Kronika roku 2018

18 grudnia 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się spotkanie członków Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego pod przewodnictwem prof. Pawła Soroki.
W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie odbyły się w wielu Oddziałach SIMP, w tym m.in. w: Warszawie, Radomiu, Jeleniej Górze i Łodzi spotkania opłatkowe.

16 grudnia 2018 r. zmarł kol. Jan Jęczkowski – honorowy członek SIMP, długoletni, zasłużony członek naszego Stowarzyszenia, pełniący w przeszłości wiele odpowiedzialnych funkcji, w tym m.in.: przewodniczącego Oddziału SIMP w Szczecinie, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego SIMP, wiceprzewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 21 grudnia 2018 r. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, poprzedzone mszą świętą żałobną odprawioną w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej na Gumieńcach.

14 grudnia 2018 r. w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału SIMP w Płocku. W wyniku dokonanych wyborów nowym prezesem Oddziału został kol. Jarosław Gębka.

8 i 9 grudnia 2018 r. w Rydzynie obradował XXXIV Walny Zjazd Delegatów SIMP, który podsumował minioną kadencję obejmującą lata 2014 – 2018 oraz dokonał wyboru Zarządu Głównego SIMP oraz organów kontrolno-orzekających, tj. Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP na następne 4 lata. Obradom przewodniczył podobnie jak na poprzednim Zjeździe kol. Janusz Mytko z Oddziału SIMP w Koszalinie. W wyniku wyborów prezesem SIMP na kolejną kadencję został kol. Piotr Janicki z Oddziału SIMP w Poznaniu. Szerszą informację na temat XXXIV WZD SIMP publikujemy odrębnie.

7 grudnia 2018 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się ostatnie przez XXXIV WZD SIMP zebranie Zarządu Głównego SIMP z udziałem członków Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Protokół z tego gremium publikujemy w całości odrębnie.

26 listopada 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie prezydium Komisji Seniorów SIMP, pod przewodnictwem kol. Kazimierza Gruszczyńskiego. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu działalności Komisji w 2018 r. oraz omówienie planu pracy na 2019 rok.

22 listopada 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP pod przewodnictwem kol. Dariusza Raczkowskiego. Komisja rozpatrzyła wnioski Oddziałów SIMP dotyczące nadania Odznaki im. Henryka Mierzejewskiego i Odznaki „Zasłużony Senior SIMP”.

22 listopada 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konkursowej o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej, pod przewodnictwem prof. Jana Pilarczyka. Podczas spotkania rozpatrzono prace dyplomantów i dokonano wyboru laureatów do XVIII edycji Konkursu.

21 listopada 2018 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie ZG SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte podczas tego zebrania publikujemy odrębnie.

16 listopada 2018 r. w Inkubatorze Technologicznym w Stalowej Woli odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 80-lecia działalności Oddziału SIMP w Stalowej Woli. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP.

13 listopada 2018 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie GKR SIMP pod przewodnictwem kol. Ryszarda Matusiaka. Tematem zebrania było omówienie sprawozdania z działalności GKR SIMP za okres kadencji 2014-2018.

12 listopada 2018 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie Prezydium ZG SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte podczas tego zebrania publikujemy odrębnie.

12 listopada 2018 r. w sali „C” Warszawskiego Domu Technika NOT” odbyło się szkolenie wewnętrzne dla księgowych i skarbników Oddziałów SIMP oraz dyrektorów i księgowych agend SIMP z udziałem członków ZG SIMP, Panią Ewą Niezgodą – biegłą rewident Kancelarii A. Bombik oraz przewodniczącym GKR SIMP kol. Ryszardem Matusiakiem. Celem szkolenia było ujednolicenie prowadzenia dokumentów księgowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych SIMP. Szkolenie prowadzili kol. kol.: Ryszard Wycichowski – skarbnik SIMP i Ewa Majewska – główna księgowa SIMP.

