Franciszek Szade

Śp. Kolega Franciszek Szade, aktywny w pracy zawodowej i w działalności społecznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz szlachetny człowiek, odszedł od nas 7 grudnia 2007 roku.

Franciszek Szade urodził się 28 kwietnia 1928 r. w Sosnowcu – Niwce, gdzie rozpoczął naukę podstawową, a w 1942 r. okupant niemiecki skierował go do pracy przymusowej w kopalni Niwka – Modrzejów. Po wojnie ukończył Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe i Politechnikę Śląską – Wydział Elektryczny. W 1952 r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych Energomontaż – Południe w Katowicach, gdzie pełnił funkcje związane z budową elektrowni i elektrociepłowni. Był organizatorem i wieloletnim kierownikiem Centralnego Laboratorium Defektoskopowego, w którym wypracował i wdrażał technikę badań materiałów i złącz spawanych metodą ultradźwiękową i radiograficzną, szczególnie spawanych złącz energetycznych. Laboratorium pod Jego kierownictwem wyszkoliło bardzo liczną grupę specjalistów w zakresie badań radiograficznych i ultradźwiękowych złącz spawanych.

Jako certyfikowany i nominowany specjalista oraz dyplomowany rzeczoznawca: oceniał, wykładał i szkolił przez szereg lat także w Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych Ministerstwa Gospodarki w Chorzowie.

Równolegle pracował społecznie od 1960 r. w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Był współorganizatorem licznych kongresów i konferencji naukowych oraz autorem szeregu publikacji. Za pracę zawodową i społeczną został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Działał aktywnie w Zarządzie Oddziału SIMP w Katowicach i Zarządzie Głównym w Warszawie – pełniąc wiele zadań i funkcji, z których najważniejsze to:

Zarząd Główny w Warszawie

 • członek Komisji Wydawniczej w latach 1969-1972
 • członek Rady Badań Nieniszczących w latach 1984-1985
 • członek Prezydium Głównej Sekcji Wytrzymałości i Badania Materiałów w latach 1973-1983

Zarząd Oddziału w Katowicach:

 • członek Kolegium Grupy Rzeczoznawców SIMP 1963-1973
 • członek Rady Technicznej ORPOT 1974-1975
 • wiceprzewodniczący Rady Technicznej ORPOT 1978-1984
 • wiceprzewodniczący Rady Technicznej SIMPEX 1985-1990
 • przewodniczący Rady Technicznej Ośrodka Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMP w Katowicach 1984-1985
 • dyrektor OKJW w Katowicach 1986-1993
 • gł. specjalista w ZOKJW – SIMPTEST 1993-2007
 • wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału SIMP 1987-2007
 • przewodniczący Sekcji Badań Nieniszczących SIMP w Katowicach do 1989
 • czynny działacz Sekcji Badań Nieniszczących, a potem Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP – Oddział w Katowicach do 2006 r.

Za swoją ofiarną i pełną zaangażowania pracę społeczną został uhonorowany następującymi wyróżnieniami stowarzyszeniowymi:

 • srebrną i złotą odznaką SIMP
 • odznaką im. prof. Henryka Mierzejewskiego
 • srebrną i złotą odznaką NOT
 • Godnością Członka Honorowego SIMP.

Pamięć o Koledze Franciszku Szade długo pozostanie wśród nas – członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Opracował: inż. Jerzy Szwed Przewodniczący Koła Seniorów
przy Oddziale SIMP w Katowicach

źródło: Wiadomości SIMP Wrzesień – Październik 2009

 

Skip to content