Komunikat Nr 7/2013

KOMUNIKAT Nr 7/2013

Oddziału SIMP w Stalowej Woli

Informuję, że:

rozpoczęła się akcja sprawozdawczo – wyborcza przed XXXIII Walnym Zjazdem Delegatów SIMP, który odbędzie się w październiku 2014 r w Zamku SIMP w Rydzynie.

Akcji towarzyszyć będzie ogólno stowarzyszeniowa dyskusja nad wszystkimi problemami związanymi ze stowarzyszeniem, przemysłem i gospodarką kraju w tym między innymi z oceny bieżącej kadencji, perspektyw rozwoju SIMP , nawiązaniu współpracy z jak największym gronem inżynierów i techników, popularyzowanie idei potwierdzenia kwalifikacji zawodowych członków SIMP, poprzez wydawanie tzw. „ legitymacji zawodowych”, współpraca z czasopismami naukowo – technicznymi, rozwoju rzeczoznawstwa, wspieranie działań o zachowaniu ważnych dla kraju i poszczególnych regionów branż przemysłowych, współpracy ze szkołami, uczelniami i zakładami.

W chwili obecnej najważniejszą sprawą dla Oddziału SIMP w Stalowej Woli jest, aby do władz i organów kontrolno – orzekających wybrać ludzi zaangażowanych w działalność  stowarzyszeniową, wykazujących twórczą inicjatywę, cieszących się dobrymi wynikami
w pracy, zaufaniem i autorytetem w miejscu zatrudnienia, środowisku technicznym i naszym stowarzyszeniu.

Jest bardzo ważną sprawą, aby do władz poszczególnych, Kół jaki i Oddziału wybrać młodych działaczy technicznych, pasjonatów techniki. Po realizacji wyborów do poszczególnych Kół odbędzie się w terminie do 15 maja 2014 roku walne zgromadzenie delegatów Oddziału SIMP w Stalowej Woli, które to między innymi dokona wyboru władz Oddziału i delegatów na XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP.

Akcja sprawozdawczo – wyborcza w Oddziale rozpoczęło Koło Seniorów w Stalowej Woli, którego to członkowie wybrali do zarządu Koła Seniorów na przewodniczącego Marka Kaczora. Jego zastępcą został Władysław Piotrowski, skarbnikiem Bronisław Środek, sekretarzem Stanisław Galczak i członkiem Józef Baran. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Jan Głąb i Ryszard Hernik.