9 listopada 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się otwarcie wystawy pt. „Polska myśl technologiczna – wielki skok gospodarczy II Rzeczypospolitej”, zorganizowanej przez dyrektora Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie Pana Mirosława Zientarzewskiego. Otwarcia wystawy dokonała Pani Jadwiga Emilewicz – minister przedsiębiorczości i technologii z udziałem m.in. Pana Andrzeja Ziółkowskiego – prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w otwarciu wystawy uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

8 listopada 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konkursowej o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik Absolwent 2018 Roku, pod przewodnictwem kol. Stanisława Królikowskiego. Podczas spotkania rozpatrzono zgłoszenia kandydatów i wytypowano laureatów do XII edycji Konkursu.

25 października 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyły się Mazowieckie Dni Techniki. Głównymi organizatorami uroczystości byli: Oddział Warszawski SIMP oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Warszawie, a współorganizatorami: PWSZ w Ciechanowie i Oddział SIMP w Ciechanowie.

22-23 października 2018 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się narada kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej naszego Stowarzyszenia i przedstawicielami firm współpracujących z SIMP na podstawie zawartych umów franczyzy. Obrady prowadził kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Szersza informacja na ten temat zostanie opublikowana w kolejnym numerze „Wiadomości SIMP”.

22 października 2018 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się zebranie Prezydium ZG SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte podczas tego zebrania publikujemy odrębnie.

16-18 października 2018 r. w hotelu AQUARIUS SPA w Kołobrzegu odbyła się 47. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, której organizatorem było Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Oddział SIMP w Szczecinie.

16 października 2018 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbyło się uroczyste otwarcie Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING 2018 – czołowego wydarzenia targowego tej branży w Europie. Zarząd Główny SIMP reprezentował prof. Jan Pilarczyk – członek Zarządu Głównego SIMP.

15 października 2018 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta Gala z okazji 10-lecia Lubuskiego Klastra Metalowego. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Piotr Janicki – prezes SIMP i kol. Włodzimierz Fleischer – wiceprezes SIMP i prezes Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp.

14 października 2018 r. zmarł  kol. Andrzej Woźniacki – członek honorowy SIMP, wiceprezes SIMP, prezes Oddziału SIMP we Wrocławiu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 listopada 2018 r. w kaplicy przy ul. Siemianickiej w Obornikach Śląskich.

2 października 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP, pod przewodnictwem kol. Dariusza Raczkowskiego. Zebranie poświęcone było podsumowaniu działalności Komisji w kadencji 2014-2018.

28 września 2018 r. w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie oraz przy ul. Skierniewickiej w dzielnicy Wola, gdzie w latach okupacji istniała niemiecka fabryka Waverma, miała miejsce uroczystość upamiętniająca sabotaż uczniów tej szkoły, produkujących części do niemieckich okrętów podwodnych. W wydarzeniu tym uczestniczył w 1943 r. jako 17 latek Kolega Jerzy Zacharzewski – zmarły w 2017 r., długoletni członek SIMP związany organizacyjnie z Oddziałem Warszawskim oraz działacz Sekcji a następnie Towarzystwa N-T Obrabiarek i Narzędzi naszego Stowarzyszenia.

26-28 września 2018 r. w Silver Conference Center we Wrocławiu odbyła się 5. Międzynarodowa Konferencja Natryskiwania Cieplnego i Napawania pod hasłem: „Postęp, Zastosowania i nowoczesne technologie”. Organizatorami konferencji byli: Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, Centrum Laserowych Technologii Metali PŚk i PAN, Zarząd Główny SIMP i Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP. Konferencja organizowana jest w trzyletnich okresach (ostania odbyła się we Wrocławiu w 2015 r.).

26 września 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów, w czasie którego poruszane były tematy związane z bieżącą działalnością Sekcji, zbliżającymi się Targami Książki w Krakowie i Wrocławiu oraz wspólnie organizowanym z magazynem „Wydawca” w czasie targów w Krakowie Seminarium „Color managment w teorii i praktyce”. W czasie tych targów odbędzie się też podsumowanie i wręczenie nagród w „Rankingu drukarń dziełowych”. Dodatkowo Koledzy z Wrocławia przedstawili strategię działania w związku z Wrocławskimi Targami książki. Jednym z tematów był również Kongres Poligraficzny „ART OF COLOR”, organizowany przez MTP w Poznaniu, w którym kilka dni po zebraniu uczestniczyli przedstawiciele naszej Sekcji.

