Bez kategorii

Olimpiada – drugi etap!

Posted on

Odział SIMP w Stalowej Woli upoważniono decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, do przeprowadzenia drugiego etapu konkursu Olimpiady.   Stosownie do regulaminu Olimpiady /dostępnego na www.pzsir.pl/, został powołany trzy osobowy Komitet Okręgowy OITiW,  który odpowiada za organizację tego etapu Olimpiady.   Zwracamy się wszystkich zainteresowanych udziałem w Olimiadzie do zgłaszania się  (zgodnie z Read More