Franciszek Gaczorek

W dniu 16 września 2008 r. zmarł w Krakowie mgr inż. Franciszek Gaczorek, urodzony 21 sierpnia 1923 r. w Rożnowej k. Wieliczki. Członek SIMP od lipca 1951 roku; Członek Honorowy SIMP.

Studiował na Wydziale Komunikacji Wydziałów Poli- technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studia ukończył w lipcu 1951 r.

Suche fakty nie w pełni odzwierciedlają zasługi Kolegi Gaczorka dla kraju i naszego Stowarzyszenia, a były one znaczące. Dość wspomnieć, że w ciągu swojego pracowitego życia 38 lat zajęła Mu praca zawodowa, głównie związana z przemysłem lotniczym, a przez 47 lat związany był z SIMP-em, w którym pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, co poniżej szczegółowo zostało zaprezentowane.

Z satysfakcją pragniemy podkreślić, że Koło Zakładowe SIMP w WSK PLZ Świdnik, którego był współzałożycielem, aktualnie jest największą jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, z liczbą przekraczającą 230 członków, zlokalizowaną w firmie produkcyjnej.

Przebieg pracy zawodowej:

1944 – 1945 – Wytwórnia Sygnałów i Urządzeń Kolejowych w Krakowie – technik–kalkulator
1948 – 1951 – Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny – młodszy asystent
1951 – 1953 – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Świdnik k. Lublina – Inspektor d/s inwestycji, Kierownik Sekcji Metaloznawstwa, Główny Metalurg
1953 – 1970 – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Kraków – Zastępca Głównego Metalurga, od 1962 Główny Metalurg
1970 – 1982 – Przedsiębiorstwo Projektowo-Techno- logiczne Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL Kraków – Starszy Projektant, Główny Projektant
1982 – 2008 – emeryt i rzeczoznawca SIMP (od 24.06.1980)

Staż członkowski w SIMP (nr legitymacji 03370)

1951 (VII) – członek założyciel KZ SIMP WSK Świdnik
1951 – 1953 – członek Zarządu KZ SIMP Świdnik 1954 – 1970 – członek KZ SIMP, wiceprzewodniczący
i przewodniczący Koła w WSK Kraków 1970 – 1975 – członek KZ SIMP PZL Kraków
1976 – 1981 – członek Koła Terenowego przy ZOW SIMP Kraków,
1982 – 2008 – członek Koła Seniorów, wiceprzewodniczący i p.o. przewodniczącego przy ZOW SIMP Kraków
1968 – 1981 – członek ZOW Kraków – przewodniczący Komisji Odczytowej
1981 – 1994 – wiceprzewodniczący ZOW Kraków 1994 – 1998 – członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego
Od maja 2006 roku – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego OW SIMP

Odznaczenia państwowe:

27.06.1974 – Brązowy Krzyż Zasługi (nr leg. 766-74-66) 28.05.1980 – Złoty Krzyż Zasługi (nr leg. 801-80-11) 22.07.1984 – Medal 40-lecia PRL
22.11.1989 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (nr leg.1179-89-11)

Odznaki stowarzyszeniowe:

14.02.1972 – złota honorowa odznaka SIMP (nr leg. 775)
08.11.1976 – srebrna honorowa odznaka NOT (nr leg. 9902)
09.06.1981 – złota honorowa odznaka NOT (nr leg. 8376)
14.05.1986 –odznaka „Zasłużony Senior SIMP” (nr 184)
25.06.1994 – odznaka im. prof. Henryka Mierzejewskiego
18.10.2002 – członek Honorowy SIMP – godność nadana przez XXX WZD SIMP

Inne wyróżnienia:

27.06.1974 – złota odznaka za pracę społeczną dla Miasta Krakowa (nr leg. 6730)
01.03.1982 – odznaka Zasłużony dla WSK PZL Mielec

W pracy zawodowej był wyjątkowo solidnym, a w SIMP wysoko cenionym rzeczoznawcą w specjalnościach: projektowanie procesów technologicznych, obróbka cieplno-chemiczna, wycena maszyn, urządzeń i pojazdów.

Zadania, które podejmował w Stowarzyszeniu wypełniał w sposób wzorowy, do ostatnich chwil swojego życia – mimo zaawansowanej choroby. Aktyw- ny działacz – głównie poświęcił się rozwojowi SIMP w regionie, autor opracowań związanych z działalnością i rozwojem Oddziału Krakowskiego.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek, który swoje zadania zawodowe i stowarzyszeniowe wykony- wał zawsze wzorowo z pożytkiem dla lokalnej społeczności inżynierskiej i całego kraju.

Cześć Jego Pamięci

 Opracowali: Alicja Korzeniowska, dr inż. Jerzy Perdenia

źródło: Wiadomości SIMP Październik-Listopad-Grudzień 2008

 

Skip to content