Bez kategorii

Wyjazd na XIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego!

Posted on

Zarządu Oddziału SIMP w Stalowej Woli, organizuje dla członków SIMP wyjazd na XIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego do m. Kielce w dniu 7.09.2011r. Zapisy członków przyjmują przewodniczący poszczególnych kół do dnia 2.09.2011r. Koszt transportu oraz bilety wstępu zostaną pokryte ze środków własnych SIMP oraz z otrzymanych dotacji na ten cel. Wyjazd nastąpi z placu parkingowego Read More