Teresa Furman

Kol Teresa Furman urodziła się 14 maja 1934 roku we Lwowie. Była inżynierem metalurgiem. Aktywną działalność w SIMP rozpoczęła w roku 1971 podejmując funkcję sekretarza Koła Zakładowego w Myszkowskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych w Myszkowie. Była długoletnim członkiem Zarządu Oddziału SIMP w Częstochowie.

W latach 1980 – 1994 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Oddziału, a następnie w latach 1994-1998 pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Kroniki Oddziału i kontaktów ze środkami masowego przekazu. W roku 1983 została wybrana w skład Głównego Sadu Koleżeńskiego SIMP. Godność Członka Honorowego SIMP otrzymała w dniu 21.10.2006 roku w trakcie obrad XXXI Walnego Zjazdu Delegatów SIMP w Rydzynie. Przez szereg lat była członkiem Rady Wojewódzkiej NOT w Częstochowie. Za działalność społeczną i zawodową otrzymała liczne odznaczenia państwowe i stowarzyszeniowe: Złota Honorowa Odznaka SIMP (8.11.1982 r.), Złota Honorowa Odznaka NOT (2.08.1985 r.), Odznaka im. Profesora Henryka Mierzejewskiego (25.06.1994 r.) Srebrny Krzyż Zasługi (2.05.1984 r.), Srebrny Medal za zasługi dla obronności Kraju, Medale 40 i 45 – lecia NOT w Częstochowie, Medal za zasługi dla Miasta Częstochowy, Brązowa Odznaka za zasługi dla Województwa Częstochowskiego, Wpis do Księgi Zasłużonych Działaczy Oddziału Wojewódzkiego NOT, Odznaka i tytuł Racjonalizatora Produkcji i szereg innych odznaczeń branżowych i stowarzyszeniowych. Kol. Teresa Furman dała się poznać również jako bardzo dobra organizatorka pracy, dobry racjonalizator (10 projektów racjonalizatorskich, 1 wzór użytkowy).

Na przestrzeni ostatnich lat trudnych dla działalności społecznej kol. Teresa Furman należała do najaktywniejszych członków Oddziału SIMP w Częstochowie. Bezinteresownie poświęcała swój czas i siły twórcze na rzecz rozwoju Stowarzyszenia. Była osobą aktywną i czynną we wszelkich działaniach organizatorskich. Współuczestniczyła we wszelkiego rodzaju pracach zorganizowanych przez Zarząd Oddziału SIMP w Częstochowie, działając jednocześnie aktyw- nie w oddziałowym Kole Seniorów.

Nieodżałowana Koleżanka Teresa Furman zmarła 8 sierpnia 2009 roku w wieku 75 lat. Pogrzeb odbył się 11 sierpnia 2009 roku w Myszkowie. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako prawa i szlachetna Osoba, dla której sprawy SIMP były zawsze bardzo bliskie i aktualne. Wszystkim nam będzie Jej bardzo brakowało.

Opracował: Andrzej Zaborski
Sekretarz Oddziału SIMP w Częstochowie

źródło: Wiadomości SIMP Lipiec-Sierpień 2009

 

Skip to content