(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Regulaminy

WNIOSEK o dokonanie okresowej weryfikacji rzeczoznawcy SIMP (pdf)
„Zbiór regulaminów dotyczących rzeczoznawstwa SIMP” z wykazem specjalności
„Zbiór regulaminów dotyczących rzeczoznawstwa SIMP” z wykazem specjalności
WNIOSEK o dokonanie okresowej weryfikacji rzeczoznawcy SIMP (doc)
1. Załącznik do Regulaminu nadawania dyplomów SIMP
1. Załącznik do Regulaminu nadawania dyplomów SIMP
2. Załącznik do Regulaminu nadawania Honorowej Odznaki SIMP
2. Załącznik do Regulaminu nadawania Honorowej Odznaki SIMP
3. Załącznik do Regulaminu nadawania Odznaki im. Henryka Mierzejewskiego
3. Załącznik do Regulaminu nadawania Odznaki im. Henryka Mierzejewskiego
4. Załącznik do Regulaminu nadawania odznaki Zasłużony Senior SIMP
4. Załącznik do Regulaminu nadawania Zasłużony Senior SIMP
5. Załącznik do Regulaminu nadawania Zbiorowej Honorowej Odznaki SIMP
5. Załącznik do Regulaminu nadawania Zbiorowej Honorowej Odznaki SIMP
6. Załącznik do Regulaminu nadawania Członkostwa Honorowego SIMP
6. Załącznik do Regulaminu nadawania Członkostwa Honorowego SIMP
ZBIÓR REGULAMINÓW ODZNAK SIMP 2016