Władze

Zapraszamy do zapoznania się ze strukturą władzy w naszym Stowarzyszeniu:

 1. Zarząd
 2. Komisje
 3. Schemat organizacyjny

Informacja

              W dniu 18.05.2018 r. odbyło się XII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SIMP w Stalowej Woli.  Delegatem ze strony Zarządu Głównego SIMP był Wiceprezes Zarządu Głównego SIMP Janusz Dobrzański. W czasie obrad delegaci wybrali nowe władze Oddziału na kadencję 2018 – 2022. Prezesem Zarządu Oddziału został kol. Emilian Dwornicki pełniący obowiązki Prezesa Oddziału od 04.08.2016 roku.

Ponadto  w skład Zarządu Oddziału wybrano n/w osoby:

 • Stanisław Galczak
 • Janusz Hyjek
 • Krzysztof Jankowski
 • Dorota Kara
 • Ryszard Kądziołka
 • Jan Kołcz
 • Andrzej Wajs
 • Rafał Woźniak

Do Komisji Rewizyjnej wybrano n/w osoby:                                                       

 • Jan Głąb
 • Stanisław Szymendera
 • Stanisław Wójcik

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano n/w osoby:

 • Roman Brodziak
 • Jan Jurecki
 • Władysław Piotrowski.

Ukonstytuowanie się władz poszczególnych organów nastąpi na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału  w dniu 29.05.2018 r.