Oddział Działalności Gospodarczej

Oferujemy Usługi Techniczne i Szkoleniowe:

I. PROJEKTOWANIE:
– małych zakłądów przemysłowych
– nowych wyrobów rynkowych
– procesów technologicznych i pomocy specjalnych
– modernizacji: zakłądów przemysłowych, wyrobów, procesów technologicznych, pomocy specjalnych, itp.

II. LICENCJE:
wykonanie dokumentacji technicznej na zamówienie lub będącej w dyspozycji SIMP-ODG i sprzedaż na warunkach umowy licencyjnej

III. INNE TECHNICZNE
-ekspertyzy, nadzory, orzeczenia, wyceny majątku, uruchomienie produkcji, zagospodarowania rezerw, oceny stanu technicznego,opracowanie instrukcji obsługi i BHP, prace związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesach produkcji, tłumaczenia tekstów technicznych, adaptacja dokumentacji dla potrzeb produkcji, obsługa marketingu , kompleksowej dokumentacji dla wyrobów zgłąszanych do ochrony w Urzędzie Patentowym i inne z zakresu mechaniki.

IV. SZKOLENIOWE:
– normy ISO i EN oraz warunki uzyskania certyfikatu
– techniczne kursy specjalistyczne
– ochrona własności przemysłowej i polityka patentowa
– BHP w przemysłowych podmiotach gospodarczych
– obsługa, użytkowanie i eksploatacja z nadaniem uprawnień dla operatorów: wózków akumulatorowych, wózków widłowych, ładowarek i ciągników gąsienicowych.
– seminaria, sympozia i kursy
– współpraca ze szkolnictwem zawodowym woj. podkarpackiego.

Gwarantujemy wykonawstwo w/w prac na profesionalym wysokim poziomie technicznym przez rzeczoznawców SIMP i specjalistów branżowych.