Konkurs na "Osiągnięcie Techniczne Roku"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich,
Zarząd Główny w Warszawie organizuje

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS – XVII EDYCJA na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2023”

17 edycja konkursu, dotyczy wdrożonych w 2023 roku osiągnięć innowacyjnych w następujących kategoriach:

  • prace i stanowiska naukowo-badawcze,
  • osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
  • osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
  • prace wykonane w średnich szkołach technicznych,

Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne dotyczą:

  • konstrukcji wyrobów,
  • technologii i organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji,
  • ochrony środowiska,
  • poprawy warunków BHP.

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

  • etap I przez Zarządy Oddziałów SIMP i jednostki badawczo-rozwojowe,
  • etap II przez Zarząd Główny SIMP.

Termin nadsyłania prac do Biura Zarządu Głównego SIMP upływa z dniem 15 kwietnia 2024 r.

Do pobrania

Icon
Regulamin Konkursu
Icon
DRUK ZGŁOSZENIA Oddziały (pdf)
Icon
DRUK ZGŁOSZENIA Instytuty (pdf)

Wyniki konkursu

Icon
Wyniki XVII edycji
Icon
Wyniki XVI edycji
Icon
Wyniki XV edycji
Icon
Wyniki XIV edycji
Icon
Wyniki XIII edycji
Icon
Wyniki XII edycji
Icon
Wyniki XI edycji
Icon
Wyniki X edycji konkursu
Icon
Wyniki IX edycji konkursu
Icon
Wyniki VIII edycji Konkursu
Skip to content