(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Przetargi

Jednostki organizacyjne SIMP uczestniczące w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

 

Lp Nazwa projektu Osoba, jednostka odpowiedzialna z ramienia SIMP, dane kontaktowe Czas trwania projektu
1. „Nowoczesna szkoła zawodowa – wsparcie uczniów szkół zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji” Małgorzata Gadomska (508 296 476), Grzegorz Śmigielski (501 012 470) od 01.06.2013 do 31.07.2015
2. „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej z zachodniopomorskiego” Małgorzata Gadomska (508 296 476), Grzegorz Śmigielski (501 012 470) od 01.09.2013 do 31.07.2015