(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

   Wprowadzenie – Wiktor Obuchowicz Przewodniczący GSK

   Tematem referatu dr P. Bernata wygłoszonym na zebraniu plenarnym GSK SIMP, które odbyło się w dniu 13 maja 2009r. w Sali Kominkowej w siedzibie NOT w Warszawie było Moralne Podstawy Współpracy w Organizacji”.

   Dr Paweł Bernat jest młodym naukowcem (doktorat z etyki technologii obronił w 2005r. w Międzynarodowej Akademii Filozofii w Liechtensteinie), którego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień z pogranicza etyki, techniki i ekologii.

   Główny Sąd Koleżeński na zebraniu w Poznaniu w dniu 24 marca 2009r. spotkał się z p. dr Bernatem, któremu przedstawiono nasze oczekiwania w zakresie tematyki wykładu, przedstawiono problemy natury etycznej i moralnej, z którymi stykają się członkowie naszego stowarzyszenia, zarówno w życiu zawodowym jak i stowarzyszeniowym. Była również sugestia, by w opracowywanym w nawiązać do wcześniej wygłaszanych referatów na zebraniach plenarnych GSK SIMP z udziałem przedstawicieli jednostek organizacyjnych stowarzyszenia.

   Sądzę, że autor doskonale wywiązał się wobec oczekiwań GSK.W wygłoszonym referacie dr Bernat omawia wartości, cechy, przesłanki jakimi powinni się kierować w działaniach członkowie organizacji aby dążyć do zakładanych celów organizacji. Przy czym przez organizację rozumiemy zarówno organizację społeczną mającą „cele społeczne” (np. stowarzyszenie) jak organizację, której celem jest produkcja towarów i usług lub handel (przedsiębiorstwa).

   Referat ten zawiera uwagi, które od czasu do czasu warto przeanalizować, zastanowić się dlaczego jedne działania przynoszą korzyści zarówno organizacji jak i poszczególnym członkom a inne nie. Jednocześnie mam nadzieję, że treści zawarte w referacie zostaną wykorzystane na zebraniach kół stowarzyszenia oraz oddziałów i sekcji.