Wyjazd na XIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego!

Zarządu Oddziału SIMP w Stalowej Woli, organizuje dla członków SIMP wyjazd na XIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego do m. Kielce w dniu 7.09.2011r.

Zapisy członków przyjmują przewodniczący poszczególnych kół do dnia 2.09.2011r. Koszt transportu oraz bilety wstępu zostaną pokryte ze środków własnych SIMP oraz z otrzymanych dotacji na ten cel. Wyjazd nastąpi z placu parkingowego naprzeciwko Dworca PKS (ul. Okulickiego) w dniu 7 (środa).09.2011r o godz. 7:00 planowany powrót na godz. 19:00. Członkowie SIMP z kół z Nowej Dęby powinni oczekiwać na autobus ok. godz. 7:40 pod budynkiem dyrekcji ,,DEZAMETU” (ul. Szypowskiego).