Zarząd

Oddziału SIMP w Stalowej Woli:

Emilian Dwornicki Prezes Zarządu

Skład Zarządu Oddziału SIMP w Stalowej Woli:

Janusz Hyjek   Wiceprezes Zarządu

Antoni Rusinek  Wiceprezes Zarządu

Rafał Woźniak  Sekretarz Zarządu

Ryszard Kądziołka  Skarbnik Zarządu

Dorota Kara  Członek Zarządu

Jan Kołcz  Członek Zarządu