+48 22 827-17-68; 826-45-55 fax +48 22 826-03-54 simp@simp.pl

Oferta członkostwa w SIMP dla inżynierów i techników mechaników mieszkających/pracujących zagranicą

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu członkostwem w naszym Stowarzyszeniu części inżynierów i techników mechaników oraz branż pokrewnych, gorąco zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich należy:

 1. Zapoznać się ze statutem SIMP,
 2. Wypełnić deklarację członkowską i wysłać ją na adres: simp@simp.pl . Deklaracja jest do pobrania tutaj
 3. Dokonać wpłat z tytułu a) wpisowego w wysokości 12 EUR oraz b) z tytułu składek członkowskich w wysokości 12,00 EUR/miesiąc dla osób mieszających w Europie oraz 15,00 EUR/miesiąc z pozostałych krajów, za okres co najmniej 3-ch miesięcy, a więc min.36,00 EUR (Europa) i 45,00EUR (pozostałe kraje).

Nr konta bankowego w PKO BP S.A. X O/W-wa: 30 1020 1013 0000 0502 0003 2482.

Powyższa składka w znacznej mierze jest przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu i przesyłki dwóch z niżej wymienionych czasopism naukowo-technicznych:

 • „Wiadomości SIMP”,

oraz jedno wybrane czasopismo z grupy niżej wyszczególnionych:

 • Mechanik,
 • Przegląd Mechaniczny,
 • PAK – Pomiary, Automatyka, Kontrola,
 • Przegląd Spawalnictwa,
 • Poligrafika,
 • Tribologia,
 • Inżynieria i Aparatura Chemiczna,
 • Hydraulika i Pneumatyka.

Wszyscy członkowie pracujący / mieszkający za granicą, za ich zgodą, będą umieszczeni w rejestrze „Oddziału wirtualnego SIMP” na mini-platformie www.simp.pl (zakres informacji zgodny z oświadczeniem wyrażonym na druku deklaracji członkowskiej).