II Dzień Mechanika

5.06.2013 r.

W dniu 5 czerwca 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas trwania Targów Innowacje – Technologie – Maszyny odbył się II Dzień Mechanika, którego organizatorem był Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Obradom przewodniczył dr inż. Andrzej Ciszewski – Prezes SIMP. W imprezie uczestniczyło ok. 150 osób, w tym m.in.:

 • członkowie Zarządu Głównego SIMP, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP,
 • prezesi oddziałów oraz sekcji i sekcji naukowo-technicznych SIMP,
 • członkowie honorowi SIMP,
 • laureaci VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2012,
 • dyrektorzy czołowych instytutów naukowo-badawczych i przedsiębiorstw współpracujących z ZG SIMP i Oddziałami Stowarzyszenia.

Ponadto imprezę zaszczycili swoją obecnością licznie przybyli członkowie rodziny prof. Jana Czochralskiego, a także inni zaproszeni goście w osobach: Przemysław Ligenza – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Ewa Mańkiewicz – Cudny – Prezes NOT, Grzegorz Lipowski – Wiceprezes NOT, Tadeusz Pawłowski –  Wiceprezes NOT, Dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Witold Kawecki– Członek Honorowy SIMP oraz dr Paweł Tomaszewski – autor biografii poświęconej Profesorowi Czochralskiemu pt. „Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim”.

Program spotkania obejmował następujące bloki tematyczne:

 1. Wygłoszenie referatu okolicznościowego z okazji jubileuszu 60. rocznicy śmierci prof. Jana Czochralskiego – członka SIMP w okresie międzywojennym, założyciela Towarzystwa Techniczno-Wojskowego SIMP i jego pierwszego przewodniczącego, twórcy metody pozyskiwania monokryształów krzemu.
  Uzupełnieniem referatu była projekcja filmu Dariusza Grzeszczyka o prof. Janie Czochralskim pt. „Wielki powrót” i książka o Profesorze, którą otrzymali wszyscy uczestnicy.
 2. Wręczenie statuetek, dyplomów i wyróżnień dla laureatów wdrożonych prac zgłoszonych do VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2012 Roku oraz prezentacja najlepszych prac.
 3. Prezentacja dwóch specjalistycznych referatów przygotowanych przez członków SIMP, tj.:
  – „Kriogenika – pierwsze starcie” – dr hab. inż. Tomasz Babul, Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, członek Zarządu Głównego SIMP,
  – „Prototyp biomedycznego ramienia robotycznego sterowanego elektromiogramem” – mgr inż. Michał Mikulski, laureat I miejsca w XII Edycji Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2010/2011.

II Dzień Mechanika był także okazją do wręczenia Diamentowych Odznak Honorowych NOT kol. kol. Witoldowi Kaweckiemu i Piotrowi Janickiemu – członkom honorowym Stowarzyszenia z Oddziału SIMP w Poznaniu.

 

Skip to content