Olimpiada (OITiW) – podsumowanie

 

Geneza powstania SIMP w Stalowej Woli

Z chwilą uruchomienia Zakładów Południowych w Stalowej Woli oraz rozwoju nowoczesnych metod pracy i nowoczesnego przemysłu zaistniały tendencje do zrzeszania się inżynierów i techników w organizacje techniczne skupiające kadrę techniczną o określonych specjalnościach.

17 czerwca 1938 r odbyło się zebranie organizacyjne w wyniku którego został powołany Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), skupiający w swych szeregach inżynierów zatrudnionych w Zakładach Południowych w Stalowej Woli. Powołanie Stowarzyszenia stworzyło warunki do wymiany doświadczeń, do organizowania dokształcania zawodowego i pomocy w sprawach osobistych oraz społecznych jego członków.

Rozwijającą się działalność SIMP w Stalowej Woli przerywa wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku, co powoduje zawieszenie działalności do zakończenia wojny.

Po zakończeniu działań wojennych w 1946 roku reaktywowano działalność SIMP poprzez zorganizowanie Koła Zakładowego SIMP w Hucie Stalowa Wola, podporządkowanego organizacyjne Oddziałowi w Krakowie.

W 1954 roku Koło Zakładowe SIMP Huty Stalowa Wola zostaje przyłączone do Rzeszowskiego Oddziału SIMP co powoduje znaczne ożywienie działalności Stowarzyszenia.

Szybki rozwój Zakładu i znaczny przyrost członków Stowarzyszenia spowodował w 1958 roku przekształcenie Koła Zakładowego w Samodzielny Oddział SIMP w Stalowej Woli podporządkowany bezpośrednio Zarządowi Głównemu SIMP w Warszawie. Otwarcie w 1962 roku Klubu Technika stworzyło dobre warunki do działalności stowarzyszeniowej.

W 1952 roku dzięki staraniom członków SIMP został utworzony punkt konsultacyjny Politechniki Krakowskiej przejęty później przez Wyższą Szkołę Inżynierską w Rzeszowie, w którym 150 osób uzyskało dyplomy inżynierskie, a 12 osób – magisterskie.

24 lutego 1975 roku decyzją ZG SIMP Samodzielny Oddział SIMP w Stalowej Woli został przekształcony w Oddział Rejonowy podporządkowany Oddziałowi SIMP w Rzeszowie.

W wyniku zmian administracyjnych w kraju i utworzeniu nowych województw uchwałą ZG SIMP  z dnia 15 grudnia 1974 roku został powołany Oddział Wojewódzki SIMP w Tarnobrzegu z siedzibą w Stalowej Woli. Do nowo powstałego Oddziału został włączony Oddział Rejonowy w Stalowej Woli oraz koła SIMP działające na terenie województwa tarnobrzeskiego.

Aktualnie działalnością stowarzyszeniową w tym regionie kieruje Zarząd Oddziału w Stalowej Woli.   

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Pismem L.dz. 71/2016 z dnia 19.09.2016r Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie powiadomił Zarząd Oddziału SIMP w Stalowej Woli o podjęciu przez Komitet Główny OITiW decyzji przyznającej naszemu Oddziałowi na kolejną 3-letnią edycję Olimpiady organizację Finału Okręgowego.

Okręg obejmuje powiaty: stalowowolski, tarnobrzeski, niżański, mielecki, kolbuszowski, leżajski i dębicki.

Stosownie do Regulaminu Olimpiady został powołany Stalowowolski Komitet Okręgowy OITiW w składzie:

– kol. Janusz Hyjek,

– kol. Stanisław Kowalczyk

– kol. Rafał Woźniak

W/w Komitet zorganizował w siedzibie Oddziału SIMP w Stalowej Woli Finały Okręgowe w dniach:

– 25.03.2017r – blok B – Wynalazczość,

– 20.04.2017 r – blok A – Innowacje Techniczne w kategoriach:

 1. Pomysł techniczny.
 2. Pomoc dydaktyczna
 3. Usprawnienie „softwarowo-techniczne”
 4. Pomysł ekologiczny.

Szczegóły dotyczące w/w konkursów przedstawiają załączone poniżej informacje.  

INFORMACJA

W dniu 25.03.2017 w siedzibie Oddziału SIMP w Stalowej Woli odbył się finał eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B – Wynalazczość.

Udział wzięli uczniowie reprezentujący:

 • RCEZ Nisko
 • ZS Rudnik
 • CEZ Stalowa Wola

W rywalizacji indywidualnej laureatami zostali:

 • Szewczyk Damian – CEZ Stalowa Wola
 • Bis Daniel – CEZ Stalowa Wola
 • Nowak Kamil – CEZ Stalowa Wola

W/w laureaci zakwalifikowali się do zawodów III stopnia OITiW i będą reprezentować nasz Okręg w finale ogólnopolskim.

