(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

   W dniu 10 marca 2006r. w Sali “S” odbyło się drugie zebranie plenarne Głównego Sądu Koleżeńskiego z udziałem przedstawicieli sądów koleżeńskich z oddziałów oraz osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.

   Na zebraniu tym, (kontynuując przyjętą praktykę) zaproszony przez GSK, dr Wojciech Jerzy Bober z Zakładu Etyki wydz. Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił wykład pt.: “Pluralizm etyczny i problem oceny moralnej”. Jest to kolejny wykład głoszony z zakresu etyki i moralności mający na celu przybliżenie tej tematyki głównie członkom sądów koleżeńskich. Uświadomienie sobie i usystematyzowanie podstawowych zasad z tego zakresu ma pomóc w ewentualnych praktycznych działaniach jakie znajdują się w zakresie naszych działań.

   W swoim wystąpieniu dr Bober nawiązuje do wykładu ks. prof. Pawła Bortkiewicza, który przedstawił autonomiczne systemy nauki i techniki same w sobie amoralne i sytuuje w nich działania człowieka, podlegające z natury rzeczy ocenom wg kryteriów etyki i moralności. Szkicuje pewne systemy etyczne. Te właśnie systemy są tematem wiodącym dr Bobera. Każdy z nich ma inną płaszczyznę odniesienia i inne kryteria oceny. Systemy formalnie niezgodne ze sobą na płaszczyźnie naukowej, traktuje jako wzajemnie się uzupełniające w życiu bieżącym w zależności od sytuacji, w których można je stosować.

   Sądzę, że zamieszczony tu wykład zainteresuje nie tylko członków sądów koleżeńskich ale szerokie grono koleżanek i kolegów.

   Wiktor Obuchowicz
   Przewodniczący GSK SIMP