Komunikat Nr 1/2013

KOMUNIKAT Nr 1/2013

Oddziału SIMP w Stalowej Woli

 

Informuję, że:

 Zarząd Oddziału SIMP w Stalowej Woli na posiedzenie

w dniu 7 stycznia 2013r powołał na stanowisko

dyrektora ODG kol. Andrzeja Dłużnika

z dniem 7 stycznia 2013 r.

Wynagrodzenie dla dyrektora ODG zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziały Nr 8/XI/2010r

 

                                                                  Prezes Zarządu Oddziału SIMP w Stalowej Woli

                                                               Antoni SOKOŁOWSKI

Stalowa Wola 7 stycznia 2013r