IV Dzień Mechanika

10.06.2015 r.

inż. Stanisław Olszewski (1852-1898)
Patron SIMP 2015 roku

W dniu 10 czerwca 2015 r. w sali Zielonej Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się IV Dzień Mechanika ustanowiony uchwałą Zarządu Głównego SIMP na pamiątkę zebrania konstytucyjnego powołującego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, co miało miejsce 28 czerwca 1926r. na terenie Politechniki Warszawskiej. Obradom przewodniczył prezes SIMP – dr inż. Piotr Janicki.

      Tegoroczny Dzień Mechanika zdominowała tematyka spawalnicza, z racji ustanowienia inż. Stanisława Olszewskiego – współtwórcy spawania łukowego metali – Patronem SIMP w 2015r. Referat okolicznościowy pt. „Sylwetka i dzieło inżyniera Stanisława Olszewskiego na tle epoki” wygłosił dr inż. Kwiryn Wojsyk – adiunkt w Politechnice Częstochowskiej oraz sekretarz Sekcji Spawalniczej SIMP. Z kolei prof. Jan Pilarczyk – długoletni dyrektor Instytutu Spawalnictwa i jednocześnie członek Zarządu Głównego SIMP zaprezentował w bardzo interesującym w referacie współczesne osiągnięcia w spawalnictwie. Patronat medialny nad uroczystością sprawował „Przegląd Spawalnictwa”, miesięcznik naukowo-techniczny SIMP.

      W drugiej części Dnia Mechanika miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień laureatom VIII edycji konkursu na najlepsze osiągnięcie techniczne 2014 roku, poprzedzone informacją dr inż. Janusza Gradowskiego – przewodniczącego komisji konkursowej o tegorocznej edycji konkursu. Na konkurs wpłynęły 22 prace, zgłoszone przez oddziały SIMP, instytuty naukowo-badawcze i średnie szkoły techniczne. Ze względu na różnorodność osiągnięć zostały one podzielone na cztery kategorie: prace naukowo-badawcze, prace wdrożone w przemyśle, prace wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska oraz prace zgłoszone przez średnie szkoły techniczne.

Laureatami, którzy zajęli I miejsca w poszczególnych kategoriach zostali:

  • Instytut Lotnictwa w Warszawie, za pracę pt. „Sposób otrzymania nadtlenku wodoru, zwłaszcza klasy HTP do zastosowań napędowych i układ do destylacji próżniowej”, kategoria: prace naukowo-badawcze; pracę zaprezentował dr Grzegorz Rarata,
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, za pracę pt. „Opracowanie i wykonanie układu kontrolno-pomiarowego do nieniszczącej kontroli twardości powierzchniowej łusek mosiężnych”, kategoria: prace wdrożone w przemyśle; pracę zaprezentowała mgr inż. Sylwia Włodarczyk,
  • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, za pracę pt. „Wieloczynnościowy agregat do sadzenia ziemniaków”, kategoria: prace wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska; pracę zaprezentował mgr inż. Roman Rogacki,
  • Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej, za pracę pt. „Projekt oraz wykonanie manipulatora przemysłowego – robot spawalniczy”, kategoria: prace zgłoszone przez średnie szkoły techniczne; praca wykonana przez ucznia Macieja Marciusa.

Dodatkowo zaprezentowana została przez prof. Jana Kobierskiego praca  pt. „Mobilne Stanowisko szkolno-treningowe w postaci wielofunkcyjnej platformy symulatora ruchu nosiciela – okrętu z 12,7 mm karabinem WKM oraz Przenośnym Przeciwlotniczym Zestawem Rakietowym GROM”, zgłoszona przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni , Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z.o.o. w Gdyni i Centrum Badawczo-Rozwojowe AUTOCOMP Management Sp. z.o.o. w Szczecinie.

W imprezie wzięło udział ponad 100 uczestników, w tym m.in. prezes FSNT NOT – Ewa Mańkiewicz-Cudny, dyrektorzy: Instytutu Lotnictwa – Witold Wiśniowski, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej – Tomasz Babul, Instytutu Spawalnictwa – Jan Pilarczyk,    Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych – Tadeusz Pawłowski, przedstawiciele Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników  w Toruniu, dyrektorzy lub przedstawiciele licznych firm i zakładów przemysłowych oraz członkowie władz centralnych i terenowych SIMP.

 

Skip to content