Powołanie Koła Międzyzakładowego

Zarząd Oddziału SIMP w Stalowej Woli, zamierza w najbliższym czasie
w oparciu o § 53, Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z 2010 roku podjąć uchwałę w sprawie powołania Koła Międzyzakładowego Oddziału SIMP w Stalowej Woli.

Powołanie tego Koła wynika z potrzeb skupienia w nim między innymi takich członków SIMP, którzy:
– pracują w różnych zakładach a ich liczba w danym zakładzie nie pozwala na utworzenie koła;
– utracili pracę i przebywają na bezrobociu;
– przebywają na świadczeniach przedemerytalnych;
– nie akceptują przynależności do żadnego z istniejących kół;
– są w trakcie poszukiwania pracy oraz
– ich status jest inny niż określono wyżej.

Członkowie i kandydaci SIMP zainteresowani przynależnością do Koła Międzyzakładowego Oddziału SIMP w Stalowej Woli proszeni są o zgłoszenie takiej woli na adres:

1. Oddział SIMP w Stalowej Woli, ul. Prymasa Wyszyńskiego 12,
37-450 Stalowa Wola.
2. e-mail: stalowawola@simp.pl
w terminie do 31 maja 2012r.