Olimpiada – drugi etap!

Odział SIMP w Stalowej Woli upoważniono decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, do przeprowadzenia drugiego etapu konkursu Olimpiady.

 

Stosownie do regulaminu Olimpiady /dostępnego na www.pzsir.pl/, został powołany trzy osobowy Komitet Okręgowy OITiW,  który odpowiada za organizację tego etapu Olimpiady.

 

Zwracamy się wszystkich zainteresowanych udziałem w Olimiadzie do zgłaszania się  (zgodnie z regulaminem) .

 

 

Zgłoszenia oraz pytania należy kierować na simpstalowawola.olimpiada@gmail.com