej – rok akademicki 2021/2022 oraz XVI edycję dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe Technik-Absolwent – rok szkolny 2021/2022.

W dniu 31 stycznia 2023 roku odbyło się seminarium poświęcone tematyce bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego oraz odnawialnym źródłom energii elektrycznej zorganizowane przez NOT-FSNT Rady Miejskiej w Gliwicach we współpracy z Oddziałami SIMP i SITPChem w Gliwicach.

W dniu 30 stycznia 2023 roku odbyła się Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT, w obradach której uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych i terenowych jednostek organizacyjnych FSNT NOT, w tym delegat Stowarzyszenia kolega Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

W dniu 27 stycznia 2023 roku odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP przyprowadzone w trybie hybrydowym, któremu przewodniczył kolega Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

W dniu 25 stycznia 2023 roku kolega Włodzimierz Fleischer, prezes Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczył w XIV edycji Gospodarczej Inauguracji Roku 2023 w województwie lubuskim. Spotkanie zorganizowały Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A.

W dniu 12 stycznia 2023 roku w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się pierwsze w bieżącej kadencji zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP, któremu przewodniczył kol. Piotr Gębiś, prezes PTIM. Spotkanie poświęcone zostało podsumowaniu najważniejszych dla Towarzystwa wydarzeń w 2022 roku i planowanych zamierzeń w 2023 roku.

W dniu 11 stycznia 2023 roku przedstawiciele gorzowskiego Oddziału SIMP wzięli udział w inauguracji kolejnej edycji Programu Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia – Polska 2021-2027. Wydarzenie obyło się w Collegium Polonicum w Słubicach.

W dniu 10 stycznia 2023 roku w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się rozszerzone posiedzenie gremium koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego.
W trakcie posiedzenia podsumowana została ubiegłoroczna działalność i omówione przygotowania do uroczystości 30-lecia PLP. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Paweł Soroka, koordynator PLP. W zebraniu uczestniczył prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.

 

Skip to content