Wyroby HSW.S.A. oceniono najwyżej!

Wyroby HSW.S.A. oceniono najwyżej
w zorganizowanym Ogólnokrajowym Konkursie
,,Na najlepsze osiągnięcia techniczne 2010 roku”
przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). 

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu odbyła się w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w dniu 10.12.2011r w Warszawie. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, dr inż. Andrzej Ciszewski ogłosił wyniki rozstrzygniętego Ogólnopolskiego Konkursu SIMP, IV Edycji pn.: ,,Najlepsze osiągnięcia techniczne 2010 roku”. Konkurs przebiegał pod Honorowym Patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.

Dwa wyroby HSW S.A. tj.: Koparko – ładowarka 9.50M i Spycharka gąsienicowa TD-14M, zdobyły pierwsze miejsca a więc zostały zaliczone do najlepszych osiągnięć technicznych 2010 roku. Wyroby do konkursu zostały zgłoszone w lipcu bieżącego roku przez Krzysztofa Trofiniaka – Prezesa HSW S.A. oraz Antoniego Sokołowskiego – Prezesa Oddziału SIMP w Stalowej Woli. Opinii zgłoszonych wyrobów dokonali inż. Bogusław Szarama – Członek Honorowy SIMP oraz dr inż. Piotr Mendelowski – Główny Specjalista ds. Badań Zespołów. W uchwale Zarządu Oddziały SIMP w Stalowej Woli stanowiącej o zgłoszeniu wyrobów do konkursu stwierdzono, że wyroby odznaczają się innowacyjnością i oryginalnością zastosowanych rozwiązań technicznych oraz posiadają wysokie parametry techniczne, które zabezpieczają efektywne ich zastosowanie. Wyroby posiadają wymagane certyfikaty oraz były wdrożone z sukcesem do produkcji w 2010 roku. Zakład sprzedał kilkadziesiąt sztuk tych wyrobów.

Opracowaniem konstrukcyjnym, badaniami i wdrożeniem Koparko – ładowarka 9.50M, zajmował się między innymi zespół inżynierów, pracowników Huty Stalowa Wola S.A. Oddział I, w składzie: Aleksander Nowakowski, Jacek Sołtysiak, Jerzy Kiełb, Maciej Zontek, Krzysztof Kotuła, Jan Krzeszowiak i Tadeusz Wór.

Natomiast opracowaniem konstrukcyjnym, badaniami i wdrożeniem Spycharki gąsienicowej TD-14M, zajmował się między innymi zespół inżynierów Huty Stalowa Wola S.A. Oddział I, w składzie: Jacenty Stefaniak, Jan Pęk, Andrzej Byczek, Damian Drobek, Józef Butryn, Janusz Sudoł, Waldemar Bielica, Tadeusz Janowski, Ryszard Kania i Ryszard Kowal. Całość prac konstrukcyjnych i badawczo-rozwojowych nadzorował mgr inż. Andrzej Ciozda – Dyrektor Biura Rozwoju I Oddziału HSW.S.A. Ponadto inżynierowie Bogdan Garbuliński i Maciej Zontek dokonali opracowania i kompletacji niezbędnej dokumentacji do zgłoszenia wyrobów do konkursu.

Konkurentami dla wyrobów HSW S.A. było jedenaście innych zgłoszeń, które rozpatrywała Komisja Konkursowa SIMP pod przewodnictwem Janusza Gradowskiego– wiceprzewodniczącego Rady SIMP. Konkurenci zgłosili innowacyjne wyroby lub technologie, zgłoszone między innymi przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR”, Zakłady Usług Technicznych UNIMASZ w Olsztynie, Spółkę Kopex – Famago w Zgorzelcu i Fabrykę Armatury JAFAR S.A. w Jaśle.

Tym samym osiągnięcia kadry inżynieryjno-technicznej i pracowników HSW S.A, po raz kolejny zostały ocenione bardzo wysoko, stanowi to przesłankę, że sprzedaż tych wyrobów osiągnie wysoki poziom.