Spotkanie opłatkowe

KOMUNIKAT SIMP
Informujemy, że w dniu 19 grudnia (poniedziałek) 2011r
o godz. 18
00 w Domu Gościnnym ,,HUTNIK”
w sali konferencyjnej obędzie się:

  1. Uroczyste wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom do SIMP.
  2. Spotkanie opłatkowe.
  3. Poczęstunek.

Na uroczystość zapraszamy:
– honorowych członków SIMP;
– nowo przyjętych kandydatów na członków zwyczajnych SIMP do Oddziału w Stalowej Woli;
– członków Zarządu Oddziału SIMP w Stalowej Woli;
– członków
komisji rewizyjnej Oddziału SIMP w Stalowej Woli;
– członków Sądu Koleżeńskiego;
– byłych prezesów Oddziału SIMP w Stalowej Woli;
– członków zarządu poszczególnych Kół Oddziału SIMP w Stalowej Woli;
– członków Oddziału SIMP, którzy wyrazili wolę poprzez zgłoszenie.

Prosimy o niezawodne przybycie oraz potwierdzenie dnia 15.12.2011r (czwartek) do sekretarza kol. Krzysztofa Ludiana tel.: 692 815 583.

Za Zarząd:
Prezes Oddziału SIMP w Stalowej Woli
Antoni SOKOŁOWSKI