Kronika 2016 roku

 

19 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Technika NOT w Radomiu odbyło się koleżeńskie spotkanie opłatkowo-noworoczne Zarządu Oddziału Radomskiego SIMP.  

15 grudnia 2016 r. w Domu Technika NOT w Tarnowie obyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 40-lecia Oddziału Tarnowskiego SIMP. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP.

14 grudnia 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Gębisia. Program spotkania przewidywał m.in.: informację na temat prowadzonej działalności w oddziałach Towarzystwa oraz ich planach na 2017 rok, relację Prezesa Towarzystwa z podjętych działań w okresie od maja do grudnia 2016 r. oraz przyjęcie planu pracy Zarządu PTIM na 2017 rok.

12 grudnia 2016 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Krajowej FSNT-NOT, na którym wybrano władze FSNT-NOT na kadencję 2016-2020, tj.: Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes, Józef Szczepan Suchy, Marek Grzywacz, Stefan Góralczyk. Kamil Wójcik i Tadeusz Pawłowski – członkowie Zarządu. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele SIMP kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP i Stanisław Królikowski – członek ZG SIMP.

10 grudnia 2016 r. Sekretarz Generalny SIMP odwiedził przebywającego w Szpitalu Sanatoryjnym w Iwoniczu Zdroju kol. Krystiana Belczyka Honorowego Prezesa Oddziału SIMP w Gorlicach, przekazując w imieniu Prezesa SIMP i członków Zarządu Głównego serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne oraz wydaną z okazji 90-lecia SIMP „Księgę Inżynierów i Techników Mechaników Polskich”, a także okolicznościowy medal.

9 grudnia 2016 r. w Gorlicach odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 50-lecia SIMP. Program uroczystości w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym m.in. zaproszeni goście, tj. Starosta Powiatowy w Gorlicach Karol Górski, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Prezes Zarządu Sądeckiej Federacji SNT NOT Andrzej Jakubowski, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Renata Stępień i Sekretarz Generalny SIMP Kazimierz Łasiewicki, obejmował:

  • prezentację historii 50-lecia SIMP w Gorlicach,
  • wręczenie odznaczeń stowarzyszeniowych,
  • referat Prezesa Towarzystwa Inżynierii Medycznej,
  • wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości,
  • występ uczniów Szkoły Muzycznej w Gorlicach.

Obradom przewodniczył kol. Karol Myśliwiec z aktywnym udziałem prezesa Oddziału SIMP w Gorlicach Romana Jamro.

8 grudnia 2016 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w ogólnopolskich konkursach SIMP:

– na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej
uczelni technicznej” – XVI edycja – pod honorowym patronatem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina,

– dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik-Absolwent – X edycja – pod
honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej.

Współorganizatorem imprezy był portal Kariera dla Inżyniera, którego prezesem jest Pan Mariusz Myka.

2 grudnia 2016 r. w drukarni „Ortis” we Wrocławiu odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP, pod przewodnictwem kol. Tadeusza Chęsego, podczas którego Pan Michał Grzesik – członek zarządu drukarni „Ortis” przedstawił historię drukarni i obecny jej profil produkcji.  Ponadto kol. Tadeusz Chęsy poinformował o uczestnictwie członków Zarządu Sekcji w różnych imprezach naukowo-technicznych oraz o jubileuszu 90-lecia działalności Stowarzyszenia. Po zakończeniu spotkania uczestnicy udali się do Hali Stulecia, w której odbywały się Targi Dobrej Książki.

2 grudnia 2016 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się uroczystość z okazji 90-lecia SIMP, w której uczestniczyło ponad 200 osób, w tym liczna grupa młodzieży ze szkół zawodowych z nauczycielami i dyrektorami, a także studenci i pracownicy naukowi PŚl. Obradom przewodniczył kol. Lesław Kmiecik prezes Oddziału SIMP w Gliwicach, który zaznaczył swój aktywny udział m.in. prezentując 90-letnią historię SIMP. Gratulacje i życzenia od Prezesa Piotra Janickiego i Zarządu Głównego SIMP przekazali uczestniczący w uroczystości kol. kol.: Jan Pilarczyk i Kazimierz Łasiewicki.

1 grudnia 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, pod przewodnictwem prof. Tomasza Chadego.  Podczas zebrania omówiono m.in.: sprawozdanie z 45 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących,  sprawy związane z organizacją 46 KKBN, proces walidacji materiałów szkoleniowych i egzaminacyjnych, a także stan realizacji przygotowywanej przez PTBNiDT SIMP nagrody na najlepszą pracę magisterską/inżynierską z tematyki badań nieniszczących. Ponadto postanowiono przygotować wystąpienie do Europejskiego Komitetu Badań Nieniszczących (European Federation for Non-Destructive Testing – EFNDT) z propozycją zorganizowania w 2022 r. Kongresu tej organizacji przez PTBNiDT SIMP oraz Zarząd Główny SIMP.

