Lucjan Przybylski

Kolega Lucjan Przybylski urodził się 1 stycznia 1932 r. we Francji. Po przyjeździe do Polski, w 1959 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Poli- techniki Krakowskiej, gdzie przez wiele lat był nauczycielem akademickim. Kierował wtedy Zakładem Obróbki Systemów Narzędziowych oraz był zastępcą dyrektora Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Był wybitnym uczonym, wychowawcą wielu pokoleń inżynierów i pracowników nauki.

Członek SIMP od 1 stycznia 1963 r. W latach 1998–2010 był prezesem Oddziału Krakowskiego SIMP i przewodniczącym Rady Porozumienia Oddziałów SIMP Makroregionu Południowo-Wschod- niego oraz członkiem Zarządu Głównego SIMP.

Brał czynny udział w pracach Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej. Był także organizatorem i współorganizatorem wielu krajowych i zagranicznych konferencji.

Brał czynny udział w popularyzacji Międzynarodowych Targów Poznańskich i Krakowskich Targów Obrabiarkowych „EUROTOOL”. Współpracował z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej jako rzeczoznawca ds. jakości produktów.

Kolega Lucjan Przybylski był członkiem Komitetu Organizacyjnego 54. Generalnego Zgromadzenia CIRP, które odbyło się w Krakowie w dniach 22–28 sierpnia 2004 r. i zostało bardzo wysoko ocenione przez władze CIRP w Paryżu.

XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w Rydzynie nadał Koledze Lucjanowi Przybylskiemu Godność Członka Honorowego SIMP.

Za swoje zasługi otrzymał m.in. Złotą i Srebrną OH SIMP, Złotą i Srebrną OH NOT, Odznakę im. prof. H. Mierzejewskiego, Godność „Zasłużony Senior SIMP”, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej oraz Srebrną i Złotą Odznakę Politechniki Krakowskiej.

Zmarł 13 czerwca 2011 r. w Krakowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 17 czerwca 2011 r. na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Z wielkim smutkiem żegnamy cenionego, zasłużonego, skromnego i życzliwego Kolegę Profesora i oddanego SIMP-owca.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Opracowała: Alicja Korzeniowska
Sekretarz Zarządu O/SIMP w Krakowie

źródło: Wiadomości SIMP Październik – Listopad 2011

 

Skip to content