(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Konkurs na "Osiągnięcie Techniczne Roku"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
Zarząd Główny w Warszawie organizuje

OGÓLNOPOLSKI KONKURS – X EDYCJA na
„Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2016”

Honorowy Patronat Ministerstwa Rozwoju

Dziesiąta edycja konkursu, dotyczy wdrożonych w 2016 roku osiągnięć innowacyjnych w następujących kategoriach:

  • prace i stanowiska naukowo-badawcze,
  • osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
  • osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
  • prace wykonane w średnich szkołach technicznych,

Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne dotyczą:

  • konstrukcji wyrobów,
  • technologii i organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji,
  • ochrony środowiska,
  • poprawy warunków BHP.

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

  • etap I przez Zarządy Oddziałów SIMP i jednostki badawczo-rozwojowe,
  • etap II przez Zarząd Główny SIMP.

Termin nadsyłania prac do Biura Zarządu Głównego SIMP upływa z dniem 31 marca 2017 r.

Do pobrania

Regulamin Konkursu
DRUK ZGŁOSZENIA X Edycja

Wyniki konkursu

Wyniki IX edycji konkursu
Wyniki VIII edycji Konkursu
Wyniki VII edycji Konkursu
Wyniki VI edycji Konkursu