28 listopada 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Seniorów SIMP, pod przewodnictwem kol. Kazimierza Gruszczyńskiego. Głównym tematem spotkania było podsumowanie działalności Komisji w 2016 r. oraz omówienie planu pracy na 2017 rok.

25 listopada 2016 r. w Sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 90-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. W uroczystości wzięło udział 270 osób.

24 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

22 listopada 2016 r. na Wydziale Techniczno-Przyrodniczym Politechniki Wrocławskiej w Legnicy odbyło się uroczyste spotkanie związane z ogłoszeniem wyników konkursu Technik Absolwent 2016 oraz wręczeniem laureatom ze szkół zawodowych współpracujących z Oddziałem SIMP w Legnicy dyplomów, nagród i wyróżnień. Podczas uroczystości jego uczestnicy wysłuchali wykładu  dr inż. Grzegorza Lesiuka nt. „Mechanika i jej wkład w rozwój cywilizacji” oraz wystąpień zaproszonych gości.

17 listopada 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Głównej Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik-Absolwent”, pod przewodnictwem kol. Stanisława Królikowskiego. Była to X edycja konkursu, która wyłoniła trzech Super Techników 2016.

14 listopada 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP, któremu przewodniczył kol. Dariusz Raczkowski.

8 listopada 2016 r. w Sali konferencyjnej Lubelskiego Domu Technika w Lublinie odbyła się uroczystość z okazji 65-lecia Oddziału SIMP w Lublinie. Program spotkania obejmował m.in.: referat okolicznościowy, który wygłosił prezes Oddziału kol. Paweł Chojnacki, wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, wręczenie medali, odznak i wyróżnień oraz spotkanie towarzyskie. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w uroczystości jubileuszowej uczestniczył  kol. Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP.

25 listopada 2016 r. z inicjatywy Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie w kościele pw. Św. Wojciecha i Św. Stanisława w Rzeszowie została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych członków Oddziału Rzeszowskiego SIMP.

25 października 2016 r. w Sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT, w której uczestniczyli przedstawiciele SIMP kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP i Stanisław Królikowski – członek Zarządu Głównego SIMP.

21-22 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Makroregionu Południowo-Wschodniego, którego gospodarzem był Oddział SIMP w Starachowicach. Otwarcia zebrania dokonał prezes Oddziału kol. Jan Pudło. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady z Oddziałów SIMP w: Starachowicach, Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie i Gorlicach.

21 października 2016 r. w Hali Lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki im. prof. Jana Pazdura odbyła się uroczysta Sesja Jubileuszowa z okazji 90-lecia Oddziału SIMP w Starachowicach. W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu Głównego SIMP w osobach kol. kol.: Janusz Dobrzański, Jan Zagórski i Kazimierz Łasiewicki.

19 października 2016 r. w ramach Radomskich Dni Techniki NOT odbył się XXVIII Dzień Mechanika, którego organizatorem był Oddział SIMP w Radomiu. Organizacyjnie składał się on z dwóch paneli tematycznych, tj. zwiedzenia Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu oraz sympozjum specjalistycznego przeprowadzonego w sali konferencyjnej Domu Technika NOT.

19-21 października 2016 r. odbyły się VI Warszawskie Dni Techniki pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika i Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Organizatorami imprezy byli: Oddział Warszawski SIMP, Politechnika Warszawska i Naczelna Organizacja Techniczna.

18-20 października 2016 r. w Sosnowcu odbyła się Naukowo-Techniczna Konferencja pod hasłem „TECHNOLOGIE XXI WIEKU”. Organizatorami konferencji byli: Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Sekcja Spawalnictwa SIMP i Polskie Towarzystwo Spawalnicze.

18 października 2016 r. w sali Mistral hotelu Aquarius Spa w Kołobrzegu odbyło się kolejne zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, któremu przewodniczył prof. Tomasz Chady. Tematyka zebrania obejmowała m.in.: stan przygotowań do 46. KKBN, wybory organizatora 47. KKBN oraz informację o nowo powołanym czasopiśmie „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”.

15 października 2016 r. w sali koncertowej Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia działalności Oddziału SIMP w Bydgoszczy. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Ryszard Wycichowski – skarbnik SIMP.

