Zarząd

Oddziału SIMP w Stalowej Woli:

Emilian Dwornicki Prezes Zarządu

Skład Zarządu Oddziału SIMP w Stalowej Woli:

Janusz Hyjek  I Wiceprezes Zarządu

Andrzej Wajs  II Wiceprezes Zarządu

Rafał Woźniak  Sekretarz Zarządu

Krzysztof Jankowski  Skarbnik Zarządu

Stanisław Galczak  Członek Zarządu

Dorota Kara  Członek Zarządu

Ryszard Kądziołka  Członek Zarządu

Jan Kołcz  Członek Zarządu