+48 22 827-17-68; 826-45-55 fax +48 22 826-03-54 simp@simp.pl

Władze SIMP w kadencji 2018-2022

Zarząd Główny SIMP

Imię inazwisko Stanowisko email
dr inż. Piotr Janicki (Poznań) Prezes SIMPjanicki.poznan@wp.pl
mgr inż. Janusz Dobrzański (Rzeszów) Wiceprezes janusz.mail@interia.pl
prof. dr hab. inż Andrzej Gołąbczak (Łódź) Wiceprezesagolab@p.lodz.pl |andrzej.golabczak@p.lodz.pl
dr hab. inż. prof. IMP Tomasz Babul (Warszawa) Wiceprezes tomasz.babul@imp.edu.pl
inż. mech. Włodzimierz Fleischer (Gorzów Wlkp.) Wiceprezes w.fleischer@neostrada.pl
mgr inż. Ryszard Wycichowski (Toruń) Skarbnik r.wycichowski@op.pl
mgr Kazimierz Łasiewicki (Gorlice) Sekretarz sekretariat@simp.pl
dr inż. Paweł Chojnacki (Lublin) Członek ZG simp.lublin@neostrada.pl | pawlos1965@interia.pl
mgr inż. Stanisław Królikowski (Bielsko-Biała) Członek ZG simp@not.bielsko.pl
prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk (Katowice) Członek ZG jan.pilarczyk@is.gliwice.pl
mgr inż. Jan Zagórski (Kraków) Członek ZG zorpotkrakow@onet.pl
dr inż. Dariusz Raczkowski (Warszawa) Członek ZG draczkowski60@wp.pl
dr hab. inż. prof. nzw. Tomasz Chmielewski (Warszawa) Członek ZG redakcja@pspaw.pl
dr inż. Jan Plewniak (Częstochowa) Członek ZG janplewniak@wp.pl
mgr inż. Stanisław Adamczak (Kalisz) Członek ZG stanislaw.adamczak@op.pl

Prezydium Rady SIMP

Imię inazwisko Stanowisko email
Jan Pilarczyk (Katowice)Przewodniczącyjan.pilarczyk@is.gliwice.pl
Janusz Gradowski (Warszawa) Wiceprzewodniczący jagra@onet.eu
Lesław Świętochowski (Tarnów) Wiceprzewodniczący swietl47@poczta.onet.pl
Bogumił Duczmalewski Wiceprzewodniczący duczmal@op.pl
Magdalena Zwolińska (Lublin) Sekretarz simpszkolenia@gmail.com

Główna Komisja Rewizyjna SIMP

Imię i nazwisko Stanowisko email
Ryszard Matusiak (Poznań) Przewodniczący dima11@op.pl | insimp@poczta.onet.pl
Włodzimierz Adamski (Rzeszów) Wiceprzewodniczący w_adamski@pzlmielec.com.pl
Adam Hiczuk (Wrocław) Sekretarz adam.hiczuk@rzeczoznawca-ue.com
Adam Baryłka (Warszawa) Członek Komisji prezes@ow-simp.pl
Paweł Królikowski (Bielsko-Biała) Członek Komisji pawel@not.bielsko.pl
Maciej Matuszewski (Bydgoszcz)Członek Komisjimatus@utp.edu.pl
Stanisław Sucharzewski (Łódź) Członek Komisji lodz@simp.pl

Główny Sąd Koleżeński SIMP

Imię i nazwisko Stanowisko email
Wiktor Obuchowicz (Zielona Góra) Przewodniczący wikobuch@zg.home.pl
Jan Porada (Rzeszów) Wiceprzewodniczący pilocik@o2.pl
Andrzej Bielański (Wrocław) Sekretarz a.bielanski7@gmail.com
Andrzej Bartkiewicz (Starachowice) simpzorpot@poczta.internetdsl.pl
Wacław Gałecki (Łódź) lodz@simp.pl
Wiesław Krzymień (Warszawa) wak@op.pl
Janusz Mytko (Koszalin) oktym1@wp.pl

Członkowie SIMP w Radzie Krajowej FSNT-NOT

Imię i nazwisko Oddział
Piotr Janicki Poznań
Stanisław Królikowski Bielsko-Biała

Wykaz stałych Komisji Zarządu Głównego SIMP w kadencji 2018-2020

Nazwa komisji Imię inazwisko przewodniczącego
Komisja Statutowo-Regulaminowa Ryszard Osiowy (Koszalin)
Komisja ds. Informacji i Promocji SIMP Włodzimierz Fleischer (Gorzów Wlkp.)
Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMPAndrzej Gołąbczak (Łódź)
Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP Daniela Żuk (Płock)
Komisja Historii i Tradycji SIMP
Komisja ds. Odznak i WyróżnieńDariusz Raczkowski(Warszawa)
Komisja ds. Współpracy z WojskiemRyszard Dębski(Warszawa)
Komisja ds. Współpracy z Przemysłem i Rekomendacji Technicznych Tomasz Babul (Warszawa)
Komisja ds. Edukacji ZawodowejMałgorzata Gadomska(Szczecin)
Komisja ds. Młodej Kadry TechnicznejMagdalena Zwolińska(Lublin)
Komisja Seniorów SIMPKazimierz Gruszczyński(Kielce)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznejJan Pilarczyk(Katowice)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych Stanisław Królikowski(Bielsko-Biała)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku Wiesław Krzymień (Warszawa)

Członkowie SIMP w Komisjach i Komitetach FSNT-NOT

Nazwa Komisji/Komitetu Imię i nazwisko Funkcja
Komitet N-T FSNT-NOT Normalizacji Jakości i Certyfikacji Stanisław Wierzbowski członek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Włodzimierz Adamskiczłonek Komitetu
Komitet N-T FSNT NOT Gospodarki Energetycznej Jolanta Pożarowszczyk członek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT Ergonomii i Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie Tadeusz Czyżak
Antoni Witek
członek Komitetu
członek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr Jan Figurski członek Komitetu
Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT Edmund Misterski członek Komisji
Komisja Wyróżnień FSNT-NOT Dariusz Raczkowski przewodniczący
Komisja Młodzieży FSNT-NOT Janusz Kowalski członek Komisji
Komisja FSNT-NOT Ochrony Środowiska Andrzej Wojciechowski członek Komisji
Komisja FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii w Biznesie Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora Tomasz Babulczłonek Komisji