(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

   Oferta członkostwa w SIMP dla inżynierów i techników mechaników mieszkających/pracujących zagranicą

   Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu członkostwem w naszym Stowarzyszeniu części inżynierów i techników mechaników oraz branż pokrewnych, gorąco zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi.

   Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich należy:

   1. Zapoznać się ze statutem SIMP,
   2. Wypełnić deklarację członkowską i wysłać ją na adres: simp@simp.pl . Deklaracja jest do pobrania tutaj
   3. Dokonać wpłat z tytułu a) wpisowego w wysokości 12 EUR oraz b) z tytułu składek członkowskich w wysokości 12,00 EUR/miesiąc dla osób mieszających w Europie oraz 15,00 EUR/miesiąc z pozostałych krajów, za okres co najmniej 3-ch miesięcy, a więc min.36,00 EUR (Europa) i 45,00EUR (pozostałe kraje).

   Nr konta bankowego w PKO BP S.A. X O/W-wa: 30 1020 1013 0000 0502 0003 2482.

   Powyższa składka w znacznej mierze jest przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu i przesyłki dwóch z niżej wymienionych czasopism naukowo-technicznych:

   • „Wiadomości SIMP”,

   oraz jedno wybrane czasopismo z grupy niżej wyszczególnionych:

   • Mechanik,
   • Przegląd Mechaniczny,
   • PAK – Pomiary, Automatyka, Kontrola,
   • Przegląd Spawalnictwa,
   • Poligrafika,
   • Tribologia,
   • Inżynieria i Aparatura Chemiczna,
   • Hydraulika i Pneumatyka.

   Wszyscy członkowie pracujący / mieszkający za granicą, za ich zgodą, będą umieszczeni w rejestrze „Oddziału wirtualnego SIMP” na mini-platformie www.simp.pl (zakres informacji zgodny z oświadczeniem wyrażonym na druku deklaracji członkowskiej).