Ponadto w finale okręgowym wzięli udział:

 • Pęcak Bartłomiej – ZS Rudnik
 • Rychlak Grzegorz – RCEZ Nisko
 • Szydełko Mikołaj – ZS Rudnik
 • Kowalewicz Michał – ZS Rudnik

W rywalizacji drużynowej: 

1 miejsce – Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

2 miejsce – Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach II stopnia OITiW oraz gratulujemy uzyskanych wyników. Życzymy Laureatom jak najlepszych osiągnięć w Finale Ogólnopolskim.

INFORMACJA n/t OITiW 

W dniu 20.04.2017 w siedzibie Oddziału SIMP w Stalowej Woli odbył się finał eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok A – Innowacje Techniczne w kategoriach:

 • Pomysł techniczny
 • Pomoc dydaktyczna
 • Usprawnienie „softwarowo-techniczne”
 • Pomysł ekologiczny

Udział wzięło 36 uczniów reprezentujących szkoły:

 • Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
 • Liceum Ogólnokształcące w Nisku
 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
 • Zespół Szkół w Rudniku n/Sanem
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
 • Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku                                                                                                                   

W trakcie trwania finału Okręgowego OITiW Komisja Konkursowa dokonała  oceny 16 prac, których wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiamy poniżej:                                                                                               

Miejsce Temat pracy Szkoła Uczniowie Opiekun Wynik
Pomysł techniczny
I Łazik marsjański ZST w Leżajsku Bartłomiej Klocek

Kamil Szydłowski

Piotr Piwoński

Robert Maruszak laureat
II Kasetowy system pomniejszania komory spalania pieca CO2 ZS w Rudniku Adrian Pająk

Rafał Jaskowiec

Daniel Puk

Edyta Małek-Karaś Laureat
III Badania nad zastosowaniem infradźwięków do diagnozy bezinwazyjnego leczenia organizmu człowieka L.O. w Nisku Katarzyna Chrapko Danuta Nycz laureat
IV Interaktywny robot „ROBO1” ZST w Leżajsku Rafał Krupa

Piotr Skok

Marcin Leja

Robert Maruszak finalista
Pomoc dydaktyczna
I Dydaktyczny model bramy oraz windy przemysłowej CEZ w Stalowej Woli Łukasz Grochola

Adrian Nosek

Dawid Pawlik

Grzegorz Skoczek Laureat
Ekologiczne sposoby usuwania szkodników i chorób z naszego ogrodu ZSP nr 2 w Stalowej Woli Natalia Brzozowska

Weronika Kulawska

Rafał Nieradko

Tomasz Kowalczyk Laureat
III Wirtualność fizyczna – stanowisko dydaktyczne robota przemysłowego ZST w Leżajsku Kamil Kłos

Aleksander Rogowski

Kamil Szydłowski

Robert Matuszak Laureat
IV Pomoc dydaktyczna do olimpiady o wynalazczości RCEZ w Nisku Konrad Szabat

Kamil Wdowiak

Marian Chrapko Finalista
V Narkotyki – czym są i co nam dają? ZSP nr 2 w Stalowej Woli Aleksandra Czeladka

Kinga Grodzicka

Marcin Surmacz

Piotr Buszta finalista
Usprawnienia „softwarowo-techniczne”
I Wykrywacz smogu elektromagnetycznego i badanie promieniowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych L.O. w Nisku Katarzyna Chrapko

Wojciech Habigier

Krzysztof Śnieżek laureat
II Trener dla mechatroników CEZ w Stalowej Woli Krzysztof Cygan Janusz Czarnecki laureat
III Zwiększenie widoczności lustra drogowego w tradycyjnych warunkach drogowych RCEZ w Nisku Mikołaj Kuziora

Adrian Grabarz

Mateusz Chmiel

Marian Chrapko laureat
Pomysł ekologiczny
I Projekty konstrukcyjne oranżerii domowej ZSP nr 2 w Stalowej Woli Paulina Kochan

Anita Maciejak

Tomasz Kowalczyk laureat
II Ekologiczne odkręcanie śrub za pomocą pola elektromagnetycznego bez użycia środków chemicznych RCEZ w Nisku Mikołaj Kuziora

Adrian Grabarz

Mateusz Chmiel

Marian Chrapko laureat
III Elektrownia wiatrowa RCEZ w Nisku Kacper Garbacz

Bartłomiej Zaguła

Rafał Tabian

Marian Chrapko laureat
IV Ogniwa fotowoltaiczne – wykorzystanie OZE w ochronie środowiska naturalnego na ROD ZSP nr 2 w Stalowej Woli Michał Hamot

Zbigniew Skrzypek

Artur Wróblewski finalista

Prace z dwóch pierwszych miejsc w każdej kategorii zostały zakwalifikowane do zawodów III stopnia OITiW i będą reprezentować nasz Okręg w finale ogólnopolskim.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach II stopnia OITiW oraz gratulujemy uzyskanych wyników. Życzymy jak najlepszych osiągnięć uczestnikom zakwalifikowanym do Finału Ogólnopolskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *