VI Dzień Mechanika

7.06.2017 r.


prof. Janusz Tymowski (1902-1992)
Patron SIMP 2017 roku

   Po raz szósty już Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników  Polskich świętowało Dzień Mechanika obchodzony od 2012r., na pamiątkę zebrania konstytucyjnego powołującego SIMP w dniu 28 czerwca 1926 roku.

Tegoroczna główna uroczysta impreza odbyła się w dniu 7 czerwca 2017r. w sali niebieskiej Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas trwania Targów Innowacje, Technologie, Maszyny ITM Polska.

Obchodom przewodniczył prof. dr inż. Jan Pilarczyk – przewodniczący Rady SIMP.

W ramach tego ważnego dla środowiska inżynierów i techników mechaników wydarzenia przedstawiono:

 • Referat okolicznościowy poświęcony prof. inż. Januszowi Tymowskiemu – Patronowi SIMP 2017 Roku, członkowi Honorowemu SIMP i współtwórcy oddziałów SIMP: Górnośląskiego (Katowickiego), Radomskiego i Warszawskiego, wiceprzewodniczącemu Zarządu Głównego SIMP w latach 1955 – 1957. Referat wygłosił prezes SIMP, Piotr Janicki.
 • Prezentację poświęconą napędom elektrycznym w pojazdach drogowych – referat wygłosił p. Michał Sierszyński z firmy POLARIS Poznań.
 • Laureatów X edycji Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2016r.” Do II, finałowego etapu Konkursu wpłynęło 12 prac zgłoszonych przez Oddziały SIMP, instytuty naukowo – badawcze i średnią szkołę zawodową.

Ze względu na różnorodność osiągnięć zostały one podzielone przez Komisję Konkursową, której przewodniczył dr inż. Janusz Gradowski, na cztery kategorie, tj. prace i stanowiska naukowo – badawcze, osiągnięcia wdrożone w przemyśle, osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska oraz prace wykonane w średnich szkołach zawodowych.

Laureatami, którzy zajęli I miejsca w poszczególnych kategoriach, zostali:

 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A. w Pleszewie, Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej, za pracę pt. „Urządzenie do sterylizacji produktów spożywczych z kaskadowym systemem schładzania oraz zintegrowany układ do wykorzystania ciepła procesowego, kategoria: prace i stanowiska naukowo – badawcze; pracę zaprezentował Pan Albin Pera z Fabryki Maszyn Spożywczych SPOMASZ,
 • Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA S.A. w Pabianicach – Oddział SIMP w Łodzi, za pracę pt. „Grupa narzędzi SMARTCUT PAFANA”, kategoria: osiągnięcia wdrożone w przemyśle; pracę zaprezentował Pan Rafał Izaszek z Fabryki Narzędzi PAFANA,
 • Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska w Nowej Soli – Oddział SIMP w Zielonej Górze, za pracę pt. „Lubuska Zielona Oczyszczalnia”, kategoria: osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska; pracę zaprezentował Pan Tadeusz Warężak z w.wym. Instytutu,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim – Oddział SIMP w Białej Podlaskiej, za pracę pt. „Renowacja zabytkowego motoroweru, powrót do historii polskiej motoryzacji”, kategoria: prace wykonane w średnich szkołach technicznych; autorzy osiągnięcia: Robert Zabielski, Marek Chudek, Sebastian Guz, Mateusz Puskarz; praca nie była prezentowana.

Laureatom wszystkich nagrodzonych prac zostały wręczone dyplomy, natomiast twórców, których prace zajęły I, II i III miejsca uhonorowano statuetkami. Uroczystego wręczenia wyróżnień dokonali kol. kol: Janusz Gradowski, Piotr Janicki i Jan Pilarczyk.

Miłym akcentem uroczystości było także wręczenie dyplomów okolicznościowych dla niżej wymienionych firm, instytutów i uczelni zgłaszających prace w 10. dotychczasowych edycjach konkursu:

 1. PLASTICON POLAND S.A. w Toruniu
 2. Fabryka Armatur JAFAR S.A. w Jaśle
 3. SAMASZ Sp.z.o.o. w Białymstoku
 4. ZUT UNIMASZ Sp.z.o.o. w Olsztynie
 5. REMA S.A. w Reszlu
 6. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 7. Instytut Technicznych Wojsk Lotniczych w Warszawie
 8. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 9. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Tegoroczny Konkurs odbył się pod honorowym Patronatem Ministra Rozwoju.

W imprezie wzięło udział ok. 80 osób, w tym m. in.: prezes FSNT NOT – Ewa Mańkiewicz – Cudny, dyrektorzy: Instytutu Mechaniki Precyzyjnej – Tomasz Babul, Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych – Tadeusz Pawłowski, Instytutu Spawalnictwa – wz. Jan Pilarczyk, dyrektorzy lub przedstawiciele licznych firm i zakładów przemysłowych, członkowie władz centralnych i terenowych SIMP oraz osoby reprezentujące jednostki działalności gospodarczej Stowarzyszenia i firmy franczyzowe związane z SIMP.

 

Skip to content