12-14 października 2016 r. w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska pt. „Problemy Muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”, podczas której:

  • dr inż. Wojciech Krugiełka – prezes Towarzystwa Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego SIMP wygłosił referat pt. „Czym jest renowacja pojazdu mechanicznego – jej zakres i przebieg”.
  • Janusz Grzelak – członek TRTMiRD SIMP w swoim wystąpieniu omówił temat „Ruchome zabytki techniki – pojazdy, ciągniki, silniki a stosowanie zasad konserwatorskich i przepisy prawa”.

Obie prelekcja spotkały się z dużym zainteresowaniem i ożywioną dyskusją uczestników konferencji, w tym także obecnego przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Zbigniewa Maja – naczelnika Wydziału Spraw Konserwatorskich.

11 października 2016 r. w Urzędzie Dozoru Technicznego w Warszawie odbyło się szkolenie pt. „Normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 – nowe wymagania”. W szkoleniu uczestniczył kol. Ryszard Wycichowski – pełnomocnik Prezesa SIMP ds. Systemu Zarządzania Jakością.

6 października 2016 r. w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

4 października 2016 r. w ramach Międzynarodowych Targów Medycznych w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Optymalizacja kosztów eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej szpitala”, na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Organizatorem konferencji było Towarzystwo Inżynierii Medycznej SIMP, kierowane przez prezesa Towarzystwa Józefa Biernata.

21 września 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych, w którym kol. Piotr Gębiś – prezes PTIM SIMP pełni funkcję wicekoordynatora KPSRS. Podczas zebrania przedstawiono informację o podjętych działaniach w okresie od czerwca do sierpnia 2016 r. oraz przeprowadzono konsultację projektu ustawy o zmianie ustawy o ruchu drogowym z 25 lutego 2014 r.

17 września 2016 r. w Centrum Dydaktycznego Badania Kół Zębatych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Oddziału Kaliskiego SIMP. W programie Sesji wygłoszone zostały: referat historyczny oraz referat naukowy prof. Edmunda Weissa nt. „Wytwarzanie przyrostowe – możliwości i wyzwania”, wręczono odznaki i wyróżnienia oraz przekazane zostały gratulacje i życzenia zaproszonych gości, w tym m.in. sekretarza generalnego SIMP kol. Kazimierza Łasiewickiego przekazane w imieniu Zarządu Głównego SIMP.

Interesującym punktem programu Sesji, której przewodniczył kol. Stanisław Adamczak – prezes Oddziału SIMP w Kaliszu było zwiedzenie Centrum Dydaktycznego Badania Kół Zębatych. Sesję zakończyło spotkanie koleżeńskie połączone  z poczęstunkiem.

16 września 2016 r. w hotelu „Krucze Skały” w Karpaczu odbyło się poszerzone spotkanie prezesów i przedstawicieli Oddziałów Makroregionu Dolnośląskiego SIMP, z okazji obchodów 90-lecia powstania Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. W programie imprezy, której przewodniczył kol. Henryk Mackiewicz – prezes Oddziału SIMP w Jeleniej Górze odbył się wykład prof. Edwarda Chlebusa z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej nt. „Rozwój polskiego przemysłu – horyzont 2020” oraz wystąpienia kolegów: Andrzeja Woźniackiego – prezesa Oddziału SIMP we Wrocławiu i wiceprezesa SIMP, Wiktora Obuchowicza – prezesa Oddziału SIMP w Zielonej Górze, Zbigniewa Metanowskiego – prezesa Oddziału SIMP w Legnicy oraz Henryka Mackiewicza – prezesa Oddziału SIMP w Jeleniej Górze. Po zakończeniu części merytorycznej zebrania odbyła się impreza artystyczna i uroczysta kolacja.

15 września 2016 r. w Warszawie odbyło się zebranie Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczący i Diagnostyki Technicznej SIMP, któremu przewodniczył prof. Tomasz Chady.

13 września 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym – rok akademicki 2014/2015, pod przewodnictwem prof. Jana Pilarczyka. Podczas spotkania dokonano oceny prac nadesłanych do finału XVI edycji konkursu, a następnie wyłoniono prace zakwalifikowane do nagród głównych i wyróżnień.

8 września 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Komisji Statutowo-Regulaminowej SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Woźniacki.

12 sierpnia 2016 r. w siedzibie Zarządu Oddziału SIMP w Poznaniu odbyło się kolejne zebranie Prezydium ZG SIMP, którego głównymi tematami było: omówienie stanu przygotowań do Sesji Jubileuszowej z okazji 90-lecia działalności SIMP oraz przygotowanie opinii do Planu Wicepremiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego.

