Kronika roku 2022

W dniu 30 marca roku odbyła się uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowująca XXVIII plebiscyt redakcji „Przeglądu Technicznego” i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT o tytuł Złotego Inżyniera 2021 roku. Tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, wybitny specjalista w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej oraz telekomunikacji, były rektor Politechniki Wrocławskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni (2012-2016), obecnie dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. Tradycyjnie przyznano też tytuły Honorowego Złotego Inżyniera 2021 roku. Otrzymali je: dr Stanisław Latek z Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, który od lat upowszechnia wiedzę dotyczącą energii jądrowej i pożytków z niej płynącej oraz Waldemar Pytel biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, który miał znaczący udział w doprowadzeniu zaniedbanego i zdewastowanego Kościoła Pokoju w Świdnicy do wpisania go na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz na Listę Pomników Historii Polski.
Pełna lista laureatów opublikowana jest na łamach „Przeglądu Technicznego” nr 3/2022.

W dniu 24 marca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB, które po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Regionu Gdańskiego i wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ponadto, dokonano wyboru: Zarządu Regionu Gdańskiego na kadencję 2021-2023 w składzie: Krzysztof Wołoszczyk – prezes, Monika Ogórek – wiceprezes Zarządu oraz Bogumił Banach, Alicja Bera, Hossein Ghaemi, Sławomir Gieroń, Krzysztof Gockowski, Hanna Pruszko, Marcin Skrzyński, Andrzej Szponar i Krzysztof Wróbel – członkowie Zarządu. Zarząd Główny TOP KORAB reprezentujący regiony gdański i szczeciński został wybrany w składzie: Krzysztof Wołoszczyk – prezes, Andrzej Banaszek – wiceprezes, Monika Ogórek – członek Zarządu.

W dniu 15 marca 2022 roku w siedzibie Zarządu Głównego SIMP obradowała pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Ryszarda Szczepanika Kapituła Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu), która wybrała tegorocznych laureatów X edycji spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe oraz członków Polskiego Lobby Przemysłowego. Szczegółowe informacje dotyczące wybranych osób do tego wyróżnienia zawarte są w Komunikacie Kapituły, który prezentujemy odrębnie. Uroczystość wręczenia Honorowych Wyróżnień PLP odbędzie się w sali konferencyjnej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie, w dniu 9 kwietnia 2022 r.

W dniu 4 marca 2022 roku w ramach tegorocznej edycji Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju pod hasłem „Zbudujemy lepszą inżynierię przyszłości” odbyła się konferencja w trybie on-line, której organizatorem była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Politechnika Warszawska.

W dniu 23 lutego 2022 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu Głównego SIMP przeprowadzone w trybie on-line, któremu przewodniczył kol. Piotr Janicki prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 15 lutego 2022 roku zmarł kol. dr inż. Zdzisław Richter – członek honorowy SIMP, zasłużony działacz Stowarzyszenia, organizacyjnie związany z Oddziałem SIMP w Krakowie, wieloletni członek Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP, a w latach 2010-2014 jej wiceprzewodniczący. Pogrzeb zmarłego, poprzedzony mszą świętą żałobną odbył się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W dniu 13 lutego 2022 roku zmarł kol. dr inż. Andrzej Pałżewicz – wiceprezes Oddziału SIMP w Gdańsku, pełniący tę funkcję przez okres wielu kadencji. Był także: długoletnim nauczycielem akademickim, dyplomowanym rzeczoznawcą SIMP w specjalności aparatura i urządzenia dla przemysłu chemicznego, specjalistą II stopnia w zakresie projektowania specjalistycznych maszyn i urządzeń przemysłowych, biegłym Sądów Okręgowych w Gdańsku i Toruniu, autorem i współautorem wielu opracowań technicznych, w tym m. in. ekspertyz technicznych, patentów i wzorów przemysłowych, laureatem wielu nagród oraz odznaczeń. Pogrzeb kol. Andrzeja odbył się 18 lutego 2022 roku na Cmentarzu Łostowickim.

W dniu 3 lutego 2022 roku zmarł kol. Polikarp Dudziak – członek honorowy SIMP, długoletni działacz Oddziału SIMP w Tarnowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się
7 lutego 2002 roku w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej na Burku, gdzie została odprawiona msza święta żałobna, po której pochowane zostały prochy w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Starym.

W dniu 1 lutego 2022 roku zmarł gen. dyw. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski – członek honorowy SIMP, zasłużony działacz Stowarzyszenia, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SIMP w latach 1967-1987. Msza święta żałobna odprawiona została w dniu 10 lutego 2022 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, po której odbył się pogrzeb na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

W dniu 23 stycznia 2022 roku zmarł prof. Lech Kobyliński, wybitny naukowiec, współtwórca okrętownictwa, konstruktor eksperymentalnych form jednostek pływających – wodolotów i poduszkowców, doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej, organizacyjnie związany z Towarzystwem Okrętowców Polskich KORAB. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 lutego 2022 roku na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Wspomnienia poświęcone Profesorowi zostaną opublikowane odrębnie.

Skip to content