VIII Dzień Mechanika

5.06.2019 r.

inż. Sobiesław Zbierski (1926-2004)
Patron SIMP 2019 roku

   W dniu 5 czerwca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas trwania Targów Innowacje-Technologie-Maszyny odbył się VIII Dzień Mechanika, ważne dla naszego środowiska wydarzenie, ustanowione przez Zarząd Główny SIMP na pamiątkę powołania w 1926 r. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Uczestników zebrania, w liczbie ok. 100 osób, w tym m.in. członków Zarządu Głównego SIMP, Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP, członków honorowych SIMP, przedstawicieli oddziałów, sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP, prasy naukowo-technicznej, której wydawcą jest SIMP, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, z którymi współpracuje SIMP a także laureatów XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2018 roku” – powitał prezes SIMP kol. Piotr Janicki, który także przewodniczył spotkaniu.

Pozdrowienia od Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z życzeniami owocnych obrad przekazał uczestniczący w Dniu Mechanika kol. Tadeusz Pawłowski – wiceprezes NOT.

Spotkanie rozpoczęło się od wygłoszenia referatu poświęconego inż. Sobiesławowi Zbierskiemu – wybitnemu działaczowi SIMP, Członkowi Honorowemu Stowarzyszenia w 15. rocznicę Jego śmierci, który został ogłoszony Patronem SIMP 2019 Roku. Referentem był kol. Zbigniew Neumann – długoletni dyrektor Ośrodka SIMP ZORPOT w Szczecinie.

Najważniejsze wydarzenia z bogatego życia Patrona przedstawiamy poniżej:

Drugim referentem był dr inż. Andrzej Mikulski z Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, który zaprezentował autorskie opracowanie pt. „Niezależne spojrzenie na energetykę jądrową w Polsce”, ciekawe merytorycznie, z elementami krytycznymi pod adresem decydentów, którzy przez kilkadziesiąt lat nie wyszli poza sferą planów. Na zakończenie wystąpienia dowiedzieliśmy się, że referent jest bliskim krewnym Czesława Mikulskiego (1892-1946), jednego z wybitnych działaczy SIMP w okresie międzywojennym.

Po przerwie w obradach miało miejsce uroczyste wręczenie statuetek, dyplomów i wyróżnień laureatom XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2018 roku”, nad którym honorowy patronat objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Aktu wręczenia dokonali: prezes SIMP kol. Piotr Janicki i przewodniczący komisji konkursowej kol. Wiesław Krzymień. Organizatorzy zapewnili laureatom, którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych grupach tematycznych konkursu prezentację swoich osiągnięć.

 

Skip to content