25 lipca 2016 r. zmarł kol. płk. mgr inż. Antoni Sokołowski, prezes Oddziału SIMP w Stalowej Woli. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 lipca 2016 r. w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli, z udziałem asysty honorowej wojska. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na cmentarzu w Jastkowicach, miejscowości w której urodził się i wychował się kol. Antoni Sokołowski. W pożegnaniu naszego Kolegi uczestniczyło liczne grono bliskich, znajomych, współpracowników i wielu innych osób, których poznał na swojej drodze życiowej. Nie zabrakło przedstawicieli instytucji miejskich i powiatowych. Wśród zgromadzonych byli przedstawiciele i pracownicy: 6. Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego ze Stalowej Woli, Jednostki Wojskowej w Nisku, Huty Stalowa Wola, MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, MAN Bus & Coach, Taran Sp. z o.o., R&G Sp. z o.o., ZM Dezamet S.A. i wielu innych firm, z którymi w swojej bogatej karierze zawodowej kolega Stanisław Sokołowski współpracował. Na pogrzebie obecni byli licznie zgromadzeni członkowie Stalowowolskiego Oddziału SIMP, w tym przedstawicieli Koła z Nowej Dęby oraz przedstawiciele oddziałów z Makroregionu Południowo-Wschodniego.

23-24 lipca 2016 r.  w Zamku SIMP Rydzynie odbyła się czwarta edycja pikniku i wystawy militarnej. Dwudniowy piknik rozpoczęła parada wojska i ok. 20 grup rekonstrukcyjnych spod wiatraka w Rydzynie. Wokół zamku i przed oficynami była możliwość oglądania sprzętu wojskowego, głównie z 4. zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego. W drugim dniu otwarta została wystawa „Militaria I i II wojny światowej”, w ramach której zaprezentowano ok. 500 eksponatów.

23 lipca 2016 r. zmarł kol. Witold Kawecki, Członek Honorowy SIMP, członek najwyższych władz SIMP w latach 1963-1990, delegat Stowarzyszenia do Rady Głównej NOT, przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku SIMP w Rydzynie, inicjator i współorganizator Zjazdów Zgrupowania Oddziałów SIMP Ziem Zachodnich i Północnych. Uroczystości pogrzebowe z udziałem licznych współpracowników, koleżanek i kolegów oraz przyjaciół z SIMP odbyły się w dniu 28 lipca 2016 r. w Poznaniu na Cmentarzu Komunalnym Junikowo.

21 lipca 2016 r. zmarł kol. dr hab. inż. Marek Gawliński, prof. PWr. – prezes Sekcji Uszczelnień i Techniki Uszczelniania SIMP. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele p.w. św. Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu przy ul. Krzywoustego 291, a ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym przy ul. Gorlickiej 19.

1-3 lipca 2016 r. w hotelu „Pan Tadeusz” w Osielsku k/Bydgoszczy odbyło się kolejne posiedzenie Rady Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego. Organizatorem spotkania był Zarząd Oddziału SIMP w Bydgoszczy. Obradom przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski – przewodniczący Makroregionu, prezes Oddziału SIMP w Toruniu. Poza obradami organizatorzy przygotowali szereg atrakcji turystycznych, w ramach których odbyło się m.in. zwiedzanie Muzeum „Exploseum” (fabryka dynamitu), Muzeum „Ściśle Tajne” (podziemne centrum dowodzenia dla sztabu kryzysowego Bydgoskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz rejs statkiem po Brdzie, a także zwiedzanie historycznych „zakamarków” Bydgoszczy.

28 czerwca 2016 r. w 90. rocznicę powstania SIMP kol. kol. Kazimierz Łasiewicki -sekretarz generalny SIMP i Dariusz Raczkowski – prezes Oddziału Warszawskiego SIMP uczestniczyli w uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, której przewodniczył dziekan WIP – prof. Andrzej Kolasa. Posiedzenie Rady było okazją do zaprezentowania przez Sekretarza Generalnego SIMP okoliczności związanych z zebraniem konstytucyjnym, które odbyło się 28 czerwca 1926 r. w pomieszczeniach Laboratorium Obróbki Metali Politechniki Warszawskiej, kierowanym przez prof. Henryka Mierzejewskiego, założyciela i pierwszego prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich.

20 czerwca 2016 r. w siedzibie Oddziału SIMP w Poznaniu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Działalności Gospodarczej SIMP, pod przewodnictwem kol. Jacka Mańczaka.

17 czerwca 2016 r. w Domu Technika NOT we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody 70-lecia działalności Oddziału Wrocławskiego SIMP, z udziałem władz i członków Stowarzyszenia, skupionych w kołach i sekcjach naukowo-technicznych. Obecni byli także kol. Piotr Janicki – prezes SIMP, przedstawiciele Makroregionu Dolnośląskiego obejmującego Oddziały SIMP w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz zaproszeni goście, łącznie 71 osób.

17 czerwca 2016 r. w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Solankach Inowrocławskich odbyła się uroczysta gala z okazji 30-lecia Drukarni POZKAL, założonej przez Tadeusza Chęsego – prezesa Sekcji Poligrafów SIMP. Firma aktualnie prowadzona przez syna Artura oraz synową Agnieszkę Osiecką-Chęsy, od wielu lat znajduje się w czołówce najlepszych drukarni dziełowych oraz największych przedsiębiorstw w regionie, z całkowicie polskim kapitałem i zatrudnieniem ok. 250 pracowników. W jubileuszowej uroczystości oprócz licznie zgromadzonych pracowników uczestniczyli m.in. wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, zastępca prezydenta miasta Inowrocławia Ireneusz Stachowiak oraz sekretarz generalny SIMP Kazimierz Łasiewicki.

16-18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu odbył się XXV Kongres Techników Polskich pod hasłem „Technika – Człowiekowi” wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich pod hasłem „Inżynierowie Polsce i Światu”. Celem III ŚZIP była wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacji, transferu nowych technologii, podniesienia rangi polskiej nauki i konkurencyjności polskiej gospodarki na świecie. W Kongresie udział wziął prezes SIMP kol. Piotr Janicki.

10 czerwca 2016 r. w Karczmie „Raz na wozie” w podłódzkiej wsi Buczek odbyła się uroczystość z okazji 80-lecia działalności Stowarzyszenia w regionie łódzkim, której przewodniczył kol. Stanisław Sucharzewski – prezes Oddziału SIMP w Łodzi.

8 czerwca 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

3 czerwca 2016 r. w Zajeździe „Na Rozdrożu” w miejscowości Nieborów k. Skierniewic odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia działalności Oddziału SIMP w Skierniewicach, którą poprowadzili prezes Oddziału – Andrzej Zarębski oraz sekretarz Oddziału i dyrektor Biura – Józef Jarecki. Wydarzeniami towarzyszącymi było uroczyste oddanie do użytku nowo zakupionego lokalu oraz zwiedzenie zabytkowego kompleksu pałacowego w Nieborowie.

19 maja 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego w Warszawie odbyło się zebranie Sekcji Poligrafów SIMP, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Chęsy. Zebranie poświęcone było m.in. omówieniu spraw związanych z uroczystymi obchodami Jubileuszu 30-lecia Drukarni POZKAL, działalności Polskiej Izby Druku oraz sprawom bieżącym Sekcji. Po zebraniu uczestnicy udali się na Warszawskie Targi Książki.

11 maja 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2015 roku”, któremu przewodniczył kol. Janusz Gradowski.

10 maja 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się kolejne w bieżącej kadencji zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP. Z obfitej problematyki omówionej podczas zebrania, któremu przewodniczył kol. Piotr Gębiś na uwagę zasługują m.in.: * referat techniczny – skrzynie dwusprzęgłowe DSG, * X Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego, * seminarium szkoleniowe rzeczoznawców samochodowych, * relacja dotycząca bieżących działań Zarządu PTIM, * prace związane z historią PTIM, * przyjęcie planu pracy na 2016 r.

9-10 maja 2016 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się kolejne zebranie Komisji ds. Działalności Gospodarczej SIMP, pod przewodnictwem kol. Jacka Mańczaka. Głównym tematem spotkania było omówienie sytuacji rynkowej Zamku i występujących problemów technicznych tej agendy.

9-10 maja 2016 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się narada gospodarcza, podczas której dokonano podsumowania wyników 2015 r. W zebraniu po raz pierwszy uczestniczyli członkowie Komisji ds. Działalności Gospodarczej SIMP z jej przewodniczącym kol. Jackiem Mańczakiem. Naradzie przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

9 maja 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych, w którym wziął udział kol. Piotr Gębiś – prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP. W wyniku przeprowadzonych wyborów kol. Piotr Gębiś został wicekoordynatorem KPSRS w kadencji 2016-2017.

4 maja 2016 r. zmarł kol. Józef Werno, Członek Honorowy SIMP, długoletni aktywny działacz Oddziału SIMP w Lesznie. Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się w dniu 7 maja 2016 r. w kościele p.w. Św. Antoniego, a ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie.

3 maja 2016 r. w Zamku SIMP w Rydzynie  odbyło się szkolenie dla członków  Towarzystwa Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego SIMP poświęcone tematyce pojazdów zabytkowych, pod przewodnictwem dr Wojciecha Krugiełki.

2-3 maja 2016 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbył się XIV Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych SIMP „Zamek w Rydzynie 2016”. W programie przewidziano m.in.: rajd po okolicy, konkurs elegancji na rynku w Lesznie, wykład na temat renowacji pojazdów i wiele innych atrakcji.

28 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

28 kwietnia 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień pod przewodnictwem kol. Dariusza Raczkowskiego. Podczas spotkania rozpatrzono wnioski o przyznanie honorowych odznak SIMP dla członków naszego Stowarzyszenia.

27 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

20 kwietnia 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Komisji Finansowej SIMP, pod przewodnictwem kol. Ryszarda Wycichowskiego – skarbnika SIMP, na którym dokonano analizy sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za 2015 r. i opracowano wnioski końcowe do przedstawienia Zarządowi Głównemu SIMP.

15 kwietnia 2016 r. w Karpaczu, w hotelu „Krucze Skały” odbyła się uroczystość z okazji 90-lecia SIMP z udziałem Zarządu, Przewodniczących Kół, członków Oddziału Jeleniogórskiego SIMP oraz członków wspierających i zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczył także sekretarz generalny SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki. Obradom przewodniczył kol. Henryk Mackiewicz.

13 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu zmarła kol. Izabela Tarasewicz – sekretarz i redaktor naczelna czasopisma naukowo-technicznego SIMP „Hydraulika i Pneumatyka” (d. „Sterowanie i Napęd Hydrauliczny”). Miarą zasług dla SIMP i Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego naszego Stowarzyszenia było wyróżnienie Jej najwyższą stowarzyszeniową odznaką im. Henryka Mierzejewskiego za ponad 30-letnią aktywną pracę zawodową. Msza św. żałobna i ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 16 kwietnia 2016 r. na Cmentarzu Komunalnym Osobowice we Wrocławiu.

13 kwietnia 2016 r. w siedzibie Oddziału SIMP we Wrocławiu odbyło się zebranie Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP pod przewodnictwem kol. Wiktora Obuchowicza. Przed rozpoczęciem zebrania odbyło się spotkanie z dziekanami Wydziałów Politechniki Wrocławskiej: Mechanicznego – prof. Andrzejem Ambroziakiem i Mechaniczno-Energetycznego – prof. Zbigniewem Gnutkiem, którzy zapoznali przedstawicieli GSK z pracami prowadzonymi na wydziałach. W dalszej części spotkania członkowie GSK SIMP zwiedzili laboratoria wydziałowe. Do udziału w zebraniu zaproszony został kol. Andrzej Woźniacki – prezes Oddziału Wrocławskiego SIMP. Głównymi tematami zebrania był przegląd aktualnych wydarzeń w Stowarzyszeniu oraz plan działań na 2016 rok. W godzinach popołudniowych zwiedzano „Panoramę Racławicką”.

4 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyło się zebranie Komisji Seniorów SIMP, która na podstawie złożonych sprawozdań dokonała podsumowania i oceny działalności Kół Seniorów SIMP w skali całego Stowarzyszenia. Obradom przewodniczył kol. Kazimierz Gruszczyński.

31 marca i 1 kwietnia 2016 r. w Hotel Marriott w Warszawie odbyły się obrady IV Kongresu Nauk o Zarządzaniu, połączone z jubileuszem 90-lecia Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. W uroczystej części otwarcia obrad uczestniczył w imieniu Zarządu Głównego SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny Stowarzyszenia przekazując na ręce prezesa Zarządu Głównego TNOiK – prof. dr hab. inż. Leszka Kiełtyki okolicznościowe gratulacje i życzenia.

30 marca 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu PTBNiDT SIMP podczas którego: * złożono relację z ostatniej 44 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczącej, * określono stan przygotowań do kolejnej 45. KKBN (18-20.10.2016 r. – Kołobrzeg), * omówiono aktywność Oddziałów Towarzystwa w 2015 r., * doprecyzowano regulamin nowo ustanowionego medalu PTBNiDT im. prof. Pawłowskiego, * omówiono przebieg procesu powoływania wydawnictwa PTBNiDT – „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”.

