Bez kategorii

Informacja o obchodach ,,Dnia Seniora”

W Oddziale SIMP w Stalowej Woli w dniu 29 listopada 2012r w ,,Domu Gościnnym Hutnik” odbyła się uroczystość związana z obchodami ,,Dnia Seniora”. Na wniosek prezesa Antoniego Sokołowskiego zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w dniu 21 listopada 2012r kol. Tadeusza Skrzata. Sokołowski przypomniał sylwetkę Tadeusza Skrzata, który to urodził się w Oszmianie woj. wileńskie, rodzice jego byli nauczycielami, ojciec legionista w stopniu porucznika, obrońca Lwowa, zmobilizowany w 1939 roku. W 1941 r wywieziony w głąb Rosji wraz z mamą, babcia i bratem, wujek przed wywiezieniem zamordowany przez NKWD. Po latach tułaczki, nieludzkiego traktowania i głodu z armią gen. Andersa udało mu się wraz z rodziną trafić do Indii, gdzie jest już człowiekiem wolnym. Do kraju wyjeżdża w 1946 roku wraz z rodzina. Dorasta, kończy Politechnikę Gliwicką. Pracując w HSW szybko zostaje z-cą dyrektora naczelnego (Zdzisława Malickiego) do spraw technicznych, ówczesnego Kombinatu Przemysłowego Huty Stalowa Wola. Posiada bardzo duży dorobek osiągnięć na polu technicznych, który przyczynił się do rozwoju KP HSW. W calach służbowych wielokrotnie wyjeżdżał za granicę, na ówczesnej placówce KP HSW przebywał przez okres pięciu lat. Posiadał strzeżoną tajemnicą wiedzę z tamtego okresu, a dotycząca rozmów handlowych prowadzonych przez najwyższe kierownictwo huty a związanych z wyrobami produkowanymi w hucie w tym także ze strona radziecką. Czy tę tajemnicę zabrał do grobu?, czy dowiemy się, kiedy jak zachowywały się wysoko postawione osoby, jeżeli chodzi o interes zakładu i kraju? .. .

Uroczystość przy lampce szampana prowadził Prezes Koła Seniorów kol. Jan Głąb. Na uroczystość licznie przybyli inżynierowie i technicy, twórcy i współtwórcy dawnej potęgi przemysłowej Kombinatu Przemysłowego Huty Stalowa Wola.

Wielu z nich zajmowało bardzo odpowiedzialne kierownicze stanowiska w  HSW. Byli twórcami rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych dotyczących nowoczesnych maszyn budowlanych i wyrobów specjalnych jak również organizatorami produkcji.

Zgłosili wiele patentów jak i innowacyjnych rozwiązań przodując w wynalazczości. Nie wszyscy mogli wziąć udział w tej uroczystości z uwagi na stan zdrowia.

Seniorom, którzy ukończyli odpowiednio  80,75, i 65 lat Prezes Koła Seniorów kol. Jan GŁĄB wręczył okolicznościowe dyplomy, a kol. Władysław Piotrowski statuetki przedstawiające uścisk życzliwych dłoni.

Wyróżnieni zostali koledzy Szymula Stanisław, Pszczółkowski Mieczysław, Kurpias Mieczysław, Mijas Józef, Legenza Lucjan i doktor nauk technicznych Boesche Andrzej.

Dyskusja była burzliwa, gdyż część seniorów nie akceptuje przemian, jakie zaszły w przemyśle oraz życiu społecznym.

Za zgodność: Antoni Sokołowski, prezes Oddziału SIMP w Stalowej Woli.