25 września 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie pod przewodnictwem Piotra Janickiego – prezesa SIMP odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

22 września 2018 r. w Domu Mechanika SIMP w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Porozumienia Makroregionu Południowo-Wschodniego, z udziałem prezesów i przedstawicieli 9 oddziałów (Bielsko-Biała, Gorlice, Kielce, Kraków, Lublin, Rzeszów, Sanok, Starachowice i Tarnów). W programie zebrania, któremu przewodniczył kol. Janusz Dobrzański omówione zostały m.in. następujące tematy: * informacja o działalności Rady Porozumienia w okresie kadencji 2014-2018, * informacje prezesów na temat sytuacji w oddziałach SIMP wchodzących w skład Makroregionu, * omówienie spraw związanych z XXXIV Walnym Zjazdem Delegatów SIMP, * dokonanie wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Makroregionu. W obradach w charakterze zaproszonych gości uczestniczyli kol. kol.: Piotr Janicki i Kazimierz Łasiewicki.

21 września 2018 r. w Hotelu Elbląg odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Oddziału SIMP w Elblągu. Program spotkania, któremu przewodniczył kol. Nestor Kantor – prezes Zarządu Oddziału obejmował: otwarcie imprezy i przywitanie gości, prezentację referatu pt. „70 lat SIMP na Ziemi Elbląskiej”, wystąpienia zaproszonych gości, wręczenie odznak honorowych SIMP, projekcję filmu „Rozwój Elbląga w XX wieku”, koncert muzyczny i uroczystą kolację. Informację na temat Jubileuszu prezentujemy odrębnie.

14 września 2018 r. w Domu Mechanika SIMP w Lublinie odbyło się uroczyste zebranie z okazji 35-lecia działalności Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Lublinie. Obradom przewodniczył prezes Koła kol. Jan Kot. Szerszą informację na temat tego wydarzenia prezentujemy odrębnie.

14 września 2018 r. w sali konferencyjnej Elektrowni Bełchatów odbyło się spotkanie z okazji 40-lecia Koła SIMP. Program uroczystości podzielony był na trzy części i obejmował: * sympozjum naukowo-techniczne, na które złożyły się referaty wygłoszone przez przedstawicieli ośrodków naukowych i przemysłu (Politechnika Częstochowska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Elektrownia Bełchatów) oraz prezentacje firm z branży mechanicznej (Ania Holding, Spetech, Sp. z o.o., Verg Sp. z o.o.), * uroczysta akademia, zakończona występem artystycznym – pokazem rysunków na piasku, połączonym z muzyką, * uroczysty obiad, koncert skrzypcowy i zabawę przy muzyce. Szerszą informację na temat Jubileuszu Koła SIMP przy Elektrowni Bełchatów publikujemy odrębnie.

12 września 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznego SIMP poświęcone m.in.: * przygotowaniom do 47 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących 2018, * przygotowaniom do 48 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących 2019, * konkursowi o nagrodę PTBNiDT za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki badań nieniszczących.

4 września 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

3 września 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Kapituły Członkostwa Honorowego SIMP, która ustaliła ranking kandydatów do nadania tytułu członka honorowego spośród osób zgłoszonych przez  Oddziały SIMP. Obradom przewodniczył kol. Janusz Dobrzański – Kanclerz Kapituły.

20 sierpnia 2018 r. w Kcyni odbyła się uroczystość związana z odsłonięciem tablicy poświęconej prof. Janowi Czochralskiemu, w związku z zakończeniem prac renowacyjnych grobowca rodzinnego, które zostały wsparte finansowo przez SIMP. W uroczystości, w imieniu Zarządu Głównego SIMP uczestniczył kol. Andrzej Gołąbczak – wiceprezes SIMP.

19 sierpnia 2018 r. zmarł w wieku 83 lat Kolega prof. Zdzisław Kośmicki – członek honorowy SIMP, emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Poznańskiej, wybitny specjalista w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn rolniczych oraz maszyn do robót ziemnych i drogowych, długoletni prezes Sekcji Maszyn i Ciągników Rolniczych SIMP, przewodniczący Rady Programowej czasopisma „Maszyny Rolnicze, Ogrodnicze, Leśne”, a także przewodniczący Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych. Msza pogrzebowa odbyła się 27 sierpnia 2018 r. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny z La Salette, a ceremonia pogrzebowa na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. W imieniu społeczności Simpowskiej obecni byli koledzy m.in.: Piotr Janicki – prezes SIMP i Tadeusz Pawłowski – wiceprezes Zarządu Oddziału SIMP w Poznaniu.

24 lipca 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Ustalenia i decyzje z posiedzenia tego gremium publikujemy odrębnie.

22 lipca 2018 r. w wieku 90 lat zmarł Kolega Władysław Świaniewicz – członek honorowy SIMP, były długoletni przewodniczący Oddziału SIMP w Białymstoku oraz członek Zarządu Głównego  SIMP. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 26 lipca 2018 r. na Cmentarzu Farnym w Białymstoku poprzedzona mszami żałobnymi odprawionymi w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku oraz w kaplicy na Cmentarzu Farnym. W uroczystości pogrzebowej, oprócz najbliższej rodziny udział wzięło kilkadziesiąt osób, w tym m.in. liczni przedstawiciele Oddziału SIMP w Białymstoku z jego prezesem kol. Jerzym Ickiewiczem oraz pracownicy Politechniki Białostockiej. W imieniu Zarządu Głównego obecny był kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

21-22 lipca 2018 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbył się VI Piknik Militarny – kolejny zlot grup rekonstrukcyjnych oraz pasjonatów tradycji wojskowej. Szerszą informację na temat tego wydarzenia prezentujemy odrębnie.

9 lipca 2018 r. po zakończeniu obrad NWZD, w siedzibie Zarządu Głównego SIMP kontynuowano zebranie ZG SIMP rozpoczęte 18 czerwca 2018 r. Ustalenia z tego zebrania zostały zapisane jako połączone z ustaleniami z czerwca br.

9 lipca 2018 r. w sali B Warszawskiego Domu Technika NOT odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP, którego celem było dokonanie wyboru firmy audytorskiej do zbadania łącznego sprawozdania finansowego SIMP za 2017 i 2018 rok. W wyniku obrad NWZD SIMP, któremu przewodniczył kol. Jan Pilarczyk, dokonano wyboru firmy A. BOMBIK Kancelaria Biegłego Rewidenta Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłopickiego 11/13.

29 czerwca 2018 r. w Domu Mechanika SIMP w Płocku odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 30-lecia Ośrodka SIMP-ZORPOT w Płocku. Z tej okazji na ręce kol. Jarosława Gębki – dyrektora ww. Ośrodka przekazane zostały w imieniu Zarządu Głównego SIMP okolicznościowe gratulacje i życzenia.

22 – 24 czerwca 2018 r. w Ośrodku „Bajkowy Zakątek” w Guzowym Piecu k. Gietrzwałdu odbyły się obrady Makroregionu Kujawsko-Pomorskiego, w którym uczestniczyli prezesi i przedstawiciele 9 Oddziałów SIMP.

18 czerwca 2018 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP z udziałem Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

14 czerwca 2018 r. na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbyło się II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze pn. Innowacje w spawalnictwie”, zorganizowane przez Zakład Inżynierii Spajania Instytutu Technik Wytwarzania oraz Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Główną część sympozjum, w którym wzięło udział ok. 250 osób stanowiły referaty prezentujące najnowsze  osiągnięcia naukowe i techniczne z zakresu spawalnictwa wraz z wystawą sprzętu spawalniczego. Obradom przewodniczył prof. Dariusz Golański – kierownik Zakładu Inżynierii Spajania. Gościem specjalnym sympozjum był kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, który uczestniczył w pierwszej części imprezy, wręczając wyróżnienia stowarzyszeniowe, w tym medal im. Stanisława Olszewskiego oraz kol. kol. Adam Baryłka i Robert Niwiński – reprezentujący Oddział Warszawski SIMP.

14 czerwca 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Rysiowskiego – wiceprzewodniczącego Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP odbyło się zebranie poświęcone rozpatrzeniu kolejnych wniosków na odznaki SIMP.

6  czerwca 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się kolejne zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

6 czerwca 2018 r. w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbył się VII Dzień Mechanika, podczas którego odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2017 roku”. Szerszą informację o uroczystości publikujemy odrębnie.

5 czerwca 2018 r. Zebranie Zarządu PTBNiDT poświęcone m.in.: ustaleniu ramowego planu działań Zarządu PTBNiDT SIMP na najbliższy okres oraz przygotowaniom do konkursu o nagrodę PTBNiDT za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą badań nieniszczących.

29 maja 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbył się audit certyfikacyjny podsumowujący audity przeprowadzone w losowo wybrany jednostkach organizacyjnych SIMP. W wyniku tych audytów, auditorzy z UDT CERT – Kazimierz Wójcik i Adam Goreń stwierdzili, że system zarządzania jest zgodny z kryteriami auditu oraz normą PN EN ISO 9001:2015.

28 maja 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie zgodnie z harmonogramem przeprowadzono audit wewnętrzny przez auditora wiodącego Magdalenę Zwolińską i auditora Małgorzatę Chodynko podczas którego niezgodności nie stwierdzono.

18 maja 2018 r. w restauracji „Nad Potokiem” w Kaczorowie  k. Jeleniej Góry odbyło się kolejne w bieżącej kadencji spotkanie prezesów 5 Oddziałów SIMP Makroregionu Dolnośląskiego, tj. Jeleniej Góry (gospodarz spotkania) oraz Legnicy, Wałbrzycha, Wrocławia i Zielonej Góry. W obradach w charakterze gościa uczestniczył przedstawiciel firmy „Romatex” z Jeleniej Góry.

26 kwietnia 2018 r. w Sali A Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie inżynierów polskich i polonijnych z okazji 100-leia odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. „Wkład Inżynierów w odzyskanie niepodległości i budowę państwowości”. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w spotkaniu uczestniczyli kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

20 kwietnia 2018 r. w Hotelu Łańcut odbyła się uroczystość z okazji 80-lecia istnienia i działalności Oddziału SIMP w Rzeszowie, którą prowadzili koledzy Janusz Dobrzański – prezes Oddziału i wiceprezes Włodzimierz Adamski. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

19 kwietnia 2018 r. marł Kolega Janusz Konfisz – dyrektor Ośrodka SIMP-ZORPOT w Koszalinie. Ceremonia pogrzebowa poprzedzona mszą św. żałobną odprawioną w kościele p.w. św. Kazimierza w Koszalinie odbyła się w dniu 24 kwietnia br. na miejscowym Cmentarzu Komunalnym.

18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie obradowała Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2017 roku”, która po zapoznaniu się ze zgłoszonymi przez Oddziały SIMP i Instytuty Naukowo-Badawcze osiągnięciami, zaproponowała podział nagród, zaakceptowany przez Zarząd Główny SIMP. Obradom przewodniczył kol. Janusz Gradowski – przewodniczący ww. Komisji.

18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Dariusza Raczkowskiego odbyło się zebranie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP poświęcone rozpatrzeniu kolejnych wniosków na odznaki SIMP.

16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się uroczyste spotkanie Polskiego Lobby Przemysłowego, pod przewodnictwem prof. Pawła Soroki – koordynatora PLP. Podczas spotkania wręczono medale nadane przez Ministra Obrony Narodowej. Wśród wielu odznaczonych, Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” otrzymał kol. Adam Baryłka – wiceprezes Oddziału Warszawskiego SIMP. W uroczystości wziął udział kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

13 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja naukowa pn. „Przemysł 4.0. Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń”, zorganizowana przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Współorganizatorem imprezy był Lubuski Klaster Metalowy.

12 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału SIMP w Poznaniu odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie plenarne Komisji Seniorów SIMP, pod przewodnictwem kol. Kazimierza Gruszczyńskiego. W zebraniu wzięli udział Przewodniczący Oddziałowych Kół SIMP. Zebranie poświęcone było omówieniu podsumowaniu działalności Kół Seniorów SIMP w roku 2017 i planom na rok 2018. Odbyły się także wybory zarządu Komisji Seniorów przy ZG SIMP na kadencję 2018 – 2022.

8 kwietnia 2018 r. w Sali Posągowej Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pod nazwą „Rydzyna i Zamek XV – XX w., przygotowanej przez nowego dyrektora Zamku kol. Zbigniewa Szukalskiego. W otwarciu o zwiedzeniu wystawy uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Kornela Malcherka, Starosty Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka, Prezesa SIMP Piotra Janickiego oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Rydzyny.

5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, podczas którego poruszono następujące sprawy: * wprowadzenie przepisów RODO; * informacja z przygotowań do 47 KKBN; * przygotowania do Walnego Zebrania Delegatów PTBNiDT SIMP; * przygotowanie i dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Oddziałów PTBNiDT; * dyskusja dotycząca procedury rekomendacji instytucji certyfikującej dla ICNDT/EFNDT; * przygotowania do konkursu o nagrodę PTBNiDT za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą badań nieniszczących.

30 marca 2018 r. zmarł kol. Krystian Belczyk – Członek Honorowy SIMP,  długoletni prezes Oddziału SIMP w Gorlicach, członek ZG SIMP, wiceprzewodniczący Rady SIMP i wieloletni dyrektor Ośrodka SIMP-ZORPOT w Gorlicach. Uroczystości pogrzebowe poprzedzone mszą św. odprawione  w Gorlicach w kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli, odbyły się na Cmentarzu Komunalnym w dniu 4 kwietnia 2018 r. W imieniu ZG SIMP w uroczystości uczestniczyli kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP, Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP, Piotr Gębiś i Jan Zagórski – członkowie ZG SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

24 – 25 marca 2018 r. w Zamku SIMP Rydzynie odbyło się posiedzenie Rady SIMP z udziałem Członków Honorowych Stowarzyszenia, pod przewodnictwem kol. prof. Jana Pilarczyka. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

24 marca 2018 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość XXV-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego, podczas którego zostały wręczone Honorowe Wyróżnienia PLP „Bene Meritus pro Industria Poloniae”. Wyróżnienia otrzymali m.in. dwaj członkowie SIMP, tj. kol. Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP i kol. Tomasz Babul – członek Zarządu Głównego SIMP. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

24 marca 2018 r. zmarł kol. Stefan Manitius – członek honorowy SIMP związany organizacyjnie z Oddziałem SIMP w Gdańsku, b. wieloletni przewodniczący Zarządu Oddziału i Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP oraz członek Zarządu Głównego SIMP. Uroczystości żałobne, w których w imieniu Zarządu Głównego SIMP uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki odbyły się 29 marca 2018 r. w Gdańsku – Wrzeszczu na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko”, przy ul. Srebrniki 12.

23-24 marca 2018 r. w Rydzynie pod przewodnictwem prezesa SIMP kol. Piotra Janickiego obradował Zarząd Główny SIMP. Ustalenia i decyzje tego gremium publikujemy odrębnie.

14 marca 2018 r. zmarł kol. Henryk Orzechowski – członek honorowy SIMP i długoletni, aktywny działacz Oddziału Wrocławskiego SIMP. Uroczystości pogrzebowe poprzedzone mszą św. odprawioną w Kaplicy Cmentarza Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu odbyły się 23 marca 2018 r.

14 marca 2018 r. w odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP, pod przewodnictwem kol. Dariusza Raczkowskiego. Podczas zebrania rozpatrzono wnioski Oddziałów SIMP na odznakę im. Henryka Mierzejewskiego i Zasłużonego Seniora SIMP.

5 marca 2018 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae”. W spotkaniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

28 lutego 2018 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczystość wręczenia tytułów „Złoty Inżynier 2017”, uzyskanych w XXIV edycji plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego”.

28 lutego  2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP, którego celem było: * podsumowanie działalności Sekcji w 2017 r., * zaplanowanie działań (głównie konferencji) w 2019 r., * rozpatrzenie wniosków o odznaczenie medalem Stanisława Olszewskiego, * przygotowanie akcji sprawozdawczo-wyborczej przed XXXIV WZD SIMP (wybory w Oddziałach Sekcji, * wybór delegatów na Walne Zebranie Sekcji Spawalniczej, * ustalenie terminu i miejsca tego zebrania.

24 – 25 lutego 2018 r. w Rydzynie odbyło się zebranie Towarzystwa Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego SIMP, pod przewodnictwem kol. Wojciecha Krugiełki.

23 lutego 2018 r. w Centrum Konferencyjnym nad Wisłą w Płocku odbyło się spotkanie koleżeńskie z okazji 67-lecia działalności Oddziału SIMP w Płocku, podczas którego przedstawiono historię Oddziału i jego plany na przyszłość.

16 lutego 2018 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie Prezydium ZG SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje przez to gremium publikujemy odrębnie.

15 lutego 2018 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji w sprawie wyboru kandydata na dyrektora Zamku SIMP w Rydzynie.

8 lutego 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej Miesięcznika Naukowo-Technicznego „Mechanik”. Spotkaniu przewodniczył redaktor naczelny czasopisma prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c., który podsumował poprzedni rok pracy redakcji. O współpracy i wspólnych projektach z „Mechanikiem” mówił sekretarz generalny SIMP – Kazimierz Łasiewicki. Natomiast przewodniczący rady programowej prof. dr. hab. inż. Józef Gawlik zaprezentował założenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące ewaluacji czasopism naukowych. Obecni na posiedzeniu profesorowie z najważniejszych uczelni technicznych i jednostek naukowych w kraju dyskutowali m.in. o możliwościach rozwoju czasopisma, jego umiędzynarodowieniu, a także o oczekiwaniach czytelników i środowiska naukowego.

2 lutego 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Sekcji Poligrafów SIMP pod przewodnictwem kol. Tadeusza Chęsego. Podczas spotkania omówiono działalność Sekcji w kadencji 2014-2018 oraz przekazano uwagi i spostrzeżenia dotyczące programu działalności Sekcji w przyszłej kadencji, tj. 2018-2020. Na zakończenie uczestnicy zebrania złożyli wizytę w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, z którym wspólnie zorganizowali obchody Dni Gutenberga, w Jego 550. rocznicę śmierci.

31 stycznia 2018 r. zmarł kol. Stanisław Kowalczuk – członek honorowy SIMP i prezes Oddziału Olsztyńskiego od kilkudziesięciu lat, wcześniej sekretarz Zarządu Oddziału. Uroczystości pogrzebowe, poprzedzone mszą św. odprawioną w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie, odbyły się na miejscowym Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej. Wśród licznie zgromadzonych osób uczestniczących w pogrzebie obecni byli pracownicy biura ZG SIMP oraz sekretarz generalny SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki.

28 stycznia 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się finał ogólnopolskiego konkursu MISTRZ TECHNIKI FSNT-NOT oraz tradycyjne noworoczne spotkanie działaczy. Jednym z tematów spotkania były Narodowe Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. Zarząd Główny SIMP reprezentowali kol. kol. Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

24 stycznia 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się noworoczne spotkanie gremium koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego, któremu przewodniczył prof. Paweł Soroka.

20 stycznia 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP w celu dokonania zmian w statucie SIMP, dostosowując je do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 19 listopada 2015 r., poz. 1923). Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

19 stycznia 2018 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego. Ustalenia i decyzje podjęte podczas zebrania publikujemy odrębnie.

19 stycznia 2018 r. w Warszawie pod przewodnictwem kol. Piotra Gębisia prezesa Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP odbyło się zebranie poświęcone: podsumowaniu XIII Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa, przygotowaniu do kolejnej konferencji EUROPENKONES’2017, informacji o działalności Oddziałów Towarzystwa, przyjęciu kierunków działania PTIM SIMP na 2018 rok, omówieniu akcji sprawozdawczo-wyborczej w Oddziałach Towarzystwa, a także współpracy z Krajowym Porozumieniem Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych.

7, 14 i 21 stycznia 2018 r. w Zamku SIMP w Rydzynie po raz 32 odbyły się koncerty noworoczne, podczas których wystąpiła Capella Zamku Rydzyńskiego i uznani soliści. W programie wykonano najpiękniejsze utwory m.in. znane z koncertów noworocznych w Wiedniu.

Skip to content