19 marca 2016 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 23 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Po powitaniu uczestników spotkania przez Koordynatora PLP – prof. Pawła Sorokę i prezentacji ITWL przez Dyrektora Instytutu – prof. Ryszarda Szczepanika, poinformowano zebranych o najważniejszych dokonaniach PLP w 2015 roku. Następnym punktem programu było wręczenie honorowych wyróżnień „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” 10 osobom, w tym dwu przedstawicielom SIMP – prof. prof. Jerzemu Lewitowiczowi i Janowi Pilarczykowi. W drugiej części uroczystości wygłoszone zostały trzy referaty poświęcone następującym tematom: * „Reindustrializacja” – dr Krzysztof Pająk, * „Sektor elektroniczny – możliwości wykorzystania dla rozwoju polskiego przemysłu” – Krzysztof Mroczkowski i Stanisław Leśniak, * „Polska 3.0” – Angelika Jarosławska (prezentacja zintegrowanego programu działań mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowy największego w Europie centrum logistycznego). Tradycyjnie w uroczystości uczestniczyli liczni przedstawiciele SIMP.

12 marca 2016 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się spotkanie Rady SIMP z udziałem Członków Honorowych Stowarzyszenia.

11-12 marca 2016 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP.

10 marca 2016 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się pierwsze spotkanie Kapituły Członkostwa Honorowego SIMP. Podczas spotkania dokonano wyboru kanclerza Kapituły, którym został kol. Janusz Dobrzański (O/Rzeszów) oraz wicekanclerza (sekretarza) kol. Wiktora Obuchowicza (O/Zielona Góra). Ponadto Kapituła opracowała i przedstawiła Zarządowi Głównemu SIMP projekt regulaminu nadawania Członkostwa Honorowego SIMP oraz kandydatury 11 członków honorowych SIMP.

9 marca 2016 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Komisji ds. działalności Gospodarczej SIMP pod przewodnictwem kol. Jacka Mańczaka (O/SIMP Poznań).

9 marca 2016 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się uroczyste podsumowanie XXII edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego. Galę – oprócz laureatów – uświetnili swoją obecnością m.in. Andrzej Dera – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jan Szyszko minister środowiska, Leszek Sirko – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wielu innych znakomitych gości: prezesów urzędów centralnych, menedżerów gospodarki, szefów instytucji otoczenia biznesu, dyrektorów instytutów badawczych, reprezentantów uczelni oraz członków stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w NOT.

3 marca 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Sekcji Spawalniczej SIMP. Tematem wiodącym zebrania było m.in. podsumowanie działalności Sekcji w 2015 r. i plan pracy na 2016 r., przygotowania do konferencji organizowanych przez Sekcję w 2016 roku oraz rozpatrzenie wniosków o nadanie medalu im. Stanisława Olszewskiego.

29 lutego 2016 r. w sali B Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 80-lecia działalności Oddziału SIMP w Warszawie, w której wzięło udział około 70 osób. Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom kol. Adam Baryłka – wiceprezes Oddziału. Program spotkania obejmował m.in.: wygłoszenie referatu okolicznościowego pt. „80 lat Oddziału Warszawskiego SIMP” przez jego Prezesa – kol. Dariusza Raczkowskiego, wystąpienie kol. Tadeusza Witolda Młyńczaka w imieniu Seniorów Oddziału oraz wystąpienia dwóch członków SIMP reprezentujących Koła Szkolne. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. prezesi i sekretarze generalni NOT i SIMP – kol. kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny, Jacek Kubielski, Piotr Janicki i Kazimierz Łasiewicki, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych: IMP – Tomasz Babul i IL – Witold Wiśniowski oraz prezesi Oddziałów SIMP: w Radomiu – kol. Zdzisław Kozdrach i Ostrołęce – kol. Jan Kaniecki. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie wyróżnień zasłużonym działaczom Oddziału oraz koleżeński poczęstunek.

24 lutego 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Sekcji Techniki Uzbrojenia SIMP poświęcone m.in.: podsumowaniu dorobku Sekcji w 2015 r., nakreśleniu planu działania w 2016 r. oraz prognozie prac na 2017 r.

18 lutego 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP, podczas którego rozpatrzono wnioski o przyznanie odznak dla członków naszego Stowarzyszenia.

17 lutego 2016 r. w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Sekcji Poligrafów SIMP. Zebranie poświęcone było w głównej mierze podsumowaniu działalności Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP w 2015 r., udziale Sekcji w: obchodach Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia, konkursach organizowanych przez SIMP dla absolwentów szkół średnich i wyższych oraz omówieniu planu pracy na 2016 r.

29 stycznia 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbył się audyt nadzoru, który przeprowadził audytor z jednostki certyfikującej Urzędu Dozoru Technicznego. W spotkaniu uczestniczyli kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP oraz Ryszard Wycichowski – pełnomocnik prezesa SIMP ds. systemu zarządzania jakością. Ponadto szczegółowych informacji udzielali pracownicy Biura ZG SIMP. Audytor nadzoru stwierdził, że system zarządzania w SIMP jest zgodny z kryteriami audytu.

28 stycznia 2016 r. w sali „E” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT-NOT z prezesami stowarzyszeń naukowo-technicznych. Zgodnie z porządkiem obrad, któremu przewodniczyła kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes NOT, omówione zostały m.in. następujące tematy:

dostosowanie statutów SNT i NOT do zmienionego ustawą z 25 września 2015 r. „Prawa o
stowarzyszeniach”;

przygotowania do jubileuszu XXX Kongresu Techników Polskich i III Światowego Zjazdu
Inżynierów Polskich, które odbędą się we Wrocławiu w dniach 16 – 18 czerwca 2016 r.;

sytuacja Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

W imieniu Prezesa SIMP w zebraniu uczestniczył kol. Dariusz Raczkowski – prezes Oddziału SIMP w Warszawie.

28 stycznia 2016 r. w Warszawie odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

27 stycznia 2016 r. w Warszawie odbyło się konsultacyjne spotkanie z Prezesami 5 Oddziałów SIMP w sprawie obsługi Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

25 stycznia 2016 r. w Domu Technika NOT w Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Rozmowa o przemyśle stoczniowym w Polsce”. Organizatorami konferencji byli: Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku oraz Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB SIMP.

25 stycznia 2016 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbył się wewnętrzny audyt jakości mający na celu ocenę możliwości poprawy skuteczności wybranych procesów. Audytorem wiodącym była kol. Magdalena Zwolińska.

22 stycznia 2016 r. na Terenie Międzynarodowych Targów Poznański odbyła się Jubileuszowa Sesja Rady Naukowej z okazji 70-lecia powstania Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych. W imieniu ZG SIMP w sesji uczestniczył prezes Stowarzyszenia kol. Piotr Janicki, przekazując okolicznościowe gratulacje i życzenia.

21 stycznia 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu PTBNiDT SIMP poświęcone m.in.: ustanowieniu medalu im. prof. Zdzisława Pawłowskiego, powołaniu czasopisma pt. „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”, ustanowieniu nagrody za najlepszą pracę magisterską związaną z tematyką badań nieniszczących i diagnostyki. Obradom przewodniczył prof. Tomasz Chady – prezes Towarzystwa.

14 stycznia 2016 r. Sekretarz Generalny SIMP i Prezes Oddziału SIMP w Gdańsku spotkali się z Panią Mirosławą Szatybełko-Połom, dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki. Wiodącym tematem rozmowy były sprawy związane z funkcjonowaniem Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych powołanych przy SIMP przez Prezesa URE.

14 stycznia 2016 r. w Domu Technika NOT w Gdańsku odbyło się spotkanie noworoczne członków Oddziału SIMP, któremu przewodniczył kol. Jerzy Stawarz. Uczestnicy spotkania  wysłuchali: sprawozdania Zarządu Oddziału SIMP w Gdańsku z działalności w 2015 roku, sprawozdania z działalności Koła Spawalników za ubiegły rok, będącego największą jednostką organizacyjną Oddziału oraz wykładu kmdr por. dr inż. Artura Cywińskiego pt. „Trenażer przygotowania i użycia morskiej miny dennej – pomiarowej”. Oprócz członków Oddziału SIMP obecni byli zaproszeni goście w osobach: Jana Bogusławskiego – prezesa Pomorskiej Rady FSNT NOT, Kazimierza Łasiewickiego – sekretarza generalnego SIMP oraz Ryszarda Wycichowskiego – skarbnika SIMP i przewodniczącego Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego. Uczestnicy zebrania chwilą ciszy uczcili pamięć członków SIMP zmarłych w 2015 r., w tym kol. Krystiana Kraszewskiego – członka honorowego SIMP, b. prezesa Oddziału SIMP w Gdańsku i jego Prezesa Honorowego.

3, 10 i 17 stycznia 2016 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbył się cykl obejmujący 9 koncertów noworocznych. W sumie kierowaną przez Mieczysława Leśniczaka Capellę Zamku Rydzyńskiego oraz zaproszonych solistów gorąco oklaskiwało niemal 3000 osób.  Tegoroczne koncerty miały wyjątkowy charakter, odbywały się po raz XXX. Tradycyjny koncert galowy uświetnił swą obecnością wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, prezes SIMP kol. Piotr Janicki, sekretarz generalny kol. Kazimierz Łasiewicki, przewodniczący GKR kol. Ryszard Matusiak. Przybyli również, jak co roku, członkowie GSK z przewodniczącym  kol. Wiktorem Obuchowiczem  oraz Koleżanki i Koledzy z O/SIMP w Kaliszu z przewodniczącym Oddziału, kol. Stanisławem Adamczakiem.

Skip to content