III Dzień Mechanika

25.06.2014 r.

W dniu 25 czerwca 2014 r. w sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie odbył się po raz trzeci DZIEŃ MECHANIKA. Obradom przewodniczył p.o. prezesa SIMP kol. Piotra Janickiego. Impreza ta zgodnie z intencją Zarządu Głównego SIMP obchodzona jest corocznie dla uczczenia zebrania konstytucyjnego powołującego Stowarzyszenie, co miało miejsce w dniu 28 czerwca 1926 r. na terenie Politechniki Warszawskiej. W bieżącym roku, ze względu na organizowany w dniach 18-19 października 2014 r. XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP, spotkanie to miało inny niż dotychczas charakter. Dzień Mechanika zbiegł się w czasie z zakończeniem akcji sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach organizacyjnych SIMP poprzedzającej najbliższy Zjazd SIMP, był więc okazją do podsumowania dotychczas odbytych zebrań. Uczestnikami tej ważnej dla środowiska mechaników imprezy byli nowo wybrani prezesi Oddziałów SIMP i Sekcji/Towarzystw N-T SIMP, stanowiący wspólnie z reprezentantami członków honorowych SIMP i prezesem Stowarzyszenia – Radę SIMP. Ponadto w imprezie uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego SIMP, Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP. Tradycyjnie Dzień Mechanika był okazją do podsumowania VII edycji konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2013” oraz wręczenia nagród i wyróżnień laureatom. Statuetki za pierwsze miejsca otrzymali:

w kategorii:  prace naukowo-badawcze

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, za osiągnięcie pn. „Linia technologiczna oraz opracowanie technologii wytwarzania dwuwarstwowych cienkościennych rurek z poliolefin przeznaczonych do mikrokanalizacji”. Autorzy: mgr inż. Sławomir Miszewski, inż. Roman Cybulski, mgr inż. Stanisław Skotarczak, technik Irena Ignaczak, inż. elektr. Jerzy Przytuła, mgr inż. elektr. Łukasz Jabłoński, dr n. techn. Józef Richert i mgr inż. Mariusz Błaszkowski.

w kategorii: prace wdrożone w przemyśle

PLASTICON Poland SA w Toruniu, za osiągnięcie pn. „Wdrożenie najnowszej generacji chemo  i termoodpornych tworzyw fluorowo-kompozytowych w przemyśle i ochronie środowiska”. Autorzy: mgr Artur Chudziński, technik Sylwester Gasentzer, technik Przemysław Jusiel, mgr inż. Grzegorz Kicerman, mgr inż. Zygmunt Kołek i mgr inż. Marek Malanowski.

kategoria: prace wdrożone w rolnictwie i gospodarce żywnościowej

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, za osiągnięcie pn. „Wieloczynnościowe agregaty do spulchniania gleby i niszczenia chwastów z jednoczesnym doglebowym wprowadzeniem ciekłych nawozów i preparatów biologicznych”. Autorzy: dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, dr hab. inż. Jan Szczepaniak, mgr inż. Roman Rogacki, mgr inż. Piotr Wasieczko, mgr inż. Marcin Szczepaniak, dr Ryszard Grzechowiak, mgr inż. Jacek Wojciechowski, mgr inż. Marek Wietrzyk i mgr inż. Artur Sztygiel.

W dalszej części spotkania laureaci konkursu w formie multimedialnej zaprezentowali oferty swoich firm i ich osiągnięcia:

  • Pan Janusz Zajączek, którego firma Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z .o.o. w Bielsku Białej otrzymała wyróżnienie w kategorii prace naukowo-badawcze,
  • Pan Wacław Śledziński, którego Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach wspólnie z firmą NAFRA Polska Sp. z o.o. otrzymali III miejsce w kategorii prace naukowo-badawcze oraz
  • Pan Tadeusz Pawłowski, którego Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu otrzymał I miejsce w kategorii prace wdrożone w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.

Ważnym elementem tegorocznej imprezy było wystąpienie Pana Zbigniewa Mularzuka -prezesa Nanocarbon Sp. z o.o. w Warszawie nt. „Inwestycje w innowacyjne technologie podwójnego przeznaczenia z wykorzystaniem grafenu”. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem uczestników Dnia Mechanika. 

Po krótkiej przerwie kol. Piotr Janicki – p.o. prezesa SIMP dokonał podsumowania akcji sprawozdawczo-wyborczej poprzedzającej XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP w Oddziałach, Sekcjach i Towarzystwach Naukowo-Technicznych SIMP, prezentując nowo wybranych prezesów ww. jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia na kadencję 2014-2018.

Ponadto omówił założenia programowe kadencji 2014–2018, które opracował na podstawie przygotowanych propozycji przez Sekretarza Generalnego SIMP i nadesłanych przez jednostki terenowe SIMP uchwał programowych.

Na zakończenie spotkania kol. Zdzisław Moliński – dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie zapoznał zebranych z aktualną sytuacją Zamku SIMP i usługami, jakie oferuje ta agenda.

